Овочі-Ягоди-Сад

Переваги органіки

Переваги органіки

Культивування винограду за правилами органічних технологій оберігає довкілля й дає споживачам безпечні продукти — вино і ягоди.

Як органічні технології вирощування впливають на якість продукції і стан виноградних рослин? Чи великою є різниця між отриманим у органічний спосіб і набутими за допомогою традиційного землеробства? Науковці це проаналізували. Нижче — оцінка переваг і недоліків органічного й біодинамічного виноградарства.

 

Історія питання

 

Органічне виноградарство, як і органічне рослинництво загалом, почалося унаслідок прагнення мінімізувати негативний вплив агротехнологій на довкілля. На початках органічні способи вирощування застосовували не для того, аби отримати високоякісний врожай: метою було захистити від руйнування збалансовані екосистеми та їх біорізноманіття, передусім ішлося про збереження біологічної активності ґрунтів.

 

Дослідження на різноманітних культурах показали, що у цілому органічне землеробство підвищує у ґрунті біологічну активність й уміст органічних речовин, вдається зменшити й ерозію земляного покриву. Завдяки органічним технологіям у ґрунті зростає вміст азоту, а втрати вуглецю зменшуються — органічне землеробство загалом є більш стійкою системою, ніж традиційне. Утім, втрати врожаю за органічного виробництва залежно від культури сягають 14−67%. Найбільшими вони є на зернових, олійних та овочах, а от у плодових врожай маліє не так радикально, особливо якщо йдеться про персик, абрикос і грушу.

 

Стосовно якості отримуваної продукції, передусім її біологічної цінності, то у плодах деяких культур, отриманих методами органічного землеробства, спостерегли вищий вміст біофлавоноїдів та вітаміну С, це наслідок захисних реакцій, які можуть бути пов’язані з посиленням окислювального стресу під час органічного вирощування. Наприклад, у плодів суниці, вирощуваної за органічною технологією, якість плодів є вищою порівняно з отриманими традиційно. Органічні яблука — солодші й не такі терпкі як вирощені традиційно (у межах одного помологічного сорту). А от у плодів органічного персика маса, вміст вуглеводів, рН соку й здатність до зберігання майже така сама, як і у плодів, вирощених традиційно.

 

Якість винограду

 

Порівняння органічного виноградарства із традиційним вказує на активізацію у ґрунті мікробіоти й збільшення вмісту органічного вуглецю, натомість маса та довжина лоз винограду зменшуються. Врожай при органічному вирощуванні теж маліє, передусім за рахунок зменшення маси ягід та їх кількості у гронах. Виноградники, ведені за органічною системою, значно частіше уражаються ботритісом (сірою гниллю). Якість виноградних ягід, якість вина та його органолептичні показники міняються незначно. Досліджень на тему біодинамічного виноградарства значно менше, ніж щодо органічного, однак і вони свідчать про зменшення врожайності та збільшення випадків ураження сірою гниллю, і то не лише порівняно із традиційним виноградарством, а й з веденим за органічною системою. Червоним винам, отриманим із застосуванням біодинамічного землеробства, властивий низький вміст спирту, фенольних сполук і таніну, їх колір теж має меншу інтенсивність. Новітні публікації свідчать, що якісні показники ґрунту під органічними і біодинамічними виноградниками, вміст у листі винограду макро- й мікроелементів, якісний склад ягід і органолептичні показники вин мало різняться. Найбільш повним було дослідження на сорті Рислінг, виконане Інститутом селекції винограду у м. Гейзенхайм (Німеччина). Науковці порівняли показники винограду, отриманого: у традиційний спосіб; на ділянках з органічною технологією (згідно з Regulation EU № 834/2007); із виноградників, ведених за біодинамічною системою (згідно з Regulation EU № 889/2008). На виявлені закономірності впливала не лише система ведення насаджень, а й умови конкретного сезону вегетації, використовувана підщепа тощо.

 

Вплив технологій

 

Щоб з’ясувати, як традиційна, органічна й біодинамічна технології впливають на ріст та інші фізіологічні процеси винограду, рослини оцінювали за низкою критеріїв >>> продовження 

 

Продовження статті ви може прочитати у друкованому примірнику журналу «Садівництво по-українськи».

Будь ласка, оформіть передплату в редакції, подзвонивши на номер телефону: (044) 287-88-30

 

 

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
4
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ