Тваринництво

Кормова добавка на основі збагачених органічних кислот позитивно впливає на виробництво бройлерів

Позитивний вплив

Позитивний вплив

Кормова добавка на основі збагачених органічних кислот позитивно впливає на виробництво курчат-бройлерів без антибіотиків.

Скорочення використання антибіотиків для профілактики  і метафілактики або повна заміна антибактеріальних стимуляторів росту — одна з основних тем у сучасному тваринницькому виробництві. 

На ринку є багато альтернатив антибіотикам. Більшість  із них поліпшують здоров’я і функції кишківника, імунітет,  а також модулюють кишкову мікробіоту і придушують розмноження патогенних мікроорганізмів. За такого розмаїття  препаратів складно зрозуміти механізм дії, правильно обрати  і поєднувати продукти. 

Основною частиною будь-якої програми поліпшення роботи кишківника птиці є кормові добавки, а саме: 

• фітогенні кормові добавки (ФКД); 

• синбіотики; 

• органічні кислоти. 

ФКД підвищують ефективність використання корму і захищають кишківник. Синбіотичні продукти покращують імунний статус і допомагають заселяти кишківник птиці корисними бактеріями. Органічні кислоти протидіють неконтрольованому розмноженню патогенних мікроорганізмів. 

Посилені органічні кислоти 

Зростає популярність органічних кислот або одноланцюгових жирних кислот (ОЦЖК) не тільки як засобу поліпшення гігієни корму завдяки зниженню його рН і підвищенню  буферної місткості, але і для підтримки здоров’я кишківника  птиці. Органічні кислоти мають пряму антимікробну дію  на багатьох патогенів (наприклад, Salmonella spp, E. Сoli), перешкоджаючи неконтрольоване розмноження патогенних  бактерій у шлунково-кишковому тракті птиці. 

Крім того, КЦЖК побічно зміцнюють здоров’я кишківника птиці завдяки поліпшенню перетравності. Це гарантує  належне перетравлення корму, в нижні відділи кишківника  потрапляє менше неперетравлених залишків. Умовно-патогенні бактерії можуть використовувати такий неперетравлений корм як джерело енергії і розмножуватися, пригнічуючи  корисні бактерії і спричиняючи дисбіоз кишківника. 

Biotronic® Top3, кормова добавка на основі збагачених  органічних кислот, дає змогу краще здійснювати контроль  патогенних бактерій. Це інноваційна формула для ефективнішого контролю грамнегативних патогенних мікроорганізмів,  поєднує в собі Permeabilizing Complex ™ (фітогенна речовина  і суміш інших речовин, здатних проникати через зовнішню  мембрану грамнегативних бактерій) з органічними кислотами, що добре впливають. Ця спеціальна суміш гарантує  оптимальну антимікробну активність КЦЖК у кишківнику  тварин. 

Ймовірно, що застосування антибіотиків для профілактики хвороб буде заборонено внаслідок все більших вимог споживачів і тиску контролювальних органів. Просте усунення  антибіотиків із раціону птиці призведе до падіння продуктивності під дією патогенних мікроорганізмів. Biotronic®  Top3 дає змогу уникнути зниження продуктивності шляхом  поліпшення перетравності корму і опосередкованого зміцнення здоров’я кишківника. 

Науково обґрунтоване рішення 

Наукові публікації в реферованих джерелах (Паламіді,  2016 рік; Паламіді й Moунтзоуріс, 2018 рік) підтверджують  позитивний вплив добавки Biotronic® Top3 до корму для бройлерів на кишкову екосистему, що підвищує продуктивність.  У дослідженні, проведеному в співпраці з Афінським університетом (Греція), порівнювали застосування Biotronic®  Top3 і авіламіцину — антибіотика, який часто застосовують  як стимулятор росту в птахівництві, там, де це досі дозволено. Птиця кросу Кобб отримувала основний корм на основі  кукурудзи і соєвих бобів відповідно до трифазного режиму годівлі протягом 42 днів. Чотири експериментальні групи  перераховано в таблиці 1. 

Таблиця 1. Досліджувані групи й раціони

Результати дослідів показали, що застосування кормової  добавки на основі збагачених органічних кислот підвищує  перетравність поживних речовин і, отже, продуктивність,  що схоже з дією авіламіцину. Хоча перетравність поживних  речовин покращилася як в групі з використанням БТ, так  і БТПК, ці поліпшення не можна пояснити однаковими  механізмами. Аналіз багатьох різних параметрів показав відмінності в механізмі дії кормової добавки на основі збагачених  органічних кислот і антибактеріального стимулятора росту. 

Застосування авіламіцину і Biotronic® Top3 істотно не впливало на загальну концентрацію бактерій, мікроорганізмів  підгруп Bacteroides spp., Lactobacillus, E. coli, C. leptum і C. coccoides  у вмісті клубової кишки, а також бактерій, пов’язаних зі слизовою оболонкою клубової кишки. Однак застосування авіламіцину значно зменшило концентрацію мікроорганізмів підгрупи Clostridium perfringens у вмісті клубової кишки. Це не дивно,  оскільки авіламіцин відомий своєю здатністю до пригнічення  росту грампозитивних бактерій. З іншого боку, авіламіцин  не впливає на бактеріальну популяцію у вмісті сліпої кишки  або на бактерії слизової оболонки сліпої кишки. 

Додавання кормової добавки на основі збагачених органічних кислот значно підвищувало концентрацію підгруп  C. leptum і C. coccoides у вмісті сліпої кишки. Ці дві бактерії  діють синергічно з іншою кишковою мікробіотою і зброджують неабсорбовані харчові вуглеводи до КЦЖК, головним  чином бутират і пропіонат. 

Ці дві КЦЖК є основним джерелом енергії для епітелію  ободової кишки і глибоко впливають на функцію кишкового  епітелію. Отже, стимулюючи зростання цих двох підгруп  бактерій, Biotronic® Top3 побічно покращує здоров’я кишківника й позитивно впливає на зростання бройлерів. Підтвердженням такого позитивного впливу було значне підвищення  активності мікробних гліколітичних ферментів у вмісті клубової кишки в групі з використанням БТ, що пов’язано з кращою перетравність крохмалю. Поліпшення росту корисних  бактерій, а також посилення активності мікробних ферментів,  що пов’язано із застосуванням Biotronic® Top3, підвищувало  перетравність поживних речовин, що сприяло покращенню  продуктивності птиці (таблиця 2). Хоча механізм дії збагачених органічних кислот відрізняється від механізму дії  антибіотиків, збагачені органічні кислоти можна успішно  застосовувати в програмі, що спрямована на скорочення  використання антибіотиків у тваринницькому виробництві. 

Таблиця 2. Результати оцінки продуктивності в дослідженні

Економічне порівняння вартості розчину антибіотика  і Biotronic® Top3 показує, що застосування органічних кислот дає змогу уникнути зниження продуктивності після  усунення антибактеріальних стимуляторів росту з раціону.  За середньої ринкової ціни 1,15 євро на птицю застосування  Biotronic® Top3 призвело до додаткового чистого прибутку  0,22 євро на птицю з окупністю інвестицій 7,83 : 1 (таблиця 3). 

Таблиця 3. Аналіз витрат і вигод для досліджуваних груп, вартість бройлера= 1,15 євро/кг; вартість корму= 0,33 євро/кг

Простої заміни антибіотиків кормовими добавками недостатньо. Важливий цілісний підхід у разі заміни антибактеріальних стимуляторів росту в комерційних птахівничих господарствах, що передбачає розумний менеджмент,  належні протоколи вакцинації і правильний склад кормів.  Застосування кормових добавок, таких як Biotronic® Top3,  може стати корисним інструментом під час впровадження  програми годівлі без антибіотиків. Цей продукт дає змогу  замінити антибіотик, при цьому зберігши хороший рівень  продуктивності за низького або помірного порогу рентабельності. 

За матеріалами компанії BIOMIN

журнал «Наше Птахівництво», вересень 2020 року

Усі авторські права на інформацію, розміщену у журналі “Наше Птахівництво” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права».
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
5
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ