Овочі-Ягоди-Сад

Як вибрати крапельну трубку

Як вибрати крапельну трубку

Використання для крапельного зрошення неякісних трубопроводів веде до численних розривів, утрат води та врожаю.

 

Швидкі темпи впровадження крапельного зрошення для поливу багаторічних культур сприяли утворенню ринку технічних засобів наповненого продукцією різних торговельних марок. Сьогодні на ринку представлені поливні трубопроводи українського та іноземного виробництв, серед них з’являються й такі, що не відповідають чинним в Україні нормативам.

 

 

 

Світові стандарти

 

Перевірку якості технічних засобів зрошення, зокрема й поливних трубопроводів, у світі здійснюють в лабораторіях університетів і фірм, що виготовляють таке обладнання. Основними серед них є Центр іригаційних технологій (Center for Irrigation Technology — CIT) Каліфорнійського університету в США та Австралійський іригаційно-технологічний центр (The Australian Irrigation Technology Centre) в Університеті Південної Австралії. Перша зі згаданих установ є незалежною лабораторією, яка спеціалізується на тестуванні й оцінці засобів зрошення та відіграє важливу роль у розвитку міжнародної стандартизації обладнання для зрошення. Перелік засобів зрошення, що підлягають випробуванням цими центрами, досить широкий. Серед них дощувачі та мікродощувачі, краплинні водовипуски, поливні трубопроводи, регулятори тиску та витрати, зворотні клапани, лічильники води, труби, фітинги, клапани повітря та вакууму, датчики вологості ґрунту, контролери, електроклапани та спеціалізовані іригаційні машини. В Центрі іригаційних технологій працює сучасна гідравлічна лабораторія для випробувань та тестування новостворених засобів зрошення. Послугами цієї лабораторії користуються науковці профільних університетів Австралії, Китаю, Італії та провідні світові виробники засобів зрошення. Лабораторія не лише випробовує готову продукцію, а й перевіряє та адаптує нові моделі обладнання, які покликані удосконалити систему зрошення.

 

Австралійський іригаційний технологічний центр також є незалежним органом тестування та випробування зрошувального обладнання (труби, фітинги, запірна арматура, краплинні водовипуски, поливні трубопроводи, датчики вологості ґрунту тощо).

 

Стандарти в Україні

 

В Україні Державну реєстрацію засобів для зрошування здійснює Державне підприємство «Український державний центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва» (ДП «УкрЦВТ»). Однак не як засобів для зрошування, а як засобів для внесення пестицидів та агрохімікатів разом із поливною водою. Реєструючи зрошувальне обладнання, УкрЦВТ діє відповідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку проведення державних випробувань та державної реєстрації технічних засобів застосування пестицидів та агрохімікатів» від 29 квітня 1996 р. №479 і Закону України «Про пестициди та агрохімікати». Державна реєстрація засобів застосування пестицидів та агрохімікатів надає право на їхнє серійне виробництво, закупівлю та експлуатацію, однак не надає права на перевірку засобів зрошення, що надходять до споживача.

 

Випробування обладнання для крапельного зрошення виконує Інститут водних проблем і меліорації НААН на базі лабораторії випробувань технічних засобів зрошення. Лабораторія перевіряє механічні та функціональні характеристики мікродощувачів, краплинних водовипусків і поливних трубопроводів. Протягом останніх семи років випробувано низку вітчизняних та імпортних поливних трубопроводів, якими активно користувалися агропідприємства України для монтажу систем крапельного зрошення. Результати випробувань засвідчили, що механічні і функціональні характеристики деяких трубопроводів (товщина стінок, внутрішній діаметр, рівномірність витрат краплинних водовипусків, витривалість до дії гідростатичного тиску, розтягування і т. ін.) не відповідають українським нормативам. Це стосувалося навіть тих трубопроводів, які мали сертифікати якості від виробника.

 

Фальсифікат

 

У деяких господарників проблема неналежної якості поливних трубопроводів постає ще на етапі розмотування й укладання трубки. Використання фальсифікату має свої наслідки: системи крапельного зрошення швидше зношуються й не виконують належних функцій. Часті розриви трубопроводів унаслідок відхилень товщини стінок та інші дефекти, порушення забезпечення рослин вологою через невідповідність фактичних і декларованих виробником витрат води крапельницями, розтріскування поливної стрічки під дією високих температур — це лише початок переліку наслідків, що виникають під час експлуатації неякісних систем зрошення.

 

Як захиститися

 

Кожен покупець поливних трубопроводів може убезпечити себе від підробок ще на етапі ознайомлення з товаром, якщо знатиме деяку інформацію про нього. На кожному трубопроводі багаторазового використання, також і на тих, що мають інтегровані водовипуски, обов’язково має бути маркування з інформацією про виробника або зареєстровану торгову марку, вказано рік виготовлення, нанесені стрілки, що вказують напрямок потоку, також має зазначатися відстань між інтегрованими водовипусками. Маркування має повторюватися по всій довжині трубопроводу через рівні проміжки, які не перевищують 5 м. На трубопроводі має вказуватися номінальний діаметр (мм), номінальна витрата води (дм³/год), максимальний робочий тиск кратний 100 кПа, також має бути нанесено напис «поливний трубопровід», інформацію про нормативний документ стандартам якості якого відповідає виріб.

 

Купуючи поливний трубопровід слід звернути увагу на його конструкцію та поверхню. Поверхня не повинна містити тріщин, каверн, повітряних бульбашок, вм’ятин, виступів та інших дефектів. Відсутність маркувань і позначок та наявність видимих дефектів сигналізує про потребу подальшої перевірки механічних і функціональних характеристик трубопроводу. Перевірка має виконуватися в лабораторних умовах із на випробувальних стендах із застосуванням вимірювальної техніки та мірного посуду.

 

Основними нормативними документами, що регламентують випробування поливних трубопроводів, є ДСТУ ІSO 9260, ДСТУ ІSO 9261 та «Методика випробувань основних технічних засобів краплинного зрошення», розроблена Інститутом водних проблем і меліорації НААН. Перевірці підлягає комплекс показників, за якими встановлюють тип та класифікацію елементів; перевіряють позначки, маркування, пакування,якість виготовлення елементів;визначають розміри елементів; випробовують елементи та різьбові з’єднання на міцність; випробовують водовипуски на міцність до розтягування, до відривання водовипусків від трубопроводу; визначають герметичність водовипусків і поливних трубопроводів; перевіряють рівномірність витрат водовипусків; визначають витратно-напірну характеристику елементів; установлюють зони та діаметр дії деяких елементів, висоту траєкторії; трубопроводи також випробовують на довговічність.

 

Установлені під час перевірки витратно-напірні характеристики дозволяють оптимізувати експлуатацію трубопроводів: економити поливну воду та покращити водний режим ґрунтів.

 

Якість на практиці

 

Наведемо результати випробувань зразка поливного трубопроводу з інтегрованими водовипусками багаторічного використання закордонного виробника відомої торгової марки, який широко використовується в системах крапельного зрошення багаторічних насаджень в Україні. Цей трубопровід згідно із задекларованими виробником характеристиками повинен являти собою трубопровід з товщиною стінки 36 mil (0,9 мм), внутрішнім діаметром — 13,8 мм, з водовипусками, що розташованими через кожні 33 см, та мають номінальну витрату води2 дм³/год за номінального робочого тиску 100 кПа.

 

Результатами перевірки встановлено, що деякі характеристики поливного трубопроводу не мають відхилень, а деякі — не відповідають тому, що  декларує виробник навіть виходять за межі допустимих норм. Представлений поливний трубопровід не мав обов’язкового маркування, проте був промаркований не обов’язковою інформацією.

 

 

За конструкцією поливний трубопровід відповідав задекларованим і нормативним показникам. На поверхні трубопроводу не було тріщин, каверн, повітряних бульбашок, вм’ятин, виступів та інших дефектів. Відстань між інтегрованими водовипусками була в межах допустимих відхилень і відповідала величині, зазначеній виробником.

 

Фактична товщина стінки трубопроводу перевищувала задекларовану виробником на 5%, проте відповідала нормативній товщині. Внутрішній діаметр трубопроводу перевищував заявлений виробником діаметр на 0,1 мм, проте відхилення не перевищувало допустимі нормативною документацією розміри.

 

За температури +23±3 °C і нормативного навантаження у 180 Н поливний трубопровід розтягувався в межах допустимого відхилення й не розривався. А от за температури +23±3 °C і робочого тиску рідини що в 1,2 раза перевищував максимально допустимий, у водовипусків трубопроводу збільшилася витрата води, яка перевищувала початкові значення на 64,3% і виходила за межі допустимих перевищень (не більше за 10%).

 

При цьому рівномірність витрат водовипусків у поливному трубопроводі була низькою, а відхилення середньої витрати від номінальної становило 115,64% та перевищувало нормативне в 11,6 раза. За коефіцієнтом варіації (179,64%) рівномірність витрат водовипусків не відповідала жодній із категорій рівномірності згідно з нормативною документацією. За однакового тиску витрата водовипусків у поливному трубопроводі коливалася від 1,86 до 40,8 дм³/год.

 

Висновок перевірки: Якщо для поливу сільськогосподарських культур буде використано саме цей трубопровід, то на зрошуваній площі з’являться ділянки з надмірним і недостатнім зволоженням, що погіршить вологозабезпеченість рослин і призведе до втрат запланованого врожаю.

 

Результати випробувань свідчать про наявність недоліків і відхилень у поливних трубопроводах, які застосовують для поливу багаторічних культур у системах краплинного зрошення. Деякі недоліки, такі як відсутність маркування та познак на трубопроводах, не впливають на реалізацію технологічного процесу зрошення, проте вказують на неналежну якість і потребу лабораторного тестування поливної трубки. Такі недоліки, як стоншення стінки трубопроводу, низька рівномірність поливу та інші, унеможливлюють якісне виконання крапельного зрошення.

 

Ураховуючи відсутність вимог щодо обов’язкової сертифікації засобів поливу, садівничі господарства мають самостійно ініціювати перевірку якості технічних засобів перед їх використанням в системах крапельного зрошення. Це стосується всіх поливних трубопроводів — як тих, що виробляються в Україні, так і тих, що завозяться до нас, особливо якщо трубопроводи не мають відповідної супровідної документації.

 

 

Михайло Ромащенко, д-р техн. наук,

Сергій Усатий,

Людмила Усата,

Інститут водних проблем і меліорації НААН

журнал “Садівництво по-українськи”, жовтень 2015 року 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Садівництво по-українськи” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
5
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ