Тваринництво

Фітогенна кормова добавка покращує конверсію корму та підтримує здоров’я птиці

Продуктивність бройлерів

Продуктивність бройлерів

Фітогенна кормова добавка на основі активних рослинних компонентів активізує обмінні процеси, підтримує здоров’я, сприяє покращенню конверсії корму і продуктивності птиці  

Глобальна проблема антибіотикорезистентності загострює потребу контролю застосування антибіотиків у птахівництві та сприяє пошуку природних альтернативних засобів, які б мали подібну протимікробну й стимулювальну дію. Ефективним рішенням є фітогенний препарат Biostrong 510 — природна кормова добавка рослинного походження, що має високу ефективність у підтримці здоров’я та виробничих показників птиці. Основу цієї фітогенної кормової добавки для птиці становлять активні рослинні компоненти, які мають найбільший вплив на метаболічні процеси, — ефірні олії, гіркоти, гострі речовини та сапоніни. 

АКТИВНІ РОСЛИННІ РЕЧОВИНИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХНЬОЇ ДІЇ 

Ефірні олії 

Ефірні олії у високих концентраціях мають пряму бактерицидну дію, пов’язану з порушенням клітинної стінки бактерій та цитоплазматичних мембран. Вони спричиняють зміни внутрішньоклітинного рН, зменшують вироблення аденозинтрифосфату й синтез білка. З іншого боку, низькі концентрації олій та інших рослинних екстрактів можуть впливати на механізми бактеріального кворуму, зменшуючи вірулентність бактерій. За своєю хімічною структурою активні речовини таких ефірних олій, як тимол та евгенол, виступають поглиначами вільних радикалів, тим самим зменшують окислювальний стрес, чинячи прямий антиоксидантний ефект. Більше того, ефірні олії можуть стимулювати вироблення ендогенних антиоксидантних ферментів, що може додатково покращити антиоксидантний статус птиці. 

Крім того, олії позитивно впливають на процеси травлення завдяки своїй секретолітичній та вітрогонній дії. Проте сприятливий вплив на секрецію травного ферменту, вироблення жовчі та жовчотік чинять не тільки так звані гострі речовини (капсаїцин та піперин), але й гіркоти (тирча). Їх традиційно застосовують для лікування диспептичних розладів, і вони мають потенціал для посилення перетравлення поживних речовин. 

Сапоніни — глікозиди, до складу яких входить гідрофобний аглікон та цукрові компоненти, також підтримують процеси травлення. Вони покращують емульгування нерозчинних у воді речовин, позитивно впливають на поглинання нутрієнтів, пригнічують активність уреази та зменшують вироблення аміаку. До того ж сапоніни чинять імуномоделювальну дію. 

Внаслідок взаємодії рослинних компонентів досягається синергетичний ефект від комплексного механізму дії Biostrong 510 (рисунок), який включає: покращення перетравності поживних речовин на всіх етапах відгодівлі, підтримку стресостійкості організму птиці, підвищення цілісності кишківника та пригнічення патогенної мікрофлори, покращення остеогенезу, зниження емісій аміаку. 

Застосування фітогенної кормової добавки у годівлі бройлерів продемонструвало високу ефективність щодо покращення засвоюваності поживних речовин, конверсії корму та приростів. 

Рисунок. Синергетичний вплив фітогенної кормової добавки на виробничі показники бройлерів

ПОКРАЩЕННЯ ЗАСВОЮВАНОСТІ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН 

Biostrong 510 підсилює секрецію та активність ферментів підшлункової залози та жовчних кислот, що сприяє кращій перетравності та засвоюваності корму. Цей ефект підтвердили результати шести дослідів, проведених Delacon, у яких оцінювали рівень засвоюваності поживних речовин у клубовій кишці бройлерів у віці 21 день. Для експериментів застосовували раціони, засновані на пшеничному, кукурудзяному та соєвому шротах та розроблені з урахуванням потреб бройлерів у поживних речовинах. При цьому не використовували антибіотики та протизапальні засоби. У раціони дослідних груп додавали Biostrong 510 на рівні 150 г/т корму. 

У результаті встановили, що у бройлерів, які споживали цю фітогенну кормову добавку, у порівнянні з контрольною групою зріс рівень засвоюваності основних нутрієнтів (таблиця 1): сухої речовини — на 3,3%, сирого протеїну — на 5,4, кальцію — на 23,7, фосфору — на 19%. 

Таблиця 1. Вплив фітогенної кормової добавки на засвоюваність поживних речовин у бройлерів*

ПОКРАЩЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОКАЗНИКІВ БРОЙЛЕРІВ 

Вища засвоюваність поживних речовин стимулює зростання виробничих показників та дає змогу зменшити собівартість годівлі. Це доведено п’ятьма дослідами, які проводили упродовж 35 та 42-х днів. Бройлерам згодовували раціон на основі пшеничного, кукурудзяного та соєвого шроту, а птиці дослідних груп до корму додавали 150 г/т Biostrong 510. 

Упродовж усіх дослідів корм і воду давали вдосталь. Приріст маси тіла та споживання корму вимірювали наприкінці першої (0–21 день) та другої (22–35 або 22–42 дні) фази відгодівлі. Конверсію корму оцінювали загальну за весь період дослідження 35 або 42 дні. 

Результати дослідів продемонстрували, що застосування фітогенної кормової добавки сприяє (таблиця 2)

Таблиця 2. Вплив фітогенної кормової добавки на виробничі показники бройлерів у 35- та 42-денний період відгодівлі*

• покращенню коефіцієнта конверсії корму на 2,9% і 3,3% на 35і 42-денний період відгодівлі; 

• збільшенню середньодобових приростів на 1% і 1,6%, відповідно до періоду відгодівлі; 

• зниженню середньодобового споживання корму на 1,7% як під час 35-денної, так і 42-денної відгодівлі. 

Таким чином, фітогенна добавка Biostrong 510 покращує секрецію травних соків та жовчних кислот, зменшує окисний стрес, активізує обмінні процеси, що зрештою позитивно впливає на засвоєння поживних речовин. Як наслідок, зростають виробничі показники птиці, знижуються витрати на годівлю внаслідок кращої конверсії й меншого обсягу споживання корму.  

За матеріалами компанії: Cargill Animal Nutrition

журнал «Наше Птахівництво», березень 2021 року

Усі авторські права на інформацію, розміщену у журналі “Наше Птахівництво” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права».
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ