Овочі-Ягоди-Сад
Головне:
Овочі-Ягоди-Сад

Живлення рослин у садовому біоценозі

Живлення рослин у садовому біоценозі

В інтенсивному органічному садівництві досить гостро стоїть питання живлення рослин, особливо в ранній весняний період, коли потрібно активізувати ростові процеси. Активне наростання вегетативної маси, ступінь цвітіння та повноцінне зав’язування плодів залежать від оптимального забезпечення основними елементами живлення, особливо азотом. А переважна більшість дозволених добрив або зовсім не містять азоту, або ж він є в недостатній кількості. Тому оптимізація живлення досить актуальна і не лише в органічному виробництві.

Гуміфренд® від компанії БТУ-ЦЕНТР завдяки унікальному складу ефективно допомагає вирішувати завдання оптимізації живлення садових рослин і посилює фунгіцидні й рістстимуляційні властивості мікрофлори ґрунту. Це особливо важливо, зважаючи на те, що садовий біоценоз багаторічний, і рослини ростуть, розвиваються і плодоносять протягом 5–10, а то і 15 років.

Володимир Сіленко

Дієві складові препарату

Гуміфренд® від компанії БТУ-ЦЕНТР виготовляють на основі леонардиту. Препарат унікальний тим, що містить калійні солі гумінових та фульвових кислот, а також спеціально підібрані біологічно активні речовини (амінокислоти, пептиди), янтарну (бурштинову) кислоту, поліетиленгліколь, що додатково стимулюють розвиток рослин.

Крім того, препарат забезпечує рослину набором важливих мікроелементів, дефіцит яких може бути вкрай чутливим для садових рослин, особливо сіркою, магнієм, цинком, залізом, марганцем, бором, міддю, кремнієм, молібденом, кобальтом.

Комплекс мікроорганізмів, який містить Гуміфренд®Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. р hosphaticum, Bacillus muciloginosus, Bacillus macerans, Paenibacillus polymyxa — поліпшують загальний мікробіологічний стан садового біоценозу, оздоровлюючи ґрунт і надземні органи рослини.

Застосування мікробіологічних препаратів разом із гуміновими та фульвокислотами сприяє швидкому розмноженню потрібної нам популяції корисних бактерій, тобто Гуміфренд® підсилює дію інших біопрепаратів.

Дія препарату на плодову рослину та садовий біоценоз загалом

Гуміфренд® підвищує ступінь використання садовими рослинами поживних речовин і є джерелом деяких важливих елементів.

Гумати сприяють наростанню кореневої системи, що особливо важливо для багаторічних рослин. Це істотно збільшує засвоєння головних елементів живлення: азоту, фосфору та калію й інших життєво важливих мезо- та мікроелементів.

Хелатування елементів живлення фульвокислотами сприяє їх проникненню через клітинні стінки рослин ы додатково підвищує їх коефіцієнт засвоєння.

Важливими в складі є силікатні бактерії, які руйнують алюмосилікати й перетворюють їх на доступні для споживання рослинами форми. Похідні цих процесів відчутно підвищують адаптивні можливості рослин, поліпшують реакцію на стрес.

Водночас препарат змінює ваші ґрунти: корисні мікроорганізми починають домінувати, їх кількість істотно збільшується, що, своєю чергою, призводить до зменшення патогенного навантаження на рослину. Тобто сам ґрунт починає оздоровлюватися.

Окрім того, корисна мікробіота працює як стимулятор росту, адже, зокрема, допомагає переводити поживні речовини в легкозасвоювану форму.

Комплекс гумати-мікроорганізми також активізує синтез білків, вуглеводів і вітамінів у рослинах. Це робить препарат своєрідним антистресовим рішенням, адже стійкість рослин проти негативних чинників істотно зростає.

У Гуміфренді® підібрано оптимальне співвідношення фульвикислот і гумінових кислот — їх там порівну. Чому так? Тому що фульвокислоти мобільніші, ніж гумінові, й напрочуд ефективно працюють у листкових обробках. Гумінові кислоти ж краще працюють у ґрунті, звідки фульвокислоти швидко вимиваються.

Гуміфренд® від компанії БТУ-ЦЕНТР виготовляють із леонардиту.

Гуміфренд® у технологіях садівництва

Завдяки високому вмісту життєво необхідних речовин елементів ы мікроорганізмів Гуміфренд® з успіхом застосовують практично у всіх технологічних схемах вирощування фруктових, ягідних, горіхоплідних культур ы винограду.

Звичайно ж в органічних технологіях вирощування садової продукції цей препарат відіграє головну роль як у разі внесення в ґрунт, так і для позакореневого обприскування.

Гуміфренд® можна використовувати для обробітку ґрунту для збагачення калійними солями гумінових і фульвових кислот і мікроорганізмами (0,5–1 л/га препарату). У ґрунт варто вносити робочим розчином перед дискуванням, оранкою, культивацією в період підготовки площі під закладання багаторічного насадження (робочий розчин 250–300 л/га).

Внесення в рядок за крапельного зрошення (фертигація), застосовується з нормою 0,8–1,5 л/га препарату. Кількість води регулюється поливною нормою. Проте обов’язковою умовою є або ж внесення препарату у вологий ґрунт, або ж зволоження ґрунту перед внесенням препарату, якщо він сухий (10–15% поливної норми).

В обох випадках після внесення препарату з основною масою води (70–75% поливної норми) потрібно полити чистою водою (10–15% поливної норми) для промивання системи та витіснення препарату з верхніх шарів ґрунту.

Препарат також придатний для обприскування по листку під час вегетації. Норма витрати препарату становить 0,8–1,5 л/га за витрати робочого розчину для обробки фруктових дерев 500–800 л/га та ягідних рослин 300–500 л/га.

Гуміфренд® можна застосовувати як самостійно, так і спільно з іншими препаратами живлення та захисту рослин.

Економічне підґрунтя

Застосування препарату як самостійно, так і в комплексі з іншими мікробними препаратами дає змогу не лише покращити засвоєння внесених мінеральних добрив, а й завдяки цьому зменшити їх кількість. Це, своєю чергою, призводить до економії коштів і збереження біоценозу.

Спільна дія гуматів й агрономічно цінних мікроорганізмів дає змогу рослинам ефективніше засвоювати ті добрива, які ви застосовуєте!

Рахуйте та багатійте!

Володимир Сіленко, канд. с.-г. наук, керівник експертного відділу БТУ-ЦЕНТР

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали