Тваринництво

Розроблена для курчат вакцина забезпечує ранній імунітет до хвороби Гамборо без імуносупресії

Профілактика хвороби Гамборо

Профілактика хвороби Гамборо

Розроблена для застосування в інкубаторах шляхом ін’єкції in-ovo або підшкірної ін’єкції вакцина для однодобових курчат забезпечує ранній імунітет до хвороби Гамборо без імуносупресії 

Інфекційна бурсальна хвороба (ІБХ, також відома як хвороба Гамборо) — це широко розповсюджена, гостра, висококонтагіозна вірусна хвороба батьківського поголів’я, бройлерів та курей-несучок. Збудником є вірус інфекційної бурсальної хвороби (IBDV), Avibirnavirus із сімейства Birnaviridae. Вірус ІБХ головним чином націлений на незрілі B-лімфоцити, виявлені в бурсі молодої курки. 

Інфекція може проявлятися як безсимптомна хвороба у курчат до тритижневого віку, що призводить до довічної імуносупресії (ІС), або важкого симптоматичного захворювання з високою смертністю, що супроводжується тимчасовою імуносупресією (ІС) у старшої птиці. 

ІС, пов’язана з вірусом ІБХ, призводить до значних економічних збитків через невдалі вакцинації, сприйнятливість птиці до умовно-патогенних мікроорганізмів та зниження продуктивності. ІБХ є ендемічною у більшості країн світу, а у Східній Європі її спричиняють високовірулентні віруси ІБХ (vvIBDV) або має субклінічний перебіг. 

Як і за інших інфекцій, імунна відповідь до вірусу ІБХ має неспецифічну вроджену імунну реакцію з наступною індукцією адаптивної імунної відповіді, де важливість гуморального імунітету до захисту від вірусу ІБХ добре задокументована. Материнські антитіла (МАТ) можуть захистити курчат від ранньої інфекції вірусу ІБХ, однак МАТ можуть перешкоджати стимулюванню активної імунізації після вакцинації. 

Патологічні ураження в бурсі vvIBDV у 35-денного бройлера (2017 рік)

Окрім біозахисту, вакцинація є найважливішим заходом контролю вірусу ІБХ. Вакцинація племінної птиці для формування високого рівня материнського імунітету з подальшою активною імунізацією нащадків є найкращою стратегією боротьби з вірусом ІБХ. 

ТИПИ ЖИВИХ ВАКЦИН ПРОТИ ВІРУСУ ІБХ 

На сьогодні існує три типи живих вакцин проти вірусу ІБХ. 

Живі атенуйовані вакцини представлено у флаконах або таблетках. Ці вакцини забезпечують хороший ранній імунітет, однак їх треба застосовувати на фермі з питною водою. Крім того, оптимальний час застосування є критично важливим через наявність материнського імунітету. 

Намагаючись розв’язати проблеми з живою вакциною, було розроблено ще два типи вакцин проти вірусу ІБХ, що застосовують в інкубаторі: генномодифіковані вакцини на основі вірусного вектора, що експресують поверхневий білок VP2 вірусу ІБХ, та імунокомплексні вакцини (ІКВ), які містять комбінацію специфічних до вірусу ІБХ антитіл та живих атенуйованих вірусів ІБХ. Ці вакцини можна вводити in-ovo або в день вилуплення незалежно від рівнів МАТ. Однак дослідження показали, що обидва типи вакцин, як правило, потребують триваліших періодів для формування імунітету, як порівняти з живими вакцинами, що створює велике вікно сприйнятливості та ризику входження вірусу ІБХ. 

НОВИЙ ПІДХІД 

Діаграма 1. Титри антитіл ІФА у комерційних бройлерів кро- су Кобб, вакцинованих MB-1 шляхом підшкірної ін’єкції у віці 1 день, як порівняти з невакцинованим контролем

Вакцину MB-1 було розроблено для застосування в інкубаторах шляхом ін’єкції in-ovo або підшкірної ін’єкції для однодобових курчат. Введений шляхом ін’єкції вірус індивідуально адаптується до титру МАТ курчати і таким чином реплікується в бурсі після зниження титру МАТ. Вакцина MB-1 забезпечує ранній імунітет проти ІБХ без імуносупресії (діаграма 1). Про це також свідчать високі титри HI Log2 після вакцинації живими та інактивованими вакцинами проти НХ. 

Діаграма 2. Порівняння титрів мінімального середнього геоме- тричного титру ІФА ІБХ після вакцинації in-ovo вакциною MB-1 та імунокомплексною вакциною (Бразилія, 2017 рік)

ГЛОБАЛЬНІ ПОЛЬОВІ ВИПРОБУВАННЯ 

Вакцину MB-1 було протестовано у серії комерційних польових випробувань протягом 2016–2020 рр. Всього проведено 37 польових випробувань із використанням 17 млн бройлерів та несучок у 8 різних країнах Азії, Європи, Близького Сходу, Африки та Південної Америки. Випробування проходили в районах із високим та низьким рівнем тиску вірусу ІБХ та в різних умовах господарювання. 

Вакцину MB-1 вводили in-ovo (0,05 мл) у 18,5 днів інкубації або підшкірно (0,2 мл) однодобовим курчатам і порівнювали з імунокомплексними вакцинами, векторними та звичайними живими вакцинами проти ІБХ. Усі випробування включали моніторинг антитіл до ІБХ (ІФА), ПЛР бурси. Дані були статистично проаналізовані за допомогою критерію Стьюдента (t-тест), двовибіркового з припущенням неоднакових варіацій. Усі статистичні відмінності між групами вимірювали за P ≤ 0,05, двосторонні. 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ 

Мінімальне середнє геометричне титру ІФА: MB-1 вводили курчатам із середнім діапазоном титрів материнських антитіл від 3000 до 10 000, мінімальний тестований титр становив 800 і максимальний 12 000. Результати вказують на те, що у птиці, щепленої MB-1, спостерігалося раннє наростання титрів антитіл, як порівняти з будьякими іншими вакцинами (забезпечуючи на 4–7 днів більш раннє формування імунітету (діаграма 2)). 

Титри HI Log2 у польових випробуваннях, де переважає вірус НХ, свідчили про те, що птиця, щеплена MB-1, мала дуже добру імунну відповідь на живі та інактивовані вакцини проти НХ, і в жодному з досліджень не спостерігалося імуносупресії. 

ПЛР ВІРУСУ ІБХ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ШТАМУ 

По шість птиць із кожної дослідної групи було забито у віці 14–40 днів з інтервалом від 3 до 7 днів. Від них відбирали проби прямим мазком бурси на картки FTA для ПЛР вірусу ІБХ. Позитивні зразки ІБХ було додатково секвеновано для диференціації штаму вірусу ІБХ. Штам MB-1 був ідентифікований у птиці, щепленої вакциною MB-1, відповідно до рівнів МАТ вже на 14-й день та зберігався в бурсі до забою. В усіх випробуваннях вакцинний штам MB-1 з’являвся в бурсі на 4–7 днів раніше, ніж після будь-якої іншої вакцини, а польові штами ІБХ ніколи не було виявлено у птиці, щепленої вакциною MB-1. У птиці, щепленої імунокомплексною вакциною та вакциною rHVT-IBD, було виявлено різні штами польових вірусів — від високовірулентних вірусів ІБХ (vvIBDV) до субклінічних (таблиця 1). 

Таблиця 1. Результати ПЛР ІБХ, Індонезія, 2019 рік

Вакцини проти ІБХ не є стимуляторами росту і не повинні розглядатися як такі. В усіх випробуваннях птиця, щеплена вакциною MB-1, мала кращу збереженість і кращі технологічні показники, ніж та, що вакцинована іншими вакцинами (таблиця 2).

Таблиця 2. Порівняння ефективності бройлерів, Індія, 2019 рік

ВИСНОВОК 

ІБХ залишається однією з найважливіших хвороб птиці. Окрім біозахисту, найбільш ефективною стратегією захисту є отримання високого рівня МАТ з подальшою вакцинацією однодобових курчат. Однак, застосовуючи різноманітні вакцини для бройлерів, ІБХ все ще впливає на птахівництво, особливо субклінічною формою прояву. 

MB-1 — це найновіша вакцина проти ІБХ, розроблена для ін’єкцій in-ovo або однодобовим курчатам у інкубаторі. MB-1 — це жива вірусна вакцина, і її ефективність та безпеку було продемонстровано в лабораторних випробуваннях та у широкомасштабних польових випробуваннях з використанням однієї дози. Вакцину MB-1 порівнювали з усіма іншими типами вакцин і виявили, що вона забезпечує індивідуальне, більш раннє формування імунітету без імуносупресії. Вона сумісна з будь-якими іншими ін’єкційними вакцинами або вакцинами-спреями, що застосовуються в інкубаторі, а також з ін’єкціями антибіотиків та вітамінів. 

MB-1 працює за різних рівнів МАТ та на різних кросах птиці. Птиця (бройлери та несучки), щеплена MB-1, має чудові технологічні показники. Ця вакцина є новим перспективним підходом до ефективного контролю вірусу ІБХ, і є придатною для країн зі складними епізоотологічними та інтенсивними умовами господарювання 

Уді Ашаш, д-р вет. наук, директор Phibro Animal Health Corporation

журнал «Наше Птахівництво», березень 2021 року

Усі авторські права на інформацію, розміщену у журналі “Наше Птахівництво” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права».
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
2
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ