Овочі - Ягоди - Сад
Головне:

Градус дії

Садівництво по-українськи
Джерело:
Садівництво по-українськи
Поділитись:
Градус дії
Ефективність фунгіциду Делан, ВГ нормою 1,0 кг/га у фази «рожевий бутон» та «формування плодів» (ліворуч — застосування препарату, праворуч — контроль)

Низькі температури навесні суттєво знижують ефективність захисних заходів проти парші яблуні. Однак є нюанси, які допоможуть зробити боротьбу з хворобою ефективною

Строки оброблення проти парші та вибір найефективніших препаратів пов’язані з циклом розвитку збудника хвороби. Умовно його розділяють на три етапи. Перший — від початку дозрівання сумкоспор парші до появи перших плям. Другий — з моменту появи перших плям до закінчення викидання сумкоспор. Це найнебезпечніший період, який настає в кінці цвітіння і триває до закінчення викидання сумкоспор, приблизно до кінця червня. Третій період — в другій половині вегетації, коли зараження відбувається в основному конідіями.

Утім, перший етап набуває важливого значення через зниження весняних температур останніми роками. Це суттєво знижує ефективність захисних заходів. Головна мета обприскування в цей період — не допустити утворення джерел вторинного зараження на молодих листках.

РАННЯ ПРОФІЛАКТИКА

До профілактики хвороби слід приступити ранньою весною, до моменту розпускання бруньок. У цей час рекомендують проводити перше обприскування яблуні мідним купоросом або 1%-ю бордоською рідиною. За значної небезпеки поширення хвороби проводять «голубе обприскування» 3%-ю концентрацією.

Для отримання якісної бордоської рідини вапнякове молоко готують зі свіжогашеного вапна за співвідношення компонентів за вагою 1 : 1. Під час приготування розчину бордоської рідини з негашеного вапна його вага повинна бути більшою, ніж вага мідного купоросу. Розчин мідного купоросу вливають у вапняне молоко. Недопустиме змішування бордоської рідини з органічними пестицидами, крім сірки. Приготовлений розчин не підлягає тривалому зберіганню. Після 1–3-годинного відстоювання приготовленого розчину слід обробити рослини.

 Як аналоги бордоської рідини можна застосувати фунгіциди Блу бордо (сульфат міді, 77%), ВГ нормою 5,0 кг/га або Бордо МК (сульфат міді, 85–98%), ВП нормою 10,0 кг/га. Препарати успішно застосовують як профілактичні контактні фунгіциди для захисту яблуні проти парші. Їх основна технологічна перевага перед бордоською рідиною полягає у готовності продукту до застосування, що спрощує приготування і прискорює використання робочого розчину.

У програмах захисних заходів Блу бордо, ВГ та Бордо МК, ВП сумісні з іншими пестицидами, але слiд уникати змiшування з пестицидами, що сприяють утворенню кислого середовища: препарати, якi мiстять фосетил алюмінію й азотовмiснi препарати для позакореневого пiдживлення, що мiстять iони амонiю. Крiм того, може бути несумiснiсть iз препаратами препаративної форми концентрати суспензiї, що мiстять олiю та текучi концентрати. Тому перед застосуванням рекомендують провести тест на фiзико-хiмiчну сумiснiсть.

МІДНИЙ КУРС

У фенофази «мишаче вушко» — «відокремлення бутонів» слід застосовувати «мідні» препарати. Це фунгіциди, які широко представлені на ринку, мають контактну дію та аналогічний між собою спектр дії. Їх застосовують, коли температура повітря становить 10–12 °С.

ФУНГІЦИДИ, ДІЮЧИМИ РЕЧОВИНАМИ ЯКИХ Є МІДЬ ТА ЇЇ ПОХІДНІ:

Медян Екстра 350 SC (хлороксид міді), КС — застосовують нормою 1,5 л/га, а за значної загрози ураження паршею норму витрати слід збільшити до 2,0 л/га. Препарат можна додавати до інтегрованих систем захисту плодових культур, оскільки продукт сертифікований для використання в органічному землеробстві. Препарат сумісний з усіма пестицидами, але рекомендують робити тест на фiзико-хiмiчну сумiснiсть.

Косайд 2000 (міді гідроксид, 538 г/кг), ВГ — застосовують нормою 2,0–2,5 кг/га у фазу «рожевий бутон». Сумісний з пестицидами, за винятком фосфорорганічних інсектицидів, препаратів на основі фосетилу алюмінію та тираму, а також препаратів, що утворюють кислу реакцію бакової суміші (рH < 5,5).

Блю Стар (гідроксид міді, 770 г/кг), ЗП — застосовують профілактично або за перших ознак хвороби на початку вегетації яблуні нормою 1,5–2,0 кг/га залежно від поширення хвороби. Несумісний з органо-фосфатними пестицидами й препаратами, що дають реакцію бакових сумішей рН нижче 5 або вище 11.

Метеор (міді гідроокис, 770 г/кг), ЗП — застосовують нормою 3–4 кг/га залежно від фітосанітарної ситуації. Препарат сумісний з усіма пестицидами, окрім органічних препаратів фосфорної групи та препаратів, що утворюють низькокислотну реакцію бакової суміші.

Купер (міді гідроксид, 300 г/л), МС — застосовують нормою 3,0–5,0 л/га. Пpeпapaт сумісний з більшістю пестицидів, за винятком препаратів нa ocнoві фoceтила aлюмінію, тиpaму та сірки, a також препаратів, що утворюють низькокислотну реакцію робочого розчину.

Альфа-Мідь (гідроксид міді, 770 г/кг), ЗП — застосовують нормою 1,5–2,0 кг/га. Сумісний з більшістю пестицидів, окрім органофосфатів та препаратів з низькокислотною реакцією бакової суміші.

Ескада 488 (гідроксид міді, 488 г/л), КС — можна застосовувати у період розпускання бруньок максимальною дозою — 2,0 л/га, а за проведення наступного обприскування норму витрати зменшують до 1,75 л/га. Сумісний з більшістю пестицидів, за винятком препаратів на основі фосетила алюмінію, сірки, органофосфатів, а також препаратів, що мають кислу реакцію.

Аккорд (гідроксид міді, 150 г/л + сірка, 300 г/л), МС — вносять у період «формування бутонів» нормою 5,0–7,0 л/га. Сумісний з більшістю пecтицидів, за винятком пpeпapaтів нa ocнoві фoceтила aлюмінію, тиpaму, a також препаратів, що утворюють низькокислотну реакцію робочого розчину.

Нордокс 75 (оксид міді, 860 г/кг), ВГ — застосовують у низьких, як для мідьвмісних препаратів, дозах, зокрема нормою 1,0 кг/га в період до фенофази «рожевий бутон» для уникнення опіків. Сумісний з іншими пестицидами, але рекомендують робити тест на фізико-хімічну сумісність.

Купроксат (сульфат міді триосновний, 345 г/л), КС — застосовують у період вегетації, починаючи з фенофази «зелений конус» нормою 5,0 л/га. Купроксат можна змішувати з препаратами, які містять сірку, іншими фунгіцидами та інсектицидами, але рекомендують робити обов’язковий тест на фізико-хімічну сумісність.

ХОЛОДОСТІЙКІ ПРЕПАРАТИ

Через 10–14 днів після попереднього оброблення застосовують пестициди з діючою речовиною ципродинілін, дитіанон чи піриметаніл. Їх також застосовують замість «мідних» препаратів у період «мишаче вушко» — «відокремлення бутонів» за великої загрози ураження паршею чи за складних погодних умов, коли температури не підвищуються до 10–12 °С, адже вони є ефективними за низьких температур.

Делан (дитіанон, 700 г/кг), ВГ — фунгіцид контактної дії, не викликає резистентності у патогену, застосовують нормою 0,5–1,0 кг/га. Ефективність препарату не зменшується під час застосування за низьких температур (вище +5 °С). Препарат не можна змішувати з препаратами, які містять мінеральні оливи. У разі підготовки бакових сумішей з іншими пестицидами сумісність препаратів попередньо перевіряють.

Малахіт (дитіанон, 25% + піриметаніл, 25%), КС — препарат контактно-системної дії, де піриметаніл має лікувальні властивості на початковій стадії розвитку парші, а дитіанон забезпечує подальшу профілактичну дію. Препарат працює за температур від 5 °С, але найефективніше його застосовувати у фенофазу «рожевий бутон» нормою витрати 1,25–1,5 л. Фунгіцид сумісний з багатьма сучасними препаратами захисту, але рекомендовано робити тест на сумісність.

Скала (піриметаніл, 400 г/л), КС — фунгіцид, що має лікувальну та профілактичну дію. Препарат має високу стійкість до змивання дощем та сонячної радіації, оскільки швидко проникає в тканини рослини. Ефективний за низьких температур, тому його можна застосовувати у період «мишаче вушко» — «рожевий бутон» нормою 0,75 л/га. Добре змішується з багатьма фунгіцидами та інсектицидами, але рекомендовано робити тест на сумісність.

Бенелус (ципродиніл, 187,5 г/л + тебуконазол, 125 г/л), КЕ — системний фунгіцид, який має захисну та викорінювальну дію, ефективний за низьких температур (від 5 °С) та за перших появ ознак хвороби. Застосовують нормою 1,0–1,2 л/га залежно від ураження хворобою. Препарат можна застосовувати в бакових сумішах з іншими фунгіцидами та інсектицидами, але рекомендують робити тест на фізико-хімічну сумісність. Не поєднується з препаратами, що мають сильно лужну або сильно кислу реакцію.

Дітан М-45 (манкоцеб, 800 г/кг), ЗП — контактний фунгіцид широкого спектра дії. Препарат забезпечує відмінне прилипання і подовжений період захисної дії, не викликає резистентності. Застосовують у період «рожевого бутону» нормою 1,0–1,2 л/га. Сумісний з більшістю пестицидів, крім лужних препаратів і препаратів на олійній основі.

Хорус 75 WG (ципродиніл, 750 г/кг), ВГ — фунгіцид, що має трансламінарну й контактну дію, ефективний проти зимуючих стадій збудників хвороб. Препарат ефективний за низьких температур (від 5 °С), тому його можна застосовувати на ранніх стадіях вегетації яблуні (від фази «зеленого конуса» до «рожевого бутона») нормою 0,2 л/га. Препарат сумісний з іншими фунгіцидами та інсектицидами, але рекомендують проводити попередній тест на фізико-хімічну сумісність препаратів. За застосування Хорусу спільно з іншими пестицидами цей препарат розчиняють першим.

Михайло Гунчак, канд.с.-г. наук, Чернівецька філія ДУ «Держґрунтохорона»

журнал “Садівництво по-українськи”, лютий 2021 року 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Садівництво по-українськи” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
1
Статті з журналу: