Агрономія

Відновити рослину допоможе програма STOP Cтрес

Відновити рослину допоможе програма STOP Cтрес

Сільськогосподарські культури впродовж вегетації постійно піддаються впливу різних стресових чинників, які часто призводять до значного недобору врожаю. Щоб уникнути наслідків стресів у вирощуванні сільськогосподарських рослин, аграріям потрібно працювати на випередження й підвищувати стійкість рослин.

Юлія Миронова, дослідник із захисту рослин компанії БТУ-ЦЕНТР

Стійкість рослин — це їх здатність зберігати свої функціональні особливості та морфологічну структуру за несприятливих умов. Останнім часом найпоширенішим стресовим чинником, що впливає на рослини, стали тривалі посушливі періоди без дощу. Через посуху недобір урожаю може сягати від 30 до 50%. 

Працюючи на Півдні, де маємо засушливі умови, аграріям дуже уважно треба ставитися до рекомендацій щодо застосування технологій. Насамперед рослинам потрібно максимально дати все необхідне для розвитку навесні, забезпечити їм хороший старт, а далі дотримуватися підтримувальної технології. Якщо починати застосовувати якісь препарати вже в період засухи, це буде просто неефективне використання ресурсів. Спеціальних препаратів від надмірної засухи не існує, але є комплекс препаратів і технології, здатні відновити рослини після закінчення засушливого періоду. Застосування біологічних препаратів дозволяє уникнути або мінімізувати негативний вплив несприятливих чинників на рослини. 

Для підвищення стійкості сільськогосподарських культур до стресових чинників компанія БТУ-ЦЕНТР пропонує сільгоспвиробникам використовувати програму «STOP Cтрес», яка передбачає застосування трьох біопрепаратів: Органік-Баланс®, Азотофіт® і Липосам®. Застосовувати програму «STOP Cтрес» можна завчасно, перед дією стресового чинника для забезпечення стійкості рослин або після дії стресового чинника для відновлення ростових процесів. Під час стресів гальмується ріст і розвиток рослини, погіршується поглинання елементів живлення, продукти фотосинтезу перестають надходити до кореневої системи. Рослини витрачають величезну кількість енергії для виживання та в результаті тривалої дії стресового чинника майже не мають сил для формування врожаю. Тому після закінчення дії стресового чинника дуже важливо допомогти їм швидше відновитися й пришвидшити метаболічні процеси. 

Вплив обробки рослин Липосам® на стійкість до посухи, дослідження в Інституті прикладної біотехнології, БТУ-ЦЕНТР

Біопрепарати Органік-Баланс® і Азотофіт® пом’якшують негативну дію стресових чинників, забезпечуючи рослини амінокислотами, фітогормонами, вітамінами, антибіотичними й фунгіцидними речовинами, які продукують мікроорганізми і є одними з найактивніших учасників метаболізму. З амінокислот синтезуються білки, які, у свою чергу, утворюють прості ферменти й ферментативні комплекси. Саме від білків і їх якісного та кількісного складу в рослинах залежить стійкість рослин до стресових умов і подолання їх наслідків. Утворення амінокислот у клітинах рослин складний і енергозатратний процес, тому внесення їх після дії стресового чинника є досить ефективним. 

Також високу ефективність для відновлення рослин після довгого періоду стресу мають фітогормони. Наприклад, ауксин підкислює та розріджує цитоплазми, покращує транспорт речовин. Гіберелін стимулює розщеплення крохмалю, що призводить до виділення енергії. 

Біопрепарат Липосам® знижує стрес від шкідливого впливу стресових чинників хорошою абсорбційною здатністю полімерів. Липосам® утворює на листках рослин сіточку на кшталт еластичного бинта, яка зберігає вологу, не порушуючи з тим фотосинтез і дихання рослин, чим вигідно відрізняється від синтетичних прилипачів, які утворюють плівку, що частково ізолює оброблене листя. Це досягається завдяки структурі високомолекулярних полімерних волокон, які до того ж дуже еластичні й пружні. Вони м’яко обволікають рослини, не заважаючи процесам зростання, дихання й фотосинтезу. 

До складу Липосам® входить композиція екзоолігополісахаридів природного походження. Комплекс цих препаратів здатний поліпшити доступність макро- і мікроелементів для рослин і забезпечити їх природними регуляторами росту (цитокінінами, ауксинами, гіберелінами), вітамінами, антибіотиками, фунгіцидними речовинами, ферментами, амінокислотами, які продукують мікроорганізми й необхідні рослинам під час стресу, дозволяють мінімізувати негативні наслідки та відновити нормальний метаболізм. 

Цього року дослідження Липосаму® провели в Інституті прикладної біотехнології. Зазвичай цей препарат застосовують як прилипач й ад’ювант для ЗЗР, але одна з його унікальних функцій — вологозбереження. У вегетаційних кімнатах Інституту рослини кукурудзи обробили препаратом Липосам®, а контрольний варіант — водою, після чого – помістили у стресові умови повної засухи. Після повернення поливу – швидше відновлювалися рослини, оброблені Липосам® по вегетації, які змогли зберегти більше вологи. 

Юлія Миронова

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ