Тваринництво

Як знижується рівень обсіменіння дійок корови після різних видів оброблення

Було проведено дослідження щодо стану вимені корів, доїльного обладнання і молока без оброблення, з обробленням дезінфекційною пінкою та після автоматичного промивання молочного обладнання, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Стан дійкової гуми перед доїнням був на низькому рівні за бактеріального обсіменіння мезофільними аеробними та факультативно-анаеробними мікроорганізмами (МАФАнМ) – 3,1102 КУО/см3, грамнегативні палички родини Enterobacteriaceae (ЕнтероБ) – 1,0101 КУО/см3, хоч і відповідали допустимому показнику.

Після оброблення дійок дезінфекційною пінкою обсіменіння поверхні дійок знизилося до рівня 1,4104 КУО/см3, ЕнтероБ – 8,8102 КУО/см3; а за оброблення традиційним способом – гарячою водою – на 43%; витирання вологим рушником залишає високе обсіменіння дійок МАФАнМ – 1,4106 КУО/см3.

Вивчення санітарно-гігієнічного стану поверхні молочного танка-охолоджувача після доїння виявило МАФАнМ на рівні 5,0106 КУО/см3, ЕнтероБ – 8,2105 КУО/см3.

Нагадаємо, доїльне обладнання потребує регулярного контролю, щорічного техобслуговування й заміни дійкової гуми що шість місяців.

Як повідомлялося, оброблення дійок йодованим розчином різко знижує їхнє бактеріальне забруднення.