Овочі-Ягоди-Сад
Головне:

Сисні шкідники у яблуневому саду. Стратегія контролю

Сисні шкідники у яблуневому саду. Стратегія контролю
Зелена яблунева попелиця

Проблема захисту сільськогосподарських культур від сисних шкідників наразі є однією з найактуальніших. Для успішного розв’язання цієї проблеми за допомогою ЗЗР треба одночасно подолати кілька перешкод: 

Наявність багатьох генерацій, що зумовлює високу пластичність і здатність до швидкого нарощування чисельності й розвитку резистентності, вимагає пошуку нових механізмів дії; 

Механічна стійкість (захисні покриви тіла, локалізація в місцях, куди проникнення робочого розчину ускладнено) вимагає системного механізму дії (проте наявність контактного нокдаун-ефекту на незахищених покривами комах ніколи не є зайвою); 

Початок розвитку популяцій шкідників під час цвітіння, що зумовлює присутність у зоні дії препарату запилювачів — медоносних бджіл, диких бджіл і джмелів, мух-сирфід — вимагає безпечності для корисної ентомофауни; 

Підвищення вимог ринку до безпечного харчування змушує шукати рішення для зменшення кількості обробок, тривалою захисною дією й водночас із покращеними екотоксикологічними характеристиками. 

Еволюція системних інсектицидів протягом ХХ ст. призвела до появи високоефективних сполук, які могли впоратися (принаймні на початку свого життєвого циклу) з двома першими викликами. Зокрема, дуже поширеними у світі є препарати групи CNI — хлорнікотиніли (зокрема, неонікотиноїди), що перешкоджають нормальному функціонуванню нікотинових рецепторів ацетилхоліну, порушуючи проходження імпульсів у нервових ланцюжках комах. Такий механізм дії отримав як назву англійську абревіатуру nAChR, і з кінця минулого століття до останнього часу група інсектицидів із таким механізмом дії була чи не найпоширенішою у світі. 

Яблунева галиця

Проте досвід застосування CNI виявив поряд із перевагами певні недоліки. По-перше, зловживання продуктами однієї групи, хоча б і високоефективними, рано чи пізно призводить до появи стійких популяцій. Так і сталося, зокрема, з тютюновою білокрилкою й деякими іншими. А по-друге — високосистемні й високоефективні сполуки виявилися небезпечними для запилювачів. Скорочення популяції бджіл спонукало низку країн (насамперед ЄС) обмежити використання більшості препаратів CNI, а провідні хімічні компанії — терміново шукати їм заміну. 

Перевіряючи сотні діючих речовин на ефективність, учені натрапили на стемофолін, виділений із Stemona japonica — лікарської рослини з Південно-Східної Азії. Стемофолін — алкалоїд з інсектицидними властивостями. Близько 10 років світова наука намагалася використати їх для створення комерційного продукту, але без успіху. 

Дослідникам компанії «Байєр» вдалося ідентифікувати саме частину природного комплексу, відповідальну за інсектицидну активність: систему фармакофору, що впливає на нікотинові рецептори ацетилхоліну (nAChR) цільових шкідників. Додавши до неї ще два структурних фрагменти, вдалося водночас досягнути селективності й збільшити ефективність сполуки. Так, було синтезовано флупірадіфурон — інновативну діючу речовину, що належить до нового хімічного класу — бутеноліди. Хоча за принциповим механізмом дії флупірадіфурон належить до згаданих вище nAChR, світова наукова організація з контролю резистентності до інсектицидів IRAC привласнила флюпірадіфурону за типом активності унікальний код 4D, створивши для нього окрему групу. 

На основі флупірадіфурону компанія «Байєр» створила новий системний інсектицид Cіванто® Прайм. 

Cіванто® Прайм є сучасним інсектицидом із винятково безпечним екологічним і токсикологічним профілями для контролю більшості сисних шкідників, таких як попелиці, білокрилки, клопи, щитівки, псиліди й багато інших — як у личинкових, так і в дорослих фазах життєвого циклу. 

Кров‘яна попелиця

Системність (акропетальний рух по ксилемі) дозволяє Cіванто® Прайм захищати новоутворені після обробки пагони та листя протягом більше двох тижнів. Механізм дії nAChR забезпечує стрімкий нокдаун-ефект, завдяки якому препарат можна застосовувати як «вогнегасник», якщо не вдалося проконтролювати спалах чисельності шкідника заздалегідь. Крім того, обробка Cіванто® Прайм успішно запобігає перенесенню шкідниками вірусних, бактеріальних і фітоплазменних інфекцій. 

Ефективність Cіванто® Прайм проти сисних шкідливих комах не поступається, а часом перевищує ефективність неонікотиноїдів. 

Cіванто® Прайм також має відмінні характеристики безпеки: він дозволяє обробку в різні періоди розвитку рослин, не загрожуючи бджолам і джмелям. Його селективність до більшості корисної фауни в агроценозах плодових і овочевих культур робить його придатним для використання в інтегрованих системах захисту (ІРМ). Токсичність Cіванто® Прайм для риб визначається вище від порогу його розчинності у воді — унікальна особливість серед інсектицидів. 

Загальна стратегія застосування Cіванто® Прайм у садах пов’язана з особливостями популяційного розвитку сисних шкідників. Більшість із них розвиваються протягом сезону в кількох генераціях (іноді більше як 10), і успіх контролю полягає у якомога ранньому знищенні потенціалу популяції. 

Першу обробку Cіванто® Прайм, спрямовану проти попелиць (крім кров’яної), можна здійснювати як перед, так і після цвітіння. Проте досвід наших польських колег свідчить, що обприскування до цвітіння (фаза ВВСН 57–59) дозволяє використати вдвічі нижчу норму витрати — 0,4–0,5 л/га, ніж обприскування після цвітіння (від фази ВВСН 67) — 0,9–1,0 л/га. Це зумовлено тим, що на початку вегетації популяція представлена самицями, які вийшли із зимуючих яєць, чисельність їх порівняно невисока, і ефект навіть від низької дози надійний і тривалий. Хижаки й паразити, для яких Cіванто® Прайм безпечний, допомагають тримати чисельність популяції на низькому рівні. У разі ж обприскування після цвітіння попелиці встигають розвити 1–3 покоління, популяція, відповідно, в кілька разів зростає в чисельності й доводиться застосовувати препарат у максимальній нормі. 

Поза тим, раннє використання Cіванто® Прайм дозволяє використати його тривалий захисний потенціал повною мірою й перейти до наступного етапу захисту — застосування системного інсекто-акарициду Мовенто® (норма витрати 1,75–2,25 л/га). Цей препарат належить до групи кетоенолів і відрізняється унікальною для системних інсектицидів можливістю пересуватися судинами рослини в обох напрямках. На відміну від Cіванто® Прайм, він не має нокдаун-ефекту й взагалі стає токсичним, коли діюча речовина спіротетрамат перетвориться в рослині на перший метаболіт — спіротетрамат-енол. Він блокує синтез жирів клітинних мембран шкідника під час линьки. Тобто ефект від Мовенто® стає помітним тільки під час линьки. Але за тривалістю захисної дії Мовенто® переважає навіть Cіванто® Прайм. 

Головна мета обробки Мовенто® — контроль кров’яної попелиці та садових кліщів. Зимуючі особини кров’яної попелиці починають пересуватися з прикореневої зони до крони протягом першого тижня після цвітіння. Саме в цей час слід провести обробку Мовенто®. За спроби шкідника утворити колонію, почавши активне живлення, він «наразиться» в рослинному соку на спіротетрамат-енол, готовий до роботи. Найближча линька стає для шкідника фатальною. Вкрай важливо розпочинати боротьбу з кров’яною попелицею заздалегідь, до початку утворення колоній на молодих пагонах крони. 

Яблунево- подорожникова попелиця

Разом із кореневою попелицею Мовенто® контролює популяцію садових кліщів. Для боротьби з усіма зимуючими фазами цих шкідників застосовують мінерально-олійні препарати в період спокою, а після відновлення вегетації проти зимуючих яєць (для відповідних видів) — відповідні овіциди. 

Після цвітіння з підвищенням температури кліщі, що вижили, починають активно розмножуватися. Для повного циклу розвитку за температури +28 °С червоному плодовому кліщу потрібен усього тиждень — чотири доби на розвиток яйця і три — усіх рухливих стадій. Для пригнічення популяцій контактними препаратами рекомендовано проводити обробку у фазу лісового горіха. У разі ж системного Мовенто®, що потребує певного часу для активації, якраз обробка через тиждень після цвітіння буде вчасною. 

Червоний плодовий кліщ

Після двох обробок — Cіванто® Прайм і Мовенто® — група попелиць буде надійно проконтрольована до кінця вегетації. Кліщі за сприятливих умов можуть дати спалах чисельності після другої половини липня. Тоді доведеться спрацювати надійним акарицидом із нокдаун-ефектом. З 2022 року портфель компанії «Байєр» поповниться інсекто-акарицидом Оберон®Рапід з умістом абамектину й новою для нашого ринку речовиною спіромезифен. Перший забезпечить швидку контактну дію, а другий, як всі кетоеноли, блокуватиме синтез жирів у найближчу линьку. 

Пошкодження червоним плодовим кліщем

Таким чином, застосування ланцюжка обробок Cіванто® Прайм — Мовенто® — Оберон®Рапід (останній із 2022 року) дозволить проконтролювати групу сисних шкідників, скоротити хімічний тиск на агроценоз загалом і зберегти корисну фауну.  

Ігор Тарушкін, менеджер із маркетингу компанії «Байєр» 

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали