Агрономія

Збільшити врожайність культури допомагає мікробний каталізатор, завдяки якому рослина ефективно засвоює добрива

Кукурудза — королева полів!

Кукурудза — королева полів!

Збільшити врожайність культури допомагає мікробний каталізатор, завдяки якому рослина ефективно засвоює добрива. 

Кукурудзу разом із рисом і пшеницею вважають одним із трьох найголовніших хлібів людства. Це універсальна культура, придатна й на корм худобі (стебла й качани), й для продовольчих і технічних потреб — виробництва круп і борошна, харчового крохмалю та рослинної олії, меду й цукру, ксантанової камеді, декстрину й етилового спирту, амілази, що служить для виробництва синтетичних тканин. З качанів отримують фурфурол, потрібний у виробництві синтетичних смол та інших хімічних матеріалів. Останнім часом збільшилася частка кукурудзи у світовому виробництві біопалива та біогазу. 

Для кукурудзи дуже важливою є відповідна підготовка ґрунту, у якому розвиватиметься коренева система рослини. Так, за наявності ущільнення ґрунту спостерігається значне зниження врожайності. За відповідних умов шкідливий вплив від посухи може призвести до втрати майже 25% врожаю, негативна дія застійної вологи — до 30%, нерівномірні сходи — до 20%, а через погану забезпеченість поживними речовинами господарство може недоотримати до 15% очікуваного врожаю. 

Вимірювання стану рослин через 4 тижні

Значення якості ґрунту для успішного вирощування кукурудзи й отримання доброго врожаю важко переоцінити. Ключові індикатори загального здоров’я ґрунту — ґрунтові мікроби, які продукують ферменти, що розщеплюють недоступні для рослин форми елементів живлення. Підвищення мікробної активності означає збільшення доступності поживних елементів для рослини. 

Мікроби також здатні вивільняти поживні речовини з ґрунту і перетворювати їх на біодоступну для рослин форму. Мікробний світ здатен ефективніше використовувати внесені добрива. Значна частина внесених добрив не поглинається рослинами і втрачається даремно. Однак за допомогою ґрунтових мікроорганізмів добриво здатне перетворюватися на форму, придатну для культур. Крім того, бактерії здатні використовувати надлишок поживних речовин для власного росту і вивільняти їх пізніше. Ми схильні думати, що вносимо добрива для підживлення сільськогосподарських рослин, але ці поживні речовини мають переробити мікроорганізми, а потім вивільнити рослини. Мікроби можна уявити собі як міст, що дає змогу добривам потрапляти в рослину. 

На діяльність й активність ґрунтових мікроорганізмів впливає багато чинників: волога, аерація, температура та рН ґрунту. Саме тому до 80% цих організмів перебуває в стані анабіозу. Без активної життєдіяльності вони не виділяють ферменти, що вивільняють потрібні елементи живлення, а це означає, що елементи живлення рослина повністю не використовує, й вони лишаються в недоступних формах у ґрунті.  

Для повноцінної діяльності мікроорганізмам потрібен каталізатор. Підвищення мікробіологічної активності відбувається забезпеченням мікробів необхідними для їх життя речовинами та мікроелементами, які стимулюють ферментативну діяльність мікроорганізмів. Ключовим чинником є використання хімічно стабільних речовин, які є безпосередньо доступними для використання мікроорганізмами. 

Компанія Agnition розробила й запатентувала нову технологію Microbial Catalyst®, яка стимулює наявні в ґрунті мікроорганізми, розблоковуючи ферментативну діяльність, що сприяє ефективнішому використанню поживних речовин. Дослідження показують, що Microbial Catalyst® збільшує доступність поживних речовин, навіть порівнюючи з іншими подібними сполуками, й дає змогу зменшувати норми внесення добрив. 

Особливості технології мікробних каталізаторів 

Звичайні добрива з мікроелементами створено так, щоб лишатися в ґрунті, доки вони повільно надходитимуть до рослини. В основу процесу Microbial Catalyst® покладено унікальну технологію SoluMin® (Soluble minerals), що перетворює нерозчинні мікроелементи на форму, що на 100% розчинна, стабільна й доступна для рослин і мікроорганізмів. 

Продукт Generate® вивільняє поживні речовини в ґрунт, які живлять мікроорганізми, збільшуючи їхню активність і різноманітність і покращуючи здоров’я ґрунту. Результатом їх діяльності є збільшення врожайності посівів та покращення якості продукції. 

Вплив Generate на розмір та врожайність качанів кукурудзи, як порівняти з контролем

Рослини поглинають Generate® через листки й переміщують поживні речовини по флоемі до кореневої зони, де вони вивільняються з кореневими виділеннями. Продукт дає змогу використовувати поживні речовини, які вже є в ґрунті, або максимізувати ефект від унесення раніше доданих добрив. Generate® — це гнучкий і сумісний рідкий продукт, легко змішується з рідким добривом, гербіцидами, фунгіцидами, інсектицидами, водою. Він дуже зручний у використовуванні. Норма внесення усього 1 л/га. 

Застосування Generate® сприяє покращенню сходів, наростанню кореневої та біомаси рослин, кращій стресостійкості, збільшенню врожайності та покращенню стану ґрунту. 

Випробування продукту 

Вчені-практики провели випробування ефективності препарату Generate® в умовах господарства в південно-східному регіоні Румунії (м. Фундуля). 

Вирощували гібрид кукурудзи FUNDULEA 376, яку посіяли 27.04.2014. Випробування проводили на 16 ділянках, на восьми з них було внесено добриво з умістом N150P80, на інших восьми — N200P80. Половину ділянок N150P80 обробили Generate®, на 50% ділянок N200P80 теж було застосовано Generate® (табл. 1)

Таблиця 1. Результати дослідження

Generate® було внесено позакоренево 21.05.2014 у рекомендованій нормі. Вимірювання стану рослин у середині сезону проводили через чотири та вісім тижнів після позакореневого підживлення продуктом Generate®. 

Перше спостереження показало, що рослини, оброблені Generate®, мали більшу кореневу масу, були вищими, мали більшу площу листя й темніший його колір. 

Таблиця 2. Порівняння врожайності

Під час другого огляду було помічено таку саму тенденцію: оброблені Generate® рослини мали більшу кореневу масу та більшу площу листя, були вищими, як видно на фото 2

Збирання врожаю показало, що Generate® збільшив вагу та розмір качанів кукурудзи, а також кінцеву масу коренів. Застосування Generate® збільшило врожайність, а також вміст білка, як показано в табл. 1

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ