Елеватор

Аспірація на елеваторі як система для розв’язання питань вибухобезпеки, екології та економії коштів

Ключовий елемент технології

Ключовий елемент технології
Рукавні фільтри BFF як шлях до розв’язання питань аспірації

Аспірація на елеваторі як система для розв’язання питань вибухобезпеки, екології та економії коштів 

Виробничі процеси зберігання, транспортування, обробки та переробки зерна на елеваторі завжди супроводжуються утворенням великої кількості пилу. Пил, що накопичується всередині обладнання, може досягти вибухонебезпечної концентрації, а в разі потрапляння в довкілля — стати шкідливим для здоров’я людей. З іншого боку, пил, що шаром осідає на поверхні обладнання та підлозі виробничого майданчика, є ризиком виникнення пожежі на елеваторі. А його видалення потребує значних витрат робочого часу. Здебільшого керівництво елеватора додатково бере робітників, які прибирають його. 

Тому завдяки сучасним системам аспірації на елеваторах можна забезпечити основні вимоги до виробництва: 

• безпека технологічного процесу (пожежна та вибухова); 

• безпека здоров’я персоналу; 

• дотримання екологічних і санітарних вимог; 

• збереження обладнання від передчасного зношення; 

• зменшення витрат на прибирання пилу; 

• за потреби повернення вловленого пилу у виробництво. 

Обстежуючи умови праці персоналу й роботу обладнання замовників-елеваторників, спеціалісти ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів» натрапляють на нерозуміння важливості пилоочищення технологічних процесів. 

Безпека технологічного процесу 

На елеваторі пиловий вибух є найстрашнішим наслідком наявності зернового пилу, крім пожеж, загорянь і задимлень. Щодня цьому ризику піддаються всі підприємства галузі незалежно від розміру, конструкції будівель і споруд з обладнанням. Вид і склад частинок пилу залежать від виду зерна і мають основний вплив на поширення полум’я під час вибуху. Для кращого розуміння проблеми розглянемо параметри пилу, що впливають на її рівень: концентрація пилу, дисперсний склад, склад частинок, вологість, температура та вологість навколишнього середовища. 

Один із головних чинників — концентрація частинок пилу. Вибух може поширюватися в приміщеннях і сховищах тільки тоді, коли концентрація пилу в хмарі перебуває між нижньою та верхньою межами вибухонебезпечної концентрації. Для орієнтовного розуміння проблеми вважається, що нижня межа вибухонебезпечної концентрації становить 40–60 г/м., а верхня межа — 900–1100 г/м.. 

Причиною масштабних руйнувань елеваторів є вторинний вибух пилу. Він призводить до набагато тяжких наслідків, ніж початкова «бавовна». Аналіз техногенних аварій свідчить, що основними причинами є: 

• порушення правил експлуатації обладнання та пожежної безпеки; 

• порушення технологічного регламенту; 

• відсутня або не діюча система аспірації. 

Важливим є вплив пилу на стан здоров’я персоналу елеваторів. На жаль, відвідуючи елеватори країни, часто бачимо, що їх працівники зовсім не користуються засобами індивідуального захисту. Навіть коли працюють в умовах значного рівня запилення, персонал і його керівництво ігнорують обов’язкове застосування респіраторів. Речовини рослинного походження є сприятливим середовищем для розвитку різного виду цвілевих грибів, що за певних умов можуть стати джерелом професійного захворювання працівників елеваторів —  пневмоконіозу. Розвиток пневмоконіозу можливий і через 10–20 років після припинення роботи в умовах нетривалого (до п’яти років) впливу високих концентрацій пилу. 

Відповідно до нормативів гігієнічних регламентів України щодо допустимого вмісту речовин у повітрі робочої зони (наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони» від 14.07.2020 №1596), гранично допустима концентрація пилу становить не більше як 4 мг/м.. Основним способом боротьби з пилом на елеваторі є аспірація, і для дотримання цих показників застосовують ефективні аспіраційні системи. Розуміючи динаміку вимог до українського виробництва та екологічних нормативів з урахуванням євроінтеграції країни, припускаємо, що в будівництві нових елеваторів потрібно проєктувати тільки високоефективне пилоочисне обладнання. 

Основні аспекти у виборі аспіраційного обладнання 

Сучасне аспіраційне обладнання для елеваторів із різними технологіями транспортування, обробки та доробки зерна передбачає такі вимоги: 

• простота обслуговування; 

• енергоефективність; 

• індивідуальні проєктні рішення; 

• надійність обладнання; 

• низькі експлуатаційні витрати. 

Одними з тих, хто найкраще відповідає цим вимогах на ринку України, є продукція ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів», представлена брендом BFF. Рукавні фільтри BFF мають основні особливості: 

• робочий елемент — рукава фільтрувальні; 

• регенерація — імпульсом стисненого повітря або механічна;

 • обладнаний системою автоматичного керування для роботи в автоматичному режимі; 

• ефективність фільтрації — понад 99%. 

Зазначимо, що проєкти з аспірації ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів» сьогодні успішно та ефективно працюють на десятках елеваторів нашої країни та закордоння. 

Інші статті в цьому журналі
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
1
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ