Тваринництво

Досягнення правильного балансу лізину в раціоні активізує ріст свиней і зменшує витрати на корми

Між лізином та енергією

Між лізином та енергією

Досягнення правильного балансу лізину в раціоні активізує ріст свиней і зменшує витрати на корми

Лізин — найважливіша амінокислота, що відіграє значну роль у прибутковості свинарства. Адже брак або надлишок лізину в раціоні свиней безпосередньо впливає на продуктивність тварин. Тож забезпечення правильного балансу лізину в раціоні має важливе значення для досягнення цілей росту свиней та мінімізації витрат на корми. 

Наслідки дефіциту або надлишку лізину 

Дефіцит лізину може мати кілька негативних наслідків для росту свиней і якості туші. Свині, що споживають такі корми, повільніше ростуть, неоднорідні та демонструють гірший коефіцієнт конверсії корму. Ба більше, брак лізину призводить до зниження відсотка пісного м’яса через зменшення товщини м’язів і збільшення товщини шпику. 

Лізин

Крім того, було доведено, що дефіцит лізину покращує ефективність використання азоту в організмі свиней. Це означає, що свині з дефіцитом лізину можуть використовувати азот ефективніше, ви діляючи менше азоту із сечею. 

Надлишок лізину не покращує жодних результатів і призводить до зниження ефективності використання азоту. Додавання додаткового лізину, якщо ви вже досягли оптимуму, є марною тратою грошей. 

Корегування вмісту лізину в раціонах 

Потреба в лізині в раціонах на дорощуванні та відгодівлі залежить від багатьох чинників: фактичного росту, споживання корму, генетики та статі тварин. Для розрахунку рівня лізину в раціоні ми радимо звертатись у компанію «Коудайс Україна», яка використовує нідерланську програму GPS для точного балансування. 

Таблиця 1. Реакція тварин на дефіцит чи надлишок лізину

Швидке порівняння рівнів лізину з глобальними рекомендаціями, наведеними в табл. 2, може дати початкове уявлення. Табл. 2 базується на практичній базі даних, де показники росту свиней варіювали від 950 до 1100 г/добу для свиней вагою від 25 до 130 кг. 

Таблиця 2. Рекомендації для статі та маси тіла для % SID лізину / 1000 ккал чистої енергії

Свині на дорощуванні та відгодівлі мають аналогічне чисте споживання енергії. Реакція свиней на дорощуванні та відгодівлі відрізняється від реакції поросят. Для досягнення оптимального співвідношення лізину до енергії в раціоні можна корегувати або вміст лізину, або вміст енергії. Якщо фактичне співвідношення нижче від оптимального, можна або збільшити вміст лізину, або зменшити вміст енергії. Якщо фактичне співвідношення вище від оптимального, можна зменшити вміст лізину або збільшити вміст чистої енергії.  

Матеріал надала компанія «Коудайс»

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ