Тваринництво

Використання ферментів дає змогу суттєво знизити вартість раціонів для птиці 

Виважена інвестиція

Виважена інвестиція

У нинішніх умовах виробництво повноцінних кормів для птиці стає справжнім викликом, проте використання ферментів дасть змогу суттєво знизити вартість раціонів 

Сьогодення ставить перед виробниками та фахівцями галузі птахівництва питання: як виготовляти комбікорм в умовах перебоїв або обмеженого енергопостачання? Виробництво збалансованих комбікормів у теперішніх реаліях є справжнім викликом. 

Тваринницькі господарства, як правило, планували разом з елеватором, комбікормовим заводом та навіть олійнопресовим виробництвом. Перебої з енергопостачанням ставлять виробників перед складним вибором: чи й далі гранулювати комбікорм, чи відмовитися від гранулювання та перейти на розсипний комбікорм? 

Гранулювання потребує значних енерговитрат, тож відмова від нього дасть змогу оптимізувати споживання електроенергії (рис. 1)

Рис. 1. Енерговитрати за виробництва комбікормів, кВт.год/т

РИЗИКИ ПОВЕРНЕННЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ РОЗСИПНИХ КОМБІКОРМІВ 

Як свідчить багаторічний досвід, птиця неохоче споживає корм у розсипному вигляді, отже, зменшення споживання неодмінно призводить до зниження продуктивності поголів’я. Всесвітньовідомий постачальник племінного поголів’я компанія «Авіаген» провела ряд порівняльних досліджень, під час яких птиці згодовували гранульований комбікорм, суміш гранульованого та розсипного комбікорму та розсипний комбікорм. Розсипний комбікорм отримували шляхом подрібненням гранул.

Рис. 2. Вплив структури комбікорму на показники вирощування курчат

За результатами досліджень, було встановлено, що конверсія корму у птиці, яка споживала розсипний комбікорм, погіршилася майже на 10 пунктів (рис. 2). Цей додатковий чинник, безперечно, має суттєвий вплив на прибутковість та загальну рентабельність господарства. 

ЧОМУ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ ПТИЦІ ВАЖЛИВО ГРАНУЛЮВАТИ КОМБІКОРМ 

Внаслідок гранулювання змінюються не лише фізичні властивості комбікорму, а й за доведення комбікорму до температури 80‒90 °С підвищуються його бактеріологічні показники. Гранульований корм має ряд беззаперечних переваг: більшу об’ємну масу, кращі мікробіологічні показники, рівномірний розподіл вологи, вищий статус доступності до засвоєння поживних речовин, високий показник гомогенності. 

Гранулювання корму забезпечує покращену перетравність крохмалю, завдяки його частковій клейстеризації. Часткова клейстеризація сприяє кращій засвоюваності під дією ферментів. Унаслідок гранулювання покращується засвоєння протеїну і клітковини. Наявність додаткової вологи в гранульованому комбікормі має велике значення. Досягнути рівномірного підвищення вологи у розсипному комбікормі практично неможливо. 

Збалансована годівля — це наявність в кожній порції спожитого комбікорму однакової кількості необхідних поживних та біологічно активних речовин. Для покращення травлення птиця повинна отримувати певну кількість поживних речовин та ферментів, для профілактики кокцидіозу — кокцидіостатиків тощо. Використання розсипного комбікорму несе певні ризики, які пов’язані з нерівномірним споживанням інгредієнтів корму окремими особинами поголів’я, що, своєю чергою, призводить до виникнення низки проблем. 

ТИПИ КОМБІКОРМОВИХ СУМІШЕЙ 

Американський дослідник Dr. Charles Stark виокремлює декілька типів комбікормових сумішей: ідеальна, випадкова та розділена (рис. 3). Зробити ідеальну суміш у виробництві комбікормів та преміксів, на жаль, неможливо. Тому першочерговим завданням є отримання випадкової суміші. Птиця повинна споживати комбікорм з однорідністю 95% (за визначеним інгредієнтом). Ми звикли вимірювати цей показник кількістю солі, але є ще кокцидіостатики, ферменти тощо, які також можуть слугувати орієнтиром гомогенності. Однорідність корму обчислюється за такою формулою: 

Рис. 3. Типи комбікормових сумішей
де x — значення в пробі; x — середнє значення; n — кількість проб. 

Розділена суміш — це та суміш, яка є недостатньо змішаною, або надмірно змішаною. Змішування відбувається за синусоїдою: абсолютно не змішана суміш, потім змішана, а потім знову незмішана. Якщо комбікорм змішується занадто довго, тоді він повторно пофракційно розшаровується. 

ОДНОРІДНІСТЬ КОМБІКОРМУ ЗА ФІТАЗОЮ 

Фітаза вивільняє для засвоєння рослинний фосфор. У комбікормі повинна бути певна кількість цього ферменту, щоб забезпечити нормальний ріст і формування скелета у птиці. Це важливий чинник, бо у бройлера протягом 42 діб стегнова кістка виростає з 3 до 11 см. Треба підготувати птицю до інтенсивного набирання ваги, починаючи з 28-ї доби відгодівлі, тому з 21-ї доби контролюють зольність стегна. 

Дослідники Schothorst Feed Research за порівняння фітази AxtraRPHY 10 000 TPT з конкурентною фітазою «О» в дослідженнях зольності стегнової кістки встановили, що на 21-у добу для досягнення однакової зольності необхідно застосовувати у 2 рази більше конкурентної фітази «О», ніж AxtraRPHY 10 000 TPT.

Беручи до уваги різну форму та властивості двох конкурентних фітаз під час змішування, можна зробити висновок, що однорідність комбікорму щодо фітази матиме вирішальне значення для оптимального засвоєння птицею кальцію та фосфору. 

Таблиця. Кількість ензиму, що споживає птиця

Якщо розглядати кількість престартерного комбікорму, що спожили курчата-бройлери (таблиця), можна зробити висновок: середньодобове споживання частинок ензиму AxtraRPHY 10 000 TPT становитиме 16 проти 3 частинок конкурентного продукту «О». Перерахунок на 120 г комбікорму, спожитого несучкою, змінить співвідношення до 80 частинок AxtraRPHY 10 000 TPT проти 13 частинок конкурентного продукту «О»

Отже, ймовірність отримання достатньої кількості фітази птицею у разі використання AxtraRPHY 10 000 TPT з точки зору однорідності кормової суміші значно більша, ніж у конкурентного продукту. 

ЩО ВПЛИВАЄ НА ОДНОРІДНІСТЬ КОМБІКОРМУ 

На процес виробництва та якість комбікормів впливають три групи чинників: фізико-хімічні властивості сировини, конструктивно-кінематичні чинники, до яких належить тип обладнання, та технологічні методи, за якими виробляють комбікорм. 

Рис. 4. Вплив форми, розміру та щільності фітази на однорідність

Фізико-хімічні властивості, що впливають на ефективність змішування: 

• щільність компонента; 

• розмір частинок; 

• форма частинок; 

• сипучість; 

• пилоутворювальна здатність; 

• гігроскопічність; 

• електростатичний заряд. 

НАЙЕФЕКТИВНІШЕ РІШЕННЯ 

Рис. 5. Фосфор у раціонах бройлерів за дозування 2000 FTU/кг (рекомендації Cobb 500 у 2022 році)

Компанія «Біохем Україна» у цьому році виведе на ринок новий продукт — фітазу AxtraRPHY GOLD, яка вивільняє для засвоєння більше ніж 70% рослинного фосфору. Цей продукт вже пройшов ряд успішних досліджень. Продукт у чотири рази пришвидшує вивільнення фосфору в шлунку птиці внаслідок покращення ефективності ензиму у кислому середовищі шлунку. 

У раціонах бройлерів (на прикладі генетики Cobb) можливе вивільнення більше ніж половини фосфору, починаючи з десятого дня відгодівлі (рис. 5), тому однорідність комбікорму є важливою складовою досягнення такої ефективності. 

Використання фітазних продуктів серії AxtraRPHY у рецептурах під час виготовлення комбікормів дає змогу суттєво знизити їхню вартість. Прикладом може бути підприємство, яке виробляє 120 тис. тонн комбікорму на рік із застосуванням базової дози фітази 500 FTU/кг комбікорму та повертає інвестиції із розрахунку 8 : 1. Економія в рік становить 830 т монокальцій фосфату. За застосування дози ферменту 2000 FTU/кг комбікорму економія становитиме 1200 т монокальцій фосфату, а повернення інвестицій — 3 : 1, однак тут слід брати до уваги покращення перетравності протеїну. 

Матеріал створено на основі доповіді Олексія Ситька, генерального директора компанії «Біохем Україна» на Міжнародному практичному форумі POULTRY FARMING

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ