Агрономія
Головне:
Агрономія

У системі живлення рослин уже неможливо ігнорувати мікробіологічні препарати

Граундфікс® — прорив у біотехнологіях

Граундфікс® — прорив у біотехнологіях

Удобрення є одним із найдорожчих елементів агротехніки, тому досвідчені агрономи рекомендують: живлення має бути максимально оптимізованим. У системі живлення рослин уже неможливо ігнорувати мікробіологічні препарати, дія яких спрямована на підвищення родючості ґрунтів шляхом раціонального використання їх природного потенціалу, а саме: активізації позитивних ґрунтово-біологічних процесів, оптимізації кореневого живлення рослин із ґрунту й мінеральних добрив і відновленні мікрофлори ґрунту. Більше з тим, біологічні ЗЗР доводять економічну ефективність.

Мікробіологи української компанії БТУ-ЦЕНТР створили комплексне ґрунтове біодобриво Граундфікс®. Механізм дії препарату полягає у мобілізації фосфору та калію з нерозчинних сполук ґрунту, фіксації азоту й переведення його в доступну для рослин форму та підвищенні ефективності мінеральних добрив. Це досягається завдяки діяльності комплексу мікроорганізмів, які входять до складу препарату — Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chorococcum, Enterobacter та Paenibacillus polymyxa (загальне число життєздатних клітин (0,5–1,5) × 109 КУО/см³). Крім того, Граундфікс® насичений вітамінами, фітогормонами, амінокислотами й іншими фізіологічно-активними речовинами.

Для отримання об’єктивних даних щодо ефективності дії Граундфіксу® з різними нормами мінеральних добрив 2019 року було проведено низку досліджень у Вінницькому національному аграрному університеті на посівах соняшнику, кукурудзи та сої. Сівба кукурудзи відбулася 24.05.2019 гібридом Р 8409 (Brevant Seeds), сої — 29.04.2019 сортом Медісон і соняшнику — 21.05.2019 гібридом НК Конді.

Дослідження на кукурудзі

Як видно з діаграми, РК-мобілізатор Граундфікс® покращує живлення рослин і підвищує врожайність соняшнику на всіх варіантах удобрення.

 • На тлі повної норми мінеральних добрив N90P90K90 (100% NPK) внесення Граундфіксу® в нормі 3 та 5 л/га підвищило врожайність кукурудзи на 0,65-2,32 т/га порівняно з контролем (лише мінеральні добрива).
 • Застосування зменшеної на 30% норми мінеральних добрив (70% NPK) сумісно з Граундфіксом® у нормі 3 та 5 л/га забезпечило приріст урожайності до контролю (100% NPK) 1,23 та 1,45 т/га, або на 10,6 та 12,5%;
 • Використання Граундфіксу® самостійно в нормі 5 та 8 л/га забезпечило формування врожаю на рівні 9,56 та 9,95 т/га.

Отже, проаналізувавши вплив мінеральних добрив на врожайність кукурудзи, встановлено, що ефективність останніх за повної їх норми використання завдяки Граундфіксу® в дозі 5 л/га підвищилась на 20%. Результати 2019 року підтверджують аналогічні дані, які отримали в цій установі у 2018 році щодо ефективності мінеральних добрив унаслідок PK-мобілізатору Граундфікс®.

Урожайність кукурудзи за застосування Граундфіксу та мінеральних добрив, Вінницький НАУ, 2019 рік

Дослідження на сої

Аналіз даних свідчить, що тенденція збільшення врожайності сої за застосування Граундфіксу® аналогічна кукурудзі.

 • Використання Граундфіксу® в нормі 5 л/га без застосування мінеральних добрив забезпечило врожайність сої 3,01 т/га, а в нормі 8 л/га — на 3,14 т/га. За застосування тільки мінеральних добрив у нормі N30P60K60 без Граундфіксу врожайність сої становила 3,24 т/га. Як ми бачимо з результатів, вплив Граундфіксу® 8 л/га на врожайність сої не суттєво поступався повній нормі мінеральних добрив.
 • Використання Граундфіксу® в нормі 3 та 5 л/га в поєднанні з повною нормою мінеральних добрив збільшувало врожайність культури на 0,41 та 0,68 т/га, порівнюючи з внесенням тільки мінеральних туків.
 • За зменшеної на 30% норми мінеральних добрив і додавання Граундфіксу® 3 і 5 л/га приріст урожаю становив 0,21 та 0,5 т/га.

Провівши аналіз підвищення врожайності на варіанті з повною нормою мінеральних добрив і біодобривом Граундфікс® у нормі 5 л/га установлено підвищення на 21% ефективності внесених добрив завдяки бактеріальному препарату.

Примітка: повна норма мінеральних добрив під сою N30P60K60

Дослідження на соняшнику

Дослідження впливу мінеральних добрив у поєднанні з Граундфіксом® проводили також на соняшнику. Аналіз даних свідчить, що використання Граундфіксу® підвищило врожайність соняшнику на всіх варіантах удобрення аналогічно до попередніх культур.

 • У варіанті, де використовували тільки мінеральні добрива, врожайність насіння становила 3,87 т/га, а за використання Граундфіксу® в нормі 8 л/га — 3,85 т/га. Тобто застосування Граундфікс®у 8 л/га можна прирівняти до внесення мінеральних добрив у дозі N60P60K60. Зауважимо, що така ефективність була досягнута за високого рівня родючості ґрунту.
 • Використання Граундфіксу в нормі 3 і 5 л/га сприяло збільшенню врожайності, порівнюючи з контролем, за повної норми мінеральних добрив на 0,46 та 0,54 т/га, а за зменшеної — на 30%, відповідно 0,22 та 0,29 т/га.

Виробничі дослідження

Дослідження РК-мобілізатора Граундфікс® проводили також і у виробничих дослідах на соняшнику й кукурудзі.

 • Холдинг ТАС-АГРО, ТОВ «Агро-Богуславщина-Еко» (Київська обл.). У 2018 році застосовували Граундфікс® у нормі 5 л/га під передпосівну культивацію під соняшник. Отримано прибавку 0,61 т/га за рівня врожайності на контролі 3,66 т/га.
 • У виробничих дослідах у ТОВ АПК «Розкішна» (Кіровоградська обл.), у 2018 році також отримано підвищення врожайності соняшнику завдяки Граундфіксу® — 5 л/га у суміші з біоприлипачем Липосам, 0,5 л/га. Приріст становив 0,45 т/га за врожайності варіанта без біопрепаратів 2,65 т/га.
 • Аналогічна тенденція простежується і в Чернігівській області — застосування Граундфіксу® в нормі 5 л/га дало прибавку врожайності соняшнику 0,5 т/га за рівня на контролі 4,3 т/га.

На виробничих дослідженнях ґрунтового добрива Граундфікс® у посівах кукурудзи спостерігається схожа закономірність зростання врожайності, як і в посівах соняшнику.

 • У холдингу VitAgro, ПП «Аграрна Компанія 2004» вносили Граундфікс® у нормі 5 л/га, завдяки якому одержано приріст 0,31 т/га за рівня контрольного варіанта 11,52 т/га.
Урожайність соняшнику за застосування Граундфіксу® та мінеральних добрив, Вінницький НАУ, 2019 рік

Що в підсумку

Отже, виробничі досліди підтверджують дані, отримані в науковій установі щодо підвищення впливу ґрунтового добрива Граундфікс® на доступність елементів живлення та збільшення врожайності сільськогосподарських культур.

Економічний ефект

Поряд з агрономічною ефективністю, будь-яку агротехнологію або її елемент оцінюють з погляду економічного ефекту, який завжди є визначальним у її виборі господарством. Інтегрованим показником, що нині досить часто застосовують для оцінювання виробничої діяльності в агросфері, є показник ЕВITDA. За тлумаченням — це різниця між виручкою та виробничими витратами без урахування амортизації й податків у розрахунку на 1 га. ЕВITDA не є стабільним показником, бо суттєво залежить від коливання ціни реалізації на продукцію, але виступає індикатором рівня виробничих витрат в агротехнології.

Розглядаючи кожен варіант досліду як потенційний для агротехнології з різним ресурсним навантаженням, було проведено відповідні економічні розрахунки. Аналіз здійснювали по двох із найпоширеніших у рослинництві України високомаржинальних культурах — соняшнику та кукурудзі на зерно.

Соняшник. Отже, використання Граундфіксу® у нормі 3 л/га на тлі повної мінеральної системи удобрення забезпечило зростання рівня ЕВITDA з 1 га на 20%, а за внесення 5 л/га цього препарату — на 23%, порівнюючи з мінеральною системою удобрення. На увагу заслуговує факт, що зниження норми мінеральних добрив на 30% і внесення Граундфіксу® (3–5 л/га) забезпечило рівень ЕВITDA, який вищий від варіанта з повним мінеральним добривом на 16–18%. Загалом, за зниження норми мінеральних добрив на 30% і додавання біологічного добрива Граундфікс® виробничі витрати зменшилися на 775–1025 грн/га.

Застосування для удобрення соняшнику тільки мікробіологічного добрива Граундфікс® забезпечило ефект на рівні мінеральної системи з внесенням N60P60K60.

Показник EBITDA від застосування Граундфіксу® за вирощування соняшнику та кукурудзи, Вінницький НАУ, 2019 рік

Кукурудза на зерно. Аналогічні розрахунки, проведені на кукурудзі на зерно, свідчать, що внесення 3 і 5 л/га Граундфіксу® на тлі мінеральної системи з внесенням N90P90K90 сприяло збільшенню ЕВITDA на 8 та 33% відповідно, порівнюючи із самою тільки мінеральною системою удобрення. На варіантах зі зниженою на 30% нормою мінеральних добрив і внесенням 3–5 л/га біодобрива Граундфікс® рівень ЕВITDA зріс на 16–18%. Зниження норми внесення туків з урахуванням вартості біопрепарату забезпечило зменшення виробничих витрат на 1,50–1,76 тис. грн/га. Варіант агротехнології із застосуванням тільки Граундфіксу®, яка може позиціонуватись як органічна, незначною мірою (тільки на 1–6%) поступалося варіанту з мінеральною системою удобрення за рівнем виробничих витрат.

Таким чином, застосування Граундфіксу® в нормі 3–5 л/га є ресурсоощадним елементом агротехнологій вирощування соняшнику й кукурудзи на зерно, агрономічна ефективність якого виразилася в прирості врожайності культур, а економічна — у зниженні виробничих витрат і підвищенню показника ЕВITDA на 1 га.

Що в підсумку

Отже, внесення біодобрива Граундфікс сприяє покращенню засвоюваності елементів живлення з ґрунту. Приріст урожаю від Граундфіксу на сої та соняшнику не суттєво відрізняється від приросту внаслідок мінеральних добрив. Застосування ґрунтового добрива Граундфікс у нормі 5 л/га підвищує ефективність мінеральних добрив на 21% — на сої, на 20% — на кукурудзі та на 14% — на соняшнику. За використання зменшеної на 30% кількості мінеральних добрив сумісно з біодобривом спостерігається тенденція підвищення врожайності на всіх варіантах досліду, порівнюючи з внесенням тільки повної дози мінеральних добрив.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали