Овочі-Ягоди-Сад

Українські селекціонери-науковці створили скороплідні сорти грецького горіха

Горіх для інтенсивного саду

Горіх для інтенсивного саду

Українські селекціонери-науковці створили скороплідні сорти грецького горіха, що придатні для ущільненого розташування рослин у товарних насадженнях.  

Горіхова галузь України останніми роками стрімко розвивається — кількість та площа горіхових насаджень у нас істотно зростає щороку. Виконані в Україні наукові випробування сортів грецького горіха, що походили з різноманітних селекційних установ, також і закордонних, засвідчили, що для товарного вирощування у нашій місцевості найбільш придатні сорти вітчизняної селекції. Як наслідок, виникає потреба розширити різноманіття українських сортів грецького горіха. 

Більшість українських сортів грецького горіха створено на Буковині, на розташованій у Чернівцях Придністровській дослідній станції садівництва. Характеристики буковинських сортів грецького горіха відповідають вимогам сучасного ринку плодів цієї культури. Їм властива скороплідність і висока толерантність до хвороб та несприятливих чинників довкілля, а за якістю плодів вони значно виділяються на фоні сортів французької, угорської, італійської та молдовської селекції. Проте скороплідність, висока стійкість рослин та відмінна якість плодів — це ще не все. Оскільки у природі деревам грецького горіха властива сильнорослість, а сучасне фахове садівництво прагне працювати з плодовими рослинами, у яких сила росту притлумлена (використання карликових підщеп та інтеркалярних вставок), у стосунку до грецького горіха є актуальним питання ущільнення насаджень без втрати ними урожайності. Це цілком можливо за умови закладання садів сортами, яким притаманне латеральне плодоношення. Латералом у садівництві називають молодий однорічний пагін зі сформованими плодовими бруньками, на яких утворюється врожай наступного року. У сортів горіха з латеральним плодоношенням дерева порівняно невисокі, зазвичай скороплідні та високоврожайні. Завдяки цим перевагам латералів витрати на закладання горіхового саду вдається значно швидше компенсувати. 

Зважаючи на переваги, які латеральні сорти забезпечують товаровиробникам горіха, селекційну роботу Придністровської дослідної станції садівництва було спрямовано переважно на створення таких сортів. Свого часу відомі селекціонери Ф. Т. Затоковий, Л. Ф. Сатіна та В. І. Сайко створили лише три сорти грецького горіха з латеральним плодоношенням — Чернівецький-1, Буко винський-1 та Клішківський. Придністровська дослідна станція садівництва цю роботу продовжила. Так, вже 2016 року наукові працівники установи запатентували новий сорт Легінь, якому властиве латеральне плодоношення. Окрім цього, державне випробування нині проходять створені в установі сорти Красень (заявка №16284005 від 05.07.2016) та Гетьман (заявка №16284004 від 05.07.2016), яким теж притаманний латеральний тип плодоношення. Селекційну роботу не спиняли, і 2019 року передали в Міністерство аграрної політики і продовольства України для проходження кваліфікаційної експертизи ще один перспективний сорт грецького горіха з латеральним типом плодоношення — Скарб (заявка №19284006 від 05.11.2019). Наводимо докладнішу інформацію про створені на Придністровській дослідній станції садівництва нові сорти з латеральним типом плодоношення. 

Плоди сорту Легінь

ПЛОДИ СОРТУ ЛЕГІНЬ

Сорту Легінь властива скороплідність, стабільна і помірна врожайність та стійкість до марсонії, він утворює великі плоди. Дерево середньоросле та формує розлогу крону. Жіночі квіти цвітуть у середині травня, чоловічі — на 7 днів пізніше. Плодоношення верхівкове. Дерева починають утворювати плоди на 2–3-й рік після садіння. Урожайність маточного дерева віком 22 роки становить 58 кг. Плоди утворюються на верхівках торішніх приростів та є дуже великими (маса одного — 19,7 г), мають трапецієподібну форму. Товщина оболонки 1,4 мм. Ядро світле й легко відділяється, на нього припадає 51,6% маси плоду. Знімальної стиглості плоди досягають наприкінці вересня — на початку жовтня. 

ПЛОДИ СОРТУ КРАСЕНЬ

Плоди сорту Красень

Сорту Красень властива стабільна урожайність та стійкість до марсонії. Дерево середньоросле, утворює компактну крону. Тип цвітіння протогенічний (жіночі квітки зацвітають раніше, ніж чоловічі). Плодоношення латеральне. Середня врожайність рослин віком 15 років — 25,9 кг/дерево. Плоди дуже великі (15,1 г), еліптичної форми. Товщина оболонки 1,3 мм. Ядро солом’яного кольору, відділяється легко, на нього припадає 51,3% маси плоду. Знімальна стиглість плодів настає наприкінці вересня — на початку жовтня. 

ПЛОДИ СОРТУ ГЕТЬМАН

Плоди сорту Гетьман

Сорту Гетьман властива стабільна урожайність і стійкість до марсонії. Дерево сильноросле та утворює розлогу крону. Тип цвітіння протоандричний. Плодоношення латеральне. Середня урожайність рослин, що сягнули 20 років, — 50,4 кг/дерево. Плоди дуже великі, масою 20,2 г, трапецієподібної форми. Товщина оболонки 1,2 мм. Ядро солом’яного кольору, відділяється легко, на нього припадає 51,2% маси плоду, виділяється легко. Знімальна стиглість плодів настає наприкінці вересня — на початку жовтня. 

ПЛОДИ СОРТУ СКАРБ

Плоди сорту Скарб

Документи на проходження кваліфікаційної експертизи сорту Скарб (ССВ 1-016) у Міністерство аграрної політики і продовольства України установа подала 26 вересня 2019 року. Сорт формує дерево з компактною кроною та характеризується латеральним плодоношенням. Плоди великі, із середньою масою ядра 15,3 г. Ядро відділяється цілим та половинками, на нього припадає 52,6% загальної маси плоду. Смак ядра добрий, воно забарвлене у колір світлої соломи. Шкаралупа тонка і легко розколюється. Сорт стійкий до хвороб і шкідників.

Наталія Гаврилець, канд. с.-г. наук,
Зіна Кожокар, Оксана Микичук, Людмила Олексюк
Придністровська дослідна станція садівництва ІС НААН

журнал “Садівництво по-українськи”, грудень 2020 року 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Садівництво по-українськи” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
6
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ