Тваринництво
Головне:
Тваринництво

Кормова добавка на основі фосфоліпідів та екстрактів рослин сприяє збільшенню середньодобових приростів

Оптимізація вартості корму

Оптимізація вартості корму

Додаткове введення в раціон птиці кормової добавки на основі фосфоліпідів та екстрактів рослин сприяє збільшенню середньодобових приростів, покращенню конверсії корму та показників засвоєння сухої речовини  

Забезпечення високорентабельного виробництва продукції тваринництва та птахівництва можливе за умови їхнього забезпечення високоякісними кормами. 2020/2021 маркетинговий рік приніс галузі багато сюрпризів, зокрема різкий ріст цін на зернову, білкову та олійну сировину на 40–70%. Ріст цін на пшеницю, кукурудзу, сою, соняшник та інші зернові був в основному зумовлений підвищеним попитом експорту цих культур та світовим підвищенням цін у зв’язку зі зниженням урожаю цих культур в основних країнах-виробниках та через відновлення галузі свинарства в КНР, що призвело до збільшеного попиту на зернову та білкову сировину. 

Найдорожчим поживним елементом у раціонах тварин і птиці є одиниця енергії, яку забезпечують в основному шляхом введення зернової сировини, рослинних і тваринних жирів. Сучасні високопродуктивні кроси птиці, що швидко ростуть, потребують високих рівнів обмінної енергії — від 2700 ккал/кг до 3300 ккал/кг. Для забезпечення такого рівня енергії необхідно вводити від 1 до 5,5% жирів на тонну повнораціонного комбікорму. 

Жири необхідні для підтримки температури тіла, синтезу гормонів, транспорту та засвоєння жиророзчинних вітамінів A, D, E і K, правильного функціонування центральної нервової системи та обміну речовин у м’язовій тканині. Жири в раціонах тварин і птиці підвищують смакові якості комбікормів та ефективність використання енергії, впливають на всмоктування, засвоюваність, перетравність та обмін вуглеводів, білків та мінералів. Надлишок жиру знижує споживання кормів, засвоюваність поживних речовин, зменшує прирости живої маси, що спричиняє економічні втрати у тваринництві та птахівництві. 

ЕМУЛЬГАТОРИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ КОРМІВ 

Для оптимізації рецептів повнораціонних комбікормів, зниження собівартості кормів та покращення засвоєння рослинних і тваринних жирів у птахівництві широко розпочали застосовувати кормові добавки — емульгатори у рідкому та сухому вигляді, у комбінації із рослинними екстрактами. 

До них належать біологічні поверхнево-активні добавки на основі фосфоліпідів та екстрактів рослин — DigestFast. Фосфоліпіди є головними структурними компонентами клітинних та субклітинних мембран і виконують бар’єрну та структурну функції, беруть участь у транспортуванні ліпідів із печінки в інші органи й тканини, в жировому обміні, у побудові клітин нервової тканини, печінки, запобігають формуванню виразок у шлунково-кишковому тракті, забезпечують виведення шлаків із клітин, містяться в тканинах мозку. Їх нестача призводить до накопичення жиру в печінці, жирової дистрофії і цирозу, сприяє підвищенню рівня холестерину в сироватці крові та його відкладенню в стінках артерій, розвитку гіпертонії, ішемії, інсультів, інфарктів. 

Препарати природних фосфоліпідів, отриманих із тваринних і рослинних джерел, поєднані загальною назвою — лецитин, знайшли широке застосування як поверхневоактивні речовини і використовуються для поліпшення якості харчових продуктів, вдосконалення технологічних процесів у кормовій промисловості, для покращення якості та засвоєння високоенергетичних кормів. 

Механізм дії складових кормової добавки DigestFast полягає в такому: 

• екстракт розторопші містить силімарин, який складається з силібіну, силікристіну та силідіаніну, активізує секрецію жовчі, поліпшує функцію печінки та жовчного міхура, а також полегшує перетравлення жироподібних речовин; 

• екстракт артишоку має детоксикаційну і гепатобіліарну функцію. Його активні інгредієнти поліпшують обмін речовин, мають легкий сечогінний ефект, виводять токсини з організму тварин та птиці, стимулюють дію підшлункової залози, покращують секрецію ліпази; 

• лецитин завдяки високій емульгувальній здатності бере участь в утворенні міцел найменшого розміру, збільшуючи всмоктування жировмісних речовин і жиророзчинних вітамінів, стимулює ферментативну активність клітинних мембран і покращує транспортну систему клітин кишкового епітелію, надаючи комплексну дію на процеси травлення і підвищуючи продуктивність тварин і птиці; 

• дає змогу зменшити кількість обмінної енергії в раціоні тварин і птиці без втрати продуктивності. 

ВИРОБНИЧІ ВИПРОБУВАННЯ ЕМУЛЬГАТОРА НА БРОЙЛЕРАХ 

В умовах бройлерного підприємства Дніпропетровської області методом груп-аналогів було проведено виробничий дослід на чотирьох групах курчат-бройлерів кросу Кобб-500 по 5500 голів у кожній, а для вивчення засвоєння поживних речовин провели фізіологічний (балансовий) дослід: відібрали по 10 голів курчат-бройлерів із кожної групи, яких розмістили в індивідуальних клітках, та окремо збирали корм і послід для визначення балансу. Період вирощування становив 43 доби та був розділений на чотири періоди: престартерний — із 0 по 7-му добу, стартовий — 8–21-ша доба, гроверний — 22–35-та доба, фінішний — 36–43-тя доба. Технологія вирощування, параметри мікроклімату та умови утримання в усіх дослідних групах були однакові й відповідали рекомендаціям розробника кросу Кобб-500. 

Різниця в годівлі дослідних груп полягала в тому, що курчата-бройлери першої дослідної групи (ПК — позитивний контроль) отримували повнораціонні комбікорми, які за поживністю відповідали нормам годівлі у всі періоди, а додаткове введення рослинної олії становило: у престартерний період — 2,6%, у стартовий — 3,2, гроверний — 3,8, фінішний — 4,0%. 

У повнораціонних комбікормах другої дослідної групи (НК — негативний контроль) рівень введення олії був знижений на 1% (10 кг/т комбікорму) або на 70–80 ккал обмінної енергії на 1 кг комбікорму. 

Курчатам третьої дослідної групи (НК + DF) до повнораціонного комбікорму негативного контролю додали 1 кг кормової добавки DigestFast. 

Четвертій дослідній групі (ПК + DF) до складу повнораціонних комбікормів позитивного контролю додатково ввели 1 кг DigestFast на тонну комбікорму, цим самим рівень обмінної енергії зріс у порівнянні з нормою на 77 ккал/кг. 

Як показали результати досліджень (табл. 1), жива маса курчат-бройлерів у 43-добовому віці становила у контрольній групі (ПК) — 2692 г, у другій групі (НК) — 2470 г, або на 8,2% менше контролю, у третій (НК + DF) — 2705 г, або на 0,5% більше ПК, у четвертій групі (ПК + DF) — 2759 г, або на 2,5% більше ПК. 

Таблиця 1. Вплив уведення DigestFast на показники продуктивності курчат-бройлерів

Результати балансового досліду показали, що у групі позитивного контролю перетравність сухої речовини становила 70,5%, органічної речовини — 72,1, сирого жиру — 85,3, сирої клітковини — 27,5, сирого протеїну — 87,3%. Зниження рівня енергії у повнораціонних комбікормах курчат-бройлерів групи НК без 1% олії, очевидно, призвело до зниження засвоєння сухої речовини на 1,8%, органічної речовини — на 1,8, сирого жиру — на 0,7, сирої клітковини — на 0,8, сирого протеїну — на 1,2%. У групі НК + DF у разі заміни рослинної олії на біосурфактант показники засвоєння майже не відрізнялися від птиці першої групи й становили: сухої речовини — 70,6%, органічної речовини — 72,3, сирого жиру — 85,9, сирої клітковини — 27,7, сирого протеїну — 90,2%. 

Додаткове введення біосурфактанта DigestFast до складу комбікормів сприяло кращому засвоєнню сухої речовини на 0,9%, органічної речовини — на 0,8; сирого жиру — на 1,1; сирого протеїну — на 2,6 %, та зменшенню засвоєння сирої клітковини на 0,1 % у курчат четвертої дослідної групи (ПК+DF). 

ВИРОБНИЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ НА ІНДИКАХ 

У 2020 році в умовах підприємства з вирощування важкого кросу індиків Big 6 в Івано-Франківській області було проведено дослід з ефективності застосування біоемульгатора Digest Fast. Дослід був проведений на поголів’ї 7000 голів: 4600 самців та 2400 самок, яких розділили на дві групи порівно (2300 самців і 1200 самок у кожній групі). Після забою самок у віці 15 тижнів самців розпускали по всій площі пташника. Дослід був проведений із сьомого тижня по 20-й тиждень для самців, та по 16-й тиждень для самок. Різниця в годівлі контрольної і дослідних груп полягала у тому, що дослідній групі, починаючи із 7-го тижня, до складу повнораціонного комбікорму додатково вводили біоемульгатор кількістю 1 кг/т корму (0,1%), тобто енергетичну цінність комбікорму було збільшено на 88 ккал/кг. Період вирощування був розділений на декілька періодів. Обмінна енергія комбікормів у цей період була на рівні: гровер 1(6–9 тиж.) — 2870 ккал/кг, гровер 2 — 2965 ккал/кг, фініш 1 — 3050 ккал/кг, фініш 2 — 3150 ккал/кг. 

Рис. Конверсія корму індиків та індичок за період 20 тижнів

Як свідчать результати досліджень, збереженість за період вирощування птиці дослідної групи був на рівні 96,8%, а контрольних аналогів — 96,4%. 

Показники росту свідчать, що жива маса індичок дослідної групи у віці 9 тижнів становила 4,87 кг, у 12 тижнів – 7,99 кг, у 15 тижнів — 10,25 кг, або більша ніж у контролі відповідно на 1,9; 3,0 та 4,5%, а від норми — відповідно на 3,0; 5,1 та 6,5 %. Жива маса індиків також була більша від контролю у віці 9 тижнів на 1,8%, у віці 12 тижнів — на 3,3 %, у віці 15 тижнів — на 2,2 %, у віці 20 тижнів — на 3,3 %, і відповідно становила — 6,35 кг, 10,79, 14,98 та 22,255 кг. (табл. 2). 

Таблиця 2. Динаміка живої маси індиків та індичок за період досліду

Введення емульгатора до складу повнораціонного комбікорму індиків сприяло покращенню конверсії корму, яка була менша у дослідній групі від контролю на 4% і становила 2,37 кг, проти 2,47 кг у контролі (рис.). 

ПІДСУМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У результаті проведених дослідів встановлено, що зниження рівня енергії на 70–80 ккал/кг у комбікормах курчатбройлерів призводить до зниження живої маси на 8,2%, середньодобових приростів — на 8,4%, європейського індексу продуктивності — на 14,8%, підвищення конверсії корму — на 7,1%, погіршення засвоєння сухої речовини та органічної речовини — на 1,8%, сирого жиру — на 0,7%, сирої клітковини — на 0,8%, сирого протеїну — на 1,2%. 

Застосування біосурфактанту DigestFast у дозі 1 кг/т комбікорму для заміни 10 кг рослинної олії не впливає негативно на забійну живу масу курчат, конверсію корму, збереженість, європейський індекс продуктивності та показники засвоєння поживних речовин. Додаткове введення кормової добавки DigestFast до нормативної поживності корму збільшує живу масу та середньодобові прирости курчат-бройлерів на 2,5%, європейський індекс ефективності — на 8,2%, знижує конверсію корму на 4,7%, покращує показники засвоєння сухої речовини на 0,9%, органічної речовини — на 0,8%, сирого жиру — на 1,1% та сирого протеїну — на 2,6%. 

Додаткове введення біоемульгатора до складу повнораціонних комбікормів індиків та індичок сприяє збільшенню забійної маси відповідно на 3,3% та 4,5%, зменшенню конверсії за весь період вирощування на 4%, як порівняти з контрольними аналогами. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали