Агрономія

Міравіс® Нео — довгождане новітнє рішення в захисті зернових культур

Міравіс® Нео — довгождане новітнє рішення в захисті зернових культур

До 2050 року сільському господарству світу доведеться виробляти майже на 50 % більше продовольства внаслідок зростання чисельності населення планети та зміни раціону харчування. Передбачається, що попит буде забезпечено за рахунок сталого розвитку, важливий складник якого — інтегрована система захисту посівів та адаптація культур до несприятливих чинників навколишнього середовища.

Генетичний потенціал продуктивності сільськогосподарських культур обмежено через вплив бур’янів, патогенів (хвороб) і шкідників. Утрати врожаю через ці шкідливі організми можуть бути суттєвими. Незважаючи на поточні методи захисту рослин, середні показники втрат урожайності і якості основних культур: пшениці, рису, кукурудзи, картоплі, сої й інших — як і раніше, дуже високі. При цьому ефективність контролю збудників хвороб залишається на порівняно низькому рівні — у середньому лише 32 %; вона поступається ефективності контролю і бур’янів (74 %), і шкідників (39 %) (E. Oerke, 2006). Майже щороку чимала частка урожаю українського виробництва втрачається через ураження посівів хворобами, набагато погіршується його якість.

За останні роки на ринку фунгіцидів почали інтенсивно з’являтися препарати, у складі яких є діюча речовина з класу SDHI. Уперше SDHI продукт (діюча речовина) було представлено світовій аграрній спільноті ще 1966 року як протруйник із вибірковим впливом на патогени. Новим етапом розвитку цього класу стали 2000-ні роки, коли було розроблено новітні надзвичайно ефективні діючі речовини. За останні двадцять років у світі з’явилися 12 діючих речовин, що їх використовують для польових, овочевих, плодово-ягідних та інших культур, із різними напрямками і способами застосування.

Активні інгредієнти75 г/л ADEPIDYN™
100 г/л азоксистробіну
125 г/л пропіконазолу
КультураОзима пшениця, ярий і озимий ячмінь
Що це за продукт?MIRAVIS® Neo — це унікальний SDHI фунгіцид із найширшим спектром дії для захисту від хвороб пшениці і ячменю
Кратність обробок на культуріОдна
Спектр діїСітчаста плямистість (Pyrenophora teres), смугаста плямистість (Drechslera graminea), темно-бура плямистість (Diplocarpon earlianum), іржа (Puccinia spp.), рамулярія листя ячменю (Ramularia collo-cygni), ринхоспоріоз (Rhyncosporium secalis), септоріоз листя й колосу (Septoria spp.), борошниста роса (Erysiphe graminis), піренофороз (Drechslera tritici-repentis), фузаріоз (Fusarium spp.)

Усього за 55 років, до 2021-го, розвитку хімічної групи карбоксамідів (SDHI) на світовому ринку відомі і використовуються 19 діючих речовин із цієї групи. У всіх у них є спільну особливість — вплив на клітину гриба, а саме на фермент сукцинатдегідрогенази (СДГ, комплекс II у ланцюзі мітохондріального дихання).

Найновіший, із найширшим спектром контрольованих збудників на різних культурах став підіфлуметофен (комерційна назва АДЕПІДИН™). Препарати, в основі яких є ця діюча речовина, мають особливі властивості, що відрізняють їх від інших препаратів, у складі яких є діюча речовина з класу SDHI.

АДЕПІДИН™ — перший член нової підгрупи карбоксамідів — N-метокси-(фенілетил)-піразолкарбоксамідів. Від першого синтезу до виходу на ринок пройдено шлях тривалістю вісім років. Було проаналізовано більше як 9000 різних синтезованих молекул, щоб отримати одну з відмінними характеристиками і неперевершеною ефективністю в контролі хвороб на різних культурах (найширший спектр контрольованих хвороб серед усіх відомих діючих речовин).

Піренофороз (Drechslera tritici repentis) пшениці
(Ефективність (%), ступінь ураження на контролі (необроблена ділянка) — 89 %)

Міравіс® Нео демонструє відмінну ефективність у контролі піренофорозу навіть при мінімальних нормах застосування, набагато нижчих від офіційно зареєстрованих, тоді як інші діючі речовини з класу карбоксамідів демонструють нижчу ефективність навіть при нормі вдвічі-втричі вищій від офіційно зареєстрованих.

Сітчастий гельмінтоспоріоз ячменю (Drechslera teres)
(Ефективність (%), ступінь ураження хворобою на контролі — 81 %)

Міравіс® Нео демонструє відмінну ефективність у контролі плямистостей (гельмінтоспоріозів) навіть при мінімальних нормах застосування, тоді як інші продукти з діючими речовинами з класу карбоксамідів, що вважаються стандартами в контролі цих збудників, демонструють нижчу на 20–50 % ефективність.

Септоріоз листя (Septoria tritici) пшениці
(ураження прапорцевого листка, %)

Міравіс® Нео демонструє відмінну ефективність у контролі септоріозу листя навіть при мінімальних нормах застосування, тоді як інші продукти з діючими речовинами з класу карбоксамідів при максимальних зареєстрованих нормах демонструють нижчу на 10–20 % ефективність.

Головні переваги препарату Міравіс® Нео:

  • АДЕПІДИН™ — це унікальна SDHI діюча речовина з найширшим спектром дії для захисту від хвороб
  • Рівномірний розподіл у листі для оптимального захисту протягом тривалого часу
  • Унікальна ефективність у контролі піренофорозу, плямистостей (сітчастої, темно-бурої, смугастої), фузаріозів і септоріозів
  • Висока спорідненість із восковим шаром листя та фотостабільність, а також стійкість до змиванням дощем
  • Тривала захисна дія проти хвороб і чудовий фізіологічний ефект
  • Єдиний препарат на ринку України з унікальною ефективністю в контролі хвороб пшениці й ячменю

36 день від застосування фунгіцидів у фазу ВВСН 37-39 НА озимій пшениці

30 днів від застосування фунгіцидів у фазу ВВСН 37-39 на озимому ячмені

Захист посівів пшениці і ячменю препаратом Міравіс® Нео продемонстрував набагато вищу ефективність у контролі всіх ключових хвороб. Крім того, порівняльні графіки ділянок на основі даних індексу NDVI демонструють вищі показники рівня активності вегетації порівняно з ключовими конкурентами і схемами захисту на 7–30 %. Це підтверджено вищим рівнем урожайності на 6–15 %, а щодо контролю (необроблена ділянка) — на 35–45 %.

Міравіс® Нео слід застосовувати профілактично або на початкових етапах зараження рослин патогенами, щоб розкрити максимальний потенціал активного інгредієнта в захисті від хвороб і подовженої захисної дії.

Звичайно, всі SDHI-вмісні продукти вимагають особливого підходу при використанні (внесенні). Слід подбати про антирезистентну програму захисту своїх посівів. Це означає, що застосовувати SDHI продукти слід не більше як двічі-тричі за сезон, включаючи протруювання насіння.

З огляду на сказане вище можна зробити висновок, що препарат Міравіс® Нео — справді неодмінний елемент в інтенсивних технологіях для досягнення ще вищих показників урожайності, та рекомендувати його аграріям України.

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ