Овочі-Ягоди-Сад
Головне:
Овочі-Ягоди-Сад

МЕТАВАЙТ® біоінсектицид для захисту садів та ягідників

МЕТАВАЙТ®  біоінсектицид для захисту садів та ягідників

Польові дослідження біопрепарату МЕТАВАЙТ® засвідчили, що він здатен ефективно контролювати чисельність таких шкідників, як оленка волохата, травневий хрущ і капустянка (вовчок звичайний).

Принцип дії препарату

МЕТАВАЙТ®–– комплексний ґрунтовий інсектицид, до складу якого входять бактерії і гриби, здатні викликати хвороби комах. Основними компонентами і діючими агентами препарату є гриби Beauveria bassiana і Metarhizium anisopliae, які після потрапляння на поверхню тіла комахи починають живитися нею, розкладаючи її шкірні покриви, згодом проникаючи в порожнину тіла шкідника, уражуючи жирову тканину та кишковий тракт, що призводить до його загибелі. Після смерті комахи гриб із порожнини тіла виходить на її поверхню у вигляді плісняви зеленого чи білого кольору та покриває тіло комахи. До того ж гриби мають властивість приживатися в ґрунті, надаючи біопрепарату пролонгованої дії –– стримування чисельності шкідників.

Для більш детального вивчення особливостей інсектициду та його ефективності були проведені дослідження в польових умовах. Вивчали вплив препарату МЕТАВАЙТ® на личинок оленки волохатої, хруща травневого й імаго капустянки (вовчка звичайного).

Вплив на личинок травневого хруща

Для початку відзначимо, що ґрунт –– найбільш сприятливе середовище для розвитку мікроорганізмів. В 1 грамі здорового родючого ґрунту можна знайти сотні видів мікроорганізмів із загальною чисельністю в декілька мільярдів. Із різних причин заселеність ґрунту корисною біотою зазвичай недостатня для боротьби зі шкідниками. Але завдяки розробці нових біопрепаратів вирішувати значну кількість проблем аграріям стало простіше й безпечніше. Зокрема, контролювати чисельність ґрунтових (і не тільки) шкідників допомагає препарат МЕТАВАЙТ® від компанії БТУ-ЦЕНТР.

Проти личинок хруща травневого досліджували ефективність застосовування препарату МЕТАВАЙТ® у двох нормах витрати: 3 і 5 л/га, вносили його шляхом фертигації (разом із крапельним поливом) під лохину. Внесення відбувалося в травні 2019 року в господарстві Макарівського району Київської області. На момент внесення препарату в середньому 20% кущів були заселені личинками комахи, тобто в ризосфері одного такого куща було в середньому по 3 личинки.

Після внесення препарату ми спостерігали за зміною чисельності шкідників, проводячи обліки через 1, 2 і 4 місяці. Під час проведення першого обліку через 1 місяць після застосування препарату частка кущів, заселених шкідником, знизилася до 10–15%, а кількість особин на кущ зменшилася.

Натомість на контрольній ділянці, де препарат не вносився, тенденція була протилежною: чисельність шкідників зростала, частка заселених кущів збільшувалася, як і кількість особин під кущем. За таких умов шкідники інтенсивніше живляться кореневою системою рослини, що призводить до загибелі насаджень. Оскільки лохина є цінною і дорогою культурою (у плані вартості саджанців, догляду за плантацією, а також з огляду на вартість кінцевого продукту –– ягід), збитки господарства могли б бути значними. Але застосування ґрунтового інсектициду МЕТАВАЙТ® дало змогу не допустити розвитку гіршого сценарію. Уже під час проведення обліків у вересні, тобто через 4 місяці після внесення препарату, не було виявлено жодної личинки. Препарат повністю очистив ґрунт від шкідників.

Дія проти личинок оленки волохатої

Після отримання результатів успішної роботи препарату проти личинок хрущів ми перейшли до вивчення його дії на личинок оленки волохатої. Застосовували в тому ж господарстві за допомогою крапельного зрошення, але на іншій культурі –– в насадженнях черешні.  Крім того, вивчали більші норми внесення, а саме: 5, 10, 15 л/га. Внесення відбувалось у вересні 2019 року. Норми внесення збільшили через велику кількість шкідників на одне дерево: на ділянці з найбільшою кількістю шкідників норма внесення теж була найвищою (рис. 1).

Перші обліки проводили в жовтні, через місяць після внесення препарату. За цей період значного зниження чисельності не спостерігали, але під час проведення розкопок вдалося знайти личинку, уражену грибами, що входять до складу препарату МЕТАВАЙТ® (рис. 2).

Рис. 2. Уражена личинка оленки волохатої через 30 діб після внесення препарату МЕТАВАЙТ®

Наступні обліки проводили після зимівлі, у червні 2020 року, коли ґрунт достатньо прогрівся, наситився весняною і поливною вологою. На цей момент чисельність шкідників значно знизилася (на 70–80%). Також істотно зросла частка личинок, уражених ентомопатогенними грибами: до 40% від загальної чисельності популяції (рис. 3).

Рис. 3. Уражені личинки оленки волохатої через 280 діб після внесення препарату МЕТАВАЙТ®

Ефективність на личинках капустянки

Дослідження дії препарату МЕТАВАЙТ® на капустянці (вовчку звичайному) проводили на дослідній станції Карантину рослин Інституту захисту рослин НААН. Внесення здійснювали у квітні 2020 року під передпосівну культивацію на глибину 8 см. Норму використовували 10 л/га згідно з інструкцією.

Обліки проводили кожні 7 діб упродовж місяця. З рис. 4 видно, що вже через два тижні вдалося досягти високої ефективності препарату (61%) і з кожним тижнем ефективність зростала.

Рис. 4. Ефективність застосування препарату МЕТАВАЙТ® проти імаго вовчка звичайного

Крім істотного зниження чисельності капустянок, на другий тиждень після внесення препарату було також знайдено особин, уражених грибами МЕТАВАЙТ® (рис. 5).

Рис. 5. Ураженість імаго вовчка звичайного ентомопатогенними грибами після внесення препарату МЕТАВАЙТ®

Рекомендації

Враховуючи викладене, ґрунтовий інсектицид МЕТАВАЙТ® є ефективним для застосування проти личинок хруща травневого, оленки волохатої та імаго капустянок.

МЕТАВАЙТ®–– це біопрепарат, який має токсикогенну та інфекційну дію. Його активні компоненти покращують загальний фітосанітарний стан ґрунту та посилюють інсектицидну дію один одного. Основними компонентами і діючими агентами препарату є гриби Beauveria bassiana і Metarhizium anisopliae. Крім того, завдяки вмісту у своєму складі спор, ендо- та екзотоксинів, що продукуються бактерією Bacillus thurіngіensіs, препарат викликає у шкідників порушення функції кишечника, параліч нервової системи, м’язової тканини та органів дихання. Інсектицид пригнічує синтез РНК в клітинах шкідників через наявність у складі бета-екзотоксинів.

МЕТАВАЙТ® вносять у ґрунт під час основного чи передпосівного обробітку, під час посіву в рядок чи лунку, за допомогою крапельного зрошення чи поверхневого поливу залежно від технології вирощування культур. Основне завдання –– наситити ґрунт мікроорганізмами і рівномірно їх розподілити в товщі ґрунту.

Від способу внесення, глибини загортання в ґрунт і чисельності шкідників буде залежати норма витрати препарату.

Біопрепарат МЕТАВАЙТ® сумісний у баковій суміші з прилипачами, стимуляторами росту та іншими засобами захисту рослин біологічної та хімічної (крім фунгіцидів) природи.

Варто пам’ятати, що для роботи мікроорганізмів необхідна волога, тому оптимальними умовами для отримання високої ефективності препарату є ґрунтове середовище, зволожене до 60% повної вологоємності. Оптимальними температурами для роботи грибів є інтервал 15–30 °С.

Крижанівський Андрій, головний спеціаліст відділу ентомології ІПБ, БТУ-ЦЕНТР

btu-center.com

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали