Агромаркет
Головне:
Агромаркет

IT-модель для агрогосподарства

АгроМаркет
Джерело:
АгроМаркет
Поділитись:
IT-модель для агрогосподарства

Інформаційні технології потужно інтегрувалися в наше життя. Нині запровадження інновацій стає дедалі актуальнішим. В аграрній галузі вони дозволяють оптимізувати процеси й ефективно керувати бізнесом, особливо якщо компанія багатогалузева й має широку географію. Оскільки ринок пропонує величезну кількість ІТ-рішень для автоматизації керування, вкрай важливим є не лише їх упровадження, а й налагодження взаємної інтеграції між усіма системами.

 

Протягом кількох останніх років команда Agricom Group успішно реалізувала низку проектів із упровадження автоматизованих систем керування бізнес-процесами. Ставилася амбіційна стратегічна ціль — здобути повний контроль над усіма господарськими процесами й підрозділами багатогалузевої та географічно розрізненої групи компаній зі збалансованим розподілом функцій між підприємствами та компанією, що здійснює керівництво.

 

Як наслідок, нині компанія має найсучаснішу автоматизовану корпоративну систему керування. Функціонал системи бере на себе всі етапи керування: стратегічне та тактичне планування, облік фактичних операцій та потужний інструментарій бізнес-аналітики. Фізично агрегована система складається з конгломерату окремих сучасних ІТ-рішень, об’єднаних у монолітну систему, яка щохвилини генерує потужну хмару управлінської інформації за всіма напрямами діяльності.

 

Пильну увагу було приділено впровадженню автоматизованих інструментів керування саме ланцюгами бізнес-процесів вирощування, транспортування та зберігання продукції рослинництва. Автоматизували такі критичні для сучасного рослинництва функції, як керування земельним банком і контурами полів, планування та контроль виконання технологічних карт культур, оперативний контроль обробітку ґрунту, роботи сільгосптехніки, агрегатів і механізаторів, оперативний контроль за внесенням насіння, добрив і засобів захисту, над витратами дизпалива, збору врожаю та транспортування до місць зберігання, всіх операцій елеваторного зберігання.

 

Із самого початку впровадження наголошувалося на оперативності отримання управлінської інформації: нині всі керівники — від головного агронома, керівника кластера й до виконавчого директора Agricom Group — отримують повну деталізовану інформацію за всіма господарськими операціями «за вчора» до 12 год поточного дня. До того ж не використовується жодних роздруківок, електронних листів, телефонних дзвінків. Існує єдина інформаційна комп’ютерна система, єдине вікно керування, з якого весь бізнес видно як на долоні. Крім цього, керівнику не потрібно бути прив’язаним до робочого місця. Немає значення, де ви перебуваєте — в полі, офісі, дорозі чи на діловій зустрічі. Якщо з вами смартфон чи планшет, то ви так само отримуєте повну інформацію. Це дає величезну перевагу та можливість дистанційно «тримати руку на пульсі».

 

Ще один потужний інструмент автоматизованої системи керування — це вміння виявляти унікальну управлінську інформацію, яка не доступна звичайним системам. Таку можливість компанія отримала після впровадження найсучаснішої у світі програми бізнес-аналітики. Завдяки цьому тепер є можливість відстежити приховані зв’язки й залежності, скажімо, динаміки врожайності від використання конкретного ґрунтообробного агрегата, насіння, засобу захисту або ж, наприклад, спрогнозувати витрати пального внаслідок застосування відразу кількох сільгоспмашин.

 

Саме ця система може будь-якої секунди надати вичерпну інформацію по кожному окремому полю: його площу й сівозміну за останні кілька років, що посіяно нині, за якою технологічною картою, з якою нормою, якою технікою й агрегатом, яка техніка та агрегат працювали по обробітку ґрунту, по яких листках механізатора, які механізатори працювали, скільки врожаю зібрали, якими комбайнами, у які машини завантажили, коли машини розвантажили на елеваторі, які показники вологи, сміттєвої домішки, яка залікова вага. Інформація потрапить до відповідальної особи без єдиного папірця та в будь-якому місці земної кулі. Доступ організовано через інтернет, що дозволяє повністю контролювати, кому надається інформація.

 

В умовах керування багатогалузевою компанією, яка об’єднує чимало підприємств різного профілю, така можливість є дуже доречною. Ефективність ухвалення рішень, що базуються на отриманій таким чином інформації, є в рази вищою завдяки оперативності й повноті можливостей.  Робоче місце фахівця не обмежується певним офісом. Він має доступ до своїх робочих матеріалів і документів навіть у відрядженні.  Щохвилини, у будь-який час доби менеджмент отримує точну та повну інформацію щодо стану підприємств. В онлайн-режимі можна стежити, скажімо, за чергами на елеваторних комплексах, що дозволяє оперативно реагувати й запобігти можливим затримкам приймання автотранспорту.

 

Крім того, цифрові технології на виробництві відіграють роль запобіжника ненавмисних помилок (наприклад, у веденні обліку товарно-матеріальних цінностей) й унеможливлюють розкрадання (скажімо, паливно-мастильних матеріалів, оскільки навіть в баку для пального його кількість контролюється приладами щодо рівномірності витрат і відповідності його реальному пробігу).

 

Запровадження нових, якісніших рішень неможливе без детального аналізу. Щоб визначитися, яким чином поліпшити діяльність за певним напрямом, менеджмент компанії передусім визначає слабкі та сильні місця, а вже після цього розглядає певні варіанти рішень. Без автоматизації процесів отримати точну картину важко. Щоб підвищити торік ефективність транспортної логістики, в Agricom Group докладно вивчили всі тонкощі технологічних процесів, їх відмінності та специфіку окремо для кожного кластера. В результаті було запроваджено низку позитивних змін, а, наприклад, завдяки триланковій схемі збирання врожаю витрати на логістику знизилися на 20%.

 
 

Agricom Group Management Information System

 

  1. Корпоративна система внутрішніх комунікацій

Основний інструмент електронного документообігу в компанії, що розширений функціями погодження документації, постановки та виконання завдань, обліку робочого часу, корпоративної бази знань. Можливість написання повідомлень, наявність «живої стрічки», чату й інші види оперативного спілкування є більш ніж актуальними для Agricom Group через значну територіальну розрізненість структурних підрозділів, а також необхідність працювати «в полях». Крім того, такі підходи дозволяють звести до мінімуму використання паперу для внутрішнього документообігу.

 

  1. Корпоративна система бізнес-аналізу

 

Її умовно можна назвати верхівкою айсберга Agricom Group Management Information System. Це — інструмент динамічної обробки та візуалізації масивів інформації, що отримані від інших систем і баз даних. Актуальні звіти щодо ситуації в компанії формуються в режимі реального часу. Функціоналом системи послуговуються агрономи, фінансисти, інженери, логісти та, зрозуміло, вище керівництво. З упровадженням цієї системи вдалося отримати інструмент, який, базуючись на різноманітних типах вхідних даних, аналізує їх і виводить цілісну інформаційну картину.

 

  1. Корпоративна транзакційна система

 

Як і в більшості компаній, ідеться про добре відому «1С», але модифіковану й адаптовану під потреби компанії. Це база даних усіх господарських операцій компанії. Причому мається на увазі не лише переміщення коштів за купівлю чи продаж, а й рух основних засобів й інших активів у підприємствах групи. На основі внесених даних система дозволяє виконувати оперативне керування певними функціями (витрати грошових коштів, продажі, формувати різноманітні звіти: бухгалтерські, податкові, управлінські тощо). Окремою функціональною складовою є облік робочого часу персоналу та технічних ресурсів, ведення зарплатних проектів тощо.

 

  1. Корпоративна система відеонагляду за активами

Система об’єднує дві функції напряму безпеки. Фізичного доступу, що дозволяє ідентифікувати працівника та залежно від його потреб обмежувати чи надавати доступ до конкретних об’єктів і фіксувати час. Робота камер спостереження. Доступ до інформації із системи відеонагляду є цілодобовим і не прив’язаний до конкретного робочого місця. Увійшовши в персональний кабінет на інтернет-сайті, відповідальний спеціаліст може переглядати онлайн-картинку з камер, які перебувають у його веденні. Також в разі потреби є доступ до записаного архіву.

 

  1. Корпоративна система GPS-моніторингу техніки, агрегатів й автотранспорту

 

Апаратна частина — це засоби, що встановлюються на техніку: автотранспорт, комбайни, трактори й агрегати. Пристрій спостереження за рухомим об’єктом із вбудованими датчиками GPS, рівня палива та GSM-передавачем надійно фіксується на кожній одиниці рухомого складу. Зібрані дані в режимі реального часу передаються на центральний сервер для обробки за допомогою програмної частини. Це дозволяє формувати оперативні звіти щодо маршрутів слідування, використання палива, обліку робочого часу та виконаної роботи. Крім того, інформаційна система забезпечує візуалізацію рухомих об’єктів на тлі контурів полів й об’єктів нерухомості завдяки взаємній інтеграції із системами керування сільгоспугіддями.

 

  1. Корпоративна система керування рослинництвом:

 

• геоінформаційна система керування земельним банком

• система керування аграрними технологіями

 

Основними користувачами цих систем є працівники земельного відділу, департаменту логістики та департаменту виробництва й розвитку сільського господарства. Весь масив даних щодо земель і роботи на них зберігається й обробляється для можливості планування, оперативного та планового керування й звітності, що формується на основі історичних даних за той чи інший період. База даних земельного банку з можливістю обміну даними з «1С» включає візуалізацію карт полів на основі договорів про оренду, а широкий діапазон функцій дозволяє отримувати вибірки за заданими параметрами. Система керування аграрними технологіями, що включає базу паспортів полів і технологічних карт вирощування культур, є основним інструментом планування, контролю й керування рослинництвом.

 

7. Корпоративні системи управління фінансами:

 

• корпоративна система планування та бюджетування

• корпоративна система фінансової звітності

 

Фінансове планування та звітність є дуже важливим для будь-якого підприємства, а отже, і вкрай важливим є впровадження зручних і ефективних інструментів для їх ведення. На базі текстових редакторів у нас реалізовано рішення для працівників фінансової сфери: системи бюджетування та звітності, що взаємно інтегровані з транзакційними системами Agricom Group.

 

8. Корпоративна система керування закупками

 

 

Динамічний розвиток компанії веде і до збільшення партнерів — постачальників товарів і послуг — для якісної та взаємовигідної співпраці, з якими створена система закупок, що працює за принципом відкритого тендера. В автоматичному режимі опрацьовуються заявки та здійснюється відбір пропозицій залежно від потреб. До очевидних переваг можуть належати прозорість і збільшення ефективності шляхом мінімізації залучення людських ресурсів.

 

 

Петро Мельник, виконавчий директор Agricom Group

Олександр Копняк, директор департаменту інформаційних систем управління Agricom Group

газета “АгроМаркет”, березень 2016 року

   

   

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».
  

Інші статті в цьому журналі
Джерело:
АгроМаркет