Тваринництво

Органічні кислоти можна використовувати як заміну антибіотиків у виробництві птахівничої продукції

Органічні кислоти

Органічні кислоти

Суміш органічних кислот можна ефективно використовувати у виробництві птахівничої продукції як безпечну заміну антибіотикам.

Сьогодні важливо виробляти якісну тваринницьку продукцію. Світові тенденції виробництва складаються таким чином, що дедалі більше підприємств відмовляються від використання у своїх технологічних циклах ксенобіотиків, антибіотиків тощо. 

Яйце і м’ясо птиці як джерела недорогого і легкозасвоюваного білка — важливі продукти споживчого ринку як в Україні, так і за кордоном.Всі прогресивні виробники стурбовані пошуком схем і технологій для вирощування птиці без антибіотиків і шкідливих для людини речовин. 

Альтернативні засоби 

Органічні кислоти й продукти на їхній основі успішно застосовують як альтернативні засоби для прискорення росту птиці (птиця не хворіє, має здоровий кишківник, добре споживає корм, тому і росте швидко). Деякі органічні кислоти додають у корми і сировину для збереження якості кормів, проти цвілі. Доведено, що кислоти позитивно впливають на продуктивність тварин. Цей факт став стимулом для подальших досліджень, спрямованих на застосування різних типів органічних кислот (по одній або в поєднанні) в кормах для різних видів тварин. 

У птахівництві застосування органічних кислот направлено на поліпшення продуктивності й контроль бактеріальної контамінації (в кормах, воді, живій птиці і тушках). Правильно застосовані органічні кислоти сприяють активному розвитку мікрофло ри і мікрофауни курчати після вилуплення з яйця, покращує стан шлунково-кишкового тракту птиці. Доведено, що додавання кислот є ефективним для зниження зараженості птиці Salmonella під час голодної витримки перед забоєм. 

Таблиця. Ефективність різних кислот та їх солей в ШКТ птиці, % (В. І. Фісінін, Т. М. Околелова, І. А. Єгоров, ВНДТІП, 2011 рік)

Нині ринок кормових добавок насичений різними підкислювачами. Це препарати на основі органічних і неорганічних кислот, їх солей та додаткових компонентів, що підсилюють дію, наприклад фітоекстракти. Випускають їх у двох формах: сухі, призначені для додавання в корм, і рідкі — для підкислення води. 

Програми безантибіотикового вирощування (з частковою або повною заміною антибіотиків на безпечні натуральні продукти) птиці з використанням засобів, які пропонує компанія «АгроПлюсІнвест», вже широко застосовують на найбільших птахокомплексах України. Лінійка продуктів на основі органічних кислот і фітопродуктів — ОптіЦід. 

Механізм дії органічних кислот 

Органічні кислоти забезпечують: зниження кислото зв’язувальної здатності (КЗЗ) кормів, пригнічення розвитку патогенних мікроорганізмів у кормах і питній воді. 

Зниження кислотозв’язувальної здатності (КЗЗ) кормів. Окремі компоненти комбікормів здатні знижувати загальну кислотність корму і нейтралізовувати соляну кислоту при попаданні в шлунок. Комбікорм, приготований на основі компонентів з низькою кислотозв’язувальною здатністю, дуже хороший для молодих особин або в умовах стресу. 

Дуже небезпечні корми з високим значенням КЗЗ для молодняку, оскільки їх травна система не до кінця сформована, а ферментативна активність низька. Водночас саме престартерні й стартерні корми відрізняються найбільш високим рівнем протеїну і, відповідно, найвищою концентрацією білкових кормів із високим рівнем КЗЗ. Підвищення КЗЗ раціону є однією з причин розладів роботи шлунково-кишкового тракту птиці. За підвищеного pH перетравлення протеїну в шлунку порушується, створюються умови для розвитку ентеропатогенної мікрофлори, також погіршується використання мінеральних речовин. 

Пригнічення розвитку патогенних мікроорганізмів. Пригнічення розвитку мікроорганізмів і цвілі в кормах і питній воді не менш важлива функція підкислювачів. Корми часто контаміновані патогенною мікрофлорою, збільшення якої може стати причиною спалахів інфекційних хвороб серед поголів’я, особливо молодняку. Таку ж небезпеку має і питна вода. Випоювання вакцин, вітамінно-мінеральних комплексів, пробіотиків створює умови для розвитку мікроорганізмів, бо енергетичні компоненти в їхньому складі є поживним середовищем для бактерій. У системі напування створюються й інші умови, що сприяють росту шкідливих мікроорганізмів: стабільна висока температура, низька проточність, близькі до нейтральних показники рН води. Ці умови провокують розмноження патогенів. За умови зниження рН води нижче 4,5 практично повністю унеможливлюється розвиток таких мікроорганізмів, як E. сoli, Salmonella і Clostridium. 

Вплив органічних кислот на мікроорганізми

Органічні кислоти мають пряму і опосередковану дію на мікроорганізми. Пряма дія залежить від структури молекули кислоти. Загальний механізм дії полягає в зниженні внутрішньоклітинного рН бактерії, руйнуванні клітинної мембрани. До зниження внутрішньоклітинного рН бактерій призводить використання кислот із високим ступенем дисоціації (наприклад, мурашина кислота). Потрапляючи всередину клітини, ці кислоти вивільняють протони водню, тим самим підвищуючи кислотність всередині клітини, що призводить до порушення її обмінних процесів і загибелі. Кислоти з низьким ступенем дисоціації (пропіонова, оцтова) мають підвищену здатність до утворення солей з калієм і натрієм, що входять до складу мембрани клітини. Під час цих реакцій відбувається порушення стабільності клітинної мембрани бактерій, що призводить до її руйнування, збільшення проникності для кислот з високим ступенем дисоціації. Цією властивістю обумовлено синергічну взаємодію органічних кислот з різними ступенями дисоціації проти патогенних бактерій. Під час експериментальних досліджень доведено, що сумарна активність мурашиної і пропіонової кислот щодо Salmonella значно перевершує їх ефективність окремо. 

Накопичення токсичних аніонів органічних кислот всередині бактеріальної клітини призводить до порушень реплікації бактеріальної ДНК, наслідком цього є пригнічення пластичного обміну, а також пригнічення її здатності до розмноження (бактеріостатичний ефект). Опосередкований вплив органічних кислот пов’язаний зі зниженням рН середовища і створенням несприятливих умов для розвитку патогенних грамнегативних бактерій, оптимальні значення рН для яких становлять 5,5–7,2. З огляду на сказане вище, застосування підкислювачів дає змогу значно знизити мікробіальні навантаження на організм продуктивних тварин і здійснювати профілактику бактеріальних хвороб. Ефективність органічних кислот із точки зору підкислювальної здатності, бактерицидної та фунгіцидної активності залежить від особливостей будови тієї чи іншої кислоти: кількості атомів вуглецю і карбоксильних груп. 

Додавання фітоолій та фітоекстрактів 

Фітоолії та фітоекстракти забезпечують інгібування біосинтезу ергостеролу і руйнування мембран патогенних мікроорганізмів та зумовлюють пригнічення грибів і цвілі. Порушення цілісності мембран бактерій і уповільнення протікання ферментативних реакцій забезпечують антибактеріальну функцію продуктів ОптіЦід. Фенольна і ОН-групи виконують антиоксидантну роль; молекули, що мають найвищий антибактеріальний коефіцієнт — карвакрол, тимол і евгенол і належать до фенолу і не дисоціюють у кислому середовищі, але стають більш ліпофільними. Органічні кислоти сприяють активнішому проникненню в мембрани бактерій. Вони ж, в свою чергу, допомагають органічним кислотам порушити гомеостаз бактерії, зупиняючи роботу насоса іонів. Таким чином, органічні кислоти і фітоолії діють синергічно, підсилюючи ефект один одного. 

ОптіЦід Ц:12 вбиває грамнегативні бактерії, наприклад, Salmonella і E. сoli. Це антибактеріальна синергетична суха кислотна суміш, що містить мурашину, лауринову, оцтову, молочну, лимонну кислоти в оптимальному співвідношенні й цитрат кальцію. Препарат зменшує буферність корму, збільшує прирости й покращує продуктивність тварин. ОптіЦід Ц:12 збагачений лауриновою кислотою (Ц:12), яка проявляє активність проти патогенних грампозитивних бактерій (наприклад, S. Suis). Цитрат кальцію — унікальний носій, який розроблено і запатентовано (не має аналогів) компанією FF Chemicals BV. Оптимальні дозування — 0,5–3 кг/т корму. У програмі оптимізації годівлі необхідно поставити в матрицю 40% кальцію загального через подвійну доступність кальцію в продукті, порівняно з вапняком. 

ОптіЦід ДТГ-60 — це суміш диі тригліцеридів масляної кислоти і фітоолій (коричний альдегід, карвакрол, тимол). Трибутирин не тільки має високу активність, а й також унеможливлює ряд негативних ефектів, пов’язаних із передчасним руйнуванням і всмоктуванням масляної кислоти в передніх відділах системи травлення. Він повільно вивільняється в тонкому кишківнику під час розпаду тригліцеридів під дією ензимів після проходження через шлунок. Масляна кислота/бутират є джерелом енергії для ворсинок/мікроворсинок кишківника і підвищує регенерацію епітелію. Продукт має дуже високу концентрацію масляної кислоти — до 60% (звичайні продукти — до 30%). Фітоолії і трибутирин високоефективні проти грампозитивних і грамнегативних бактерій. При цьому фітоолії діють на патогени незалежно від рН кишківника та синергують із трибутирином. ОптіЦід ДТГ-60 стимулює імунну систему птиці. Завдяки високій концентрації діючих речовин у продукті, ОптіЦід ДТГ-60 вводять у низьких дозах — від 250 до 500 гр на тонну комбікорму. Залежно від виду птиці рекомендовано такі дозування: бройлери (старт) — 0,5 кг/т, бройлери (гровер/фініш) — 0,25 кг/т, кури-несучки — 0,25–0,5 кг/т, качки, гуси — 0,5–1,0 кг/т. 

ОптіЦід ДВЦ Рідкий рятує птицю в найкритичніших станах: проноси, дисбактеріози, проблеми з годівлею, викликані стресом, поствакцинальний синдром, різні хвороби. Спеціальна формула коротколанцюгових рідких кислот і солей (містить мурашину кислоту, амонію форміат і амонію пропіонат, пропіонову кислоту) і трибутирина з фітоекстрактом (коричний альдегід і олія орегано) знижує рН шлунка, знищує грампозитивні та грамнегативні бактерії, швидко стабілізує роботу тонкого і товстого відділів кишківника — збільшує довжину ворсинок і глибину крипт, тим самим відновлюючи цілісність кишківника і стимулюючи поїдання корму і відмінний апетит у птиці. Оптимальне дозування: 0,2–2,0 кг/т питної води. Дозу ОптіЦід ДВЦ регулюють до досягнення цільового рН 3,8–4,3, вона залежить від вихідної якості води в господарстві. 

Представлені препарати ефективно використовують як альтернативи препаратам, що у своєму складі містять антибіотики. Перевагою представлених засобів є їх універсальність у застосуванні у всіх видів продуктивних тварин і птиці. 

Сергій Бондар, Олег Ворожбітов, компанія «АгроПлюсІнвест»

журнал «Наше Птахівництво», вересень 2020 року

Усі авторські права на інформацію, розміщену у журналі “Наше Птахівництво” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права».
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
5
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ