Агрономія

Гербіциди на кукурудзу

Гербіциди на кукурудзу

У вирощуванні кукурудзи чи не найважливішу роль відіграє вибір комплексу препаратів для захисту посівів. Вдало підібрані продукти можуть забезпечити зниження фітотоксичності на культуру й макcимальне збереження майбутнього врожаю. Тому вибір гербіцидів для посівів кукурудзи є одним із важливих елементів у технології вирощування.

 
 

Насамперед розкриття потенціалу насіння, отримання високих кількісних і якісних показників урожайності напряму залежить від можливості створення конкурентних умов для рослин кукурудзи щодо агресивних компонентів агроценозу: шкідників, хвороб і небажаної рослинності в посівах культури.

Надзвичайно великої шкоди у вирощуванні кукурудзи завдають бур’яни. Вони формують більш розвинуту кореневу систему й мають швидші темпи росту, використовуючи велику кількість мінеральних елементів і вологи. Вміст основних елементів живлення в бур’янах значно перевищує показники культурних рослин. Окрім цього, бур’яни швидше та ефективніше засвоюють добрива, а інтенсивність використання ними вологи в 1,5–2 рази вища, ніж у культурних рослин. Зважаючи на це, неефективні захисні заходи та запізніле їх застосування може призвести до нерентабельного вирощування кукурудзи. Для нівелювання конкурентної здатності бур’янів на посівах культури в досходовий період використовують ґрунтові гербіциди. Перед застосуванням препарату слід ретельно вивчити конкретні умови, за яких він буде застосовуватись, а саме: тип і вид ґрунту, вміст у ньому органічних речовин, особливості клімату. Застосовуючи гербіциди на ґрунтах з умістом гумусу нижчим за 3%, їх ефективність напряму залежатиме від вологості ґрунту. За посушливих умов їх дія різко знижується, а на легких ґрунтах у період інтенсивних опадів може проявлятися фітотоксичність. Таким чином, комплекс наведених показників напряму впливатиме на ефективність і тривалість захисної дії препаратів, що використовуються.

Компанія «Август-Україна» має у своєму продуктовому портфелі широкий спектр ефективних засобів захисту рослин, у т. ч. досходові та страхові гербіциди в посівах кукурудзи. Зокрема, для захисту від бур’янів у період їх проростання в посівах кукурудзи ефективним рішенням є ґрунтовий гербіцид «Мілонга». Він містить у складі дві діючих речовини: S-метолахлор (312,5 г/л) і тербутилазин (187,5 г/л); проявляє ґрунтову й листкову дію та ефективно контролює однорічні злакові й дводольні бур’яни. На кукурудзі «Мілонга» буде зареєстрована для досходового та післясходового внесення (до фази 3–5 листків культури), на соняшнику — тільки для досходового внесення.

 

«Мілонга» діє системно, швидко проникає в рослини бур’янів і зупиняє їх ріст. У ґрунті препарат проникає через сім’ядолі у дводольних і колеоптиль у злакових бур’янів. Створений препаратом захисний екран блокує проростання шкідливих рослин (можуть також з’являтися нежиттєздатні сходи з вираженими ознаками хлорозу чи некрозу листків).

За внесення препарату після сходів культури бур’яни швидко зупиняють ріст і припиняють конкурувати з культурними рослинами. Повністю знешкодити чутливі види бур’янів вдається протягом 10–20 днів. За післясходового застосування рекомендується обробляти посіви у фазу сім’ядолі: дві пари справжніх листків у дводольних бур’янів і до фази трьох листків — у злакових бур’янів. У жодному разі не можна допускати переростання рослин!

«Мілонга» контролює понад 90 видів дводольних бур’янів, зокрема: амброзію полинолисту, гірчак (види), гірчицю польову, зірочник середній, лободу білу, осот польовий, жабрій (види), редьку дику, ромашку (види), паслін чорний, галінсогу дрібноквіткову, щирицю (види) й ін. Крім цього, препарат забезпечує захист культур від злакових бур’янів (просо куряче, мишій, пальчатка й ін.).

Слід пам’ятати, що, застосовуючи гербіцид, слід ураховувати низку особливостей:

  • структура ґрунту має бути дрібнокомкуватою (розмір грудок не повинен перевищувати 20 мм у діаметрі), щоб гербіцид міг розподілитись у ньому максимально рівномірно;
  • вологість ґрунту має бути помірно високою, тільки за таких умов гербіцид буде активно діяти (сильні опади можуть змити захисний екран);
  • велику роль відіграє тип ґрунту: на важких ґрунтах або ґрунтах із високим умістом гумусу слід застосовувати максимальні норми витрати «Мілонги». На легких ґрунтах із низьким запасом гумусу в шарі 0–20 см норми витрати можна знижувати.

Препарат високоселективний до культури: стійкість рослин кукурудзи до препарату зумовлена пришвидшеним метаболізмом діючих речовин. Результати випробування препарату «Мілонга» на кукурудзі демонструють високу ефективність препарату протягом тривалого періоду.

Серед страхових гербіцидів для захисту кукурудзи виділяється комплект «Дублон Тріо». Поєднання перевірених часом діючих речовин і можливість дробного внесення, робить його надійним і ефективним страховим інструментом. На відміну від досходових гербіцидів післясходове застосування повною мірою реалізує принцип доцільності, адже час і норми використання обираються залежно від фактичної картини видового складу й економічний поріг шкодочинності (ЕПШ). За страхового внесення для ефективної дії препарату не є критичними такі показники ґрунтового комплексу, як структура, вміст гумусу, рН і вологість. «Дублон Тріо» можна застосовувати до 5 листка культури проти однорічних і багаторічних дводольних і злакових бур’янів.Бакова суміш гербіцидів «Дублон + Балерина» є комбінованою — її складові мають різний механізм дії, що запобігає розвитку резистентності у бур’янів. Спектр дії комплекту досить широкий, містить однорічні та багаторічні дводольні й злакові бур’яни. Серед злакових чутливі до комплекту пирій повзучий, просо куряче, гумай (сорго алепське), лисохвіст, тонконіг (види), вівсюг (види), просо волосовидне, пальчатка криваво-червона, сить (види), мишій (види) й ін. Серед дводольних чутливими є: амброзія полинолиста, осот (види), чорнощир нетреболистий, борщівник Сосновського, березка польова, гірчак (види), гірчиця польова, дурман смердючий, нетреба звичайна, зірочник середній, канатник Теофраста, лобода (види), м’ята, падалиця соняшнику та падалиця ріпаку (зокрема стійкі до гербіцидів блокаторів АLS, ІМІ), паслін чорний, жабрій (види), підмаренник чіпкий, полин (види), портулак городній, редька польова, ромашка (види), суріпиця звичайна, чистець болотний, щавель (види), щириця (види).

Серед перспективних і потужних комбінацій страхових гербіцидів варто окремо виділити поєднання препаратів «Егіда» (мезотріон, 480 г/л) і «Дублон» (нікосульфурон, 40 г/л). Післясходовий системний гербіцид «Егіда» із ґрунтовою дією для боротьби з однорічними та деякими багаторічними дводольними бур’янами, а також окремими видами однорічних злакових бур’янів, застосовується у фазу від 3 до 8 листків культури. Він має виражену системну дію, що проявляється у вибілюванні з подальшою некротизацією точки росту бур’янів. «Егіда» знищує широкий спектр дводольних бур’янів, а також окремі види однорічних злакових на початкових фазах їх росту. Препарат ефективний проти однорічних дводольних бур’янів, таких як: канатник Теофраста, щириця (види), осот городній, галінсога дрібноквіткова, гірчиця польова, суріпиця звичайна, редька дика, дурман звичайний, ромашка, редька біла, нетреба звичайна, зірочник середній, гірчак почечуйний, портулак городній, жовтець польовий, амброзія полинолиста, лутига, жабрій звичайний, паслін чорний, лобода біла. Частково гербіцид пригнічує й багаторічні дводольні: осот рожевий, осот жовтий польовий, хвощ польовий, березка польова (тільки ті рослини, які потрапили під обробку), молочай лозяний (на початкових фазах розвитку); а також однорічних злакових бур’янів: просо колосовидне, плоскуха звичайна, пальчатка криваво-червона. Широке вікно застосування та ґрунтова дія дозволяють при разовому застосуванні даної комбінації знешкодити найбільш конкурентні бур’яни у посівах кукурудзи на весь період вегетації.

Захист кукурудзи від бур’янів — непросте завдання для агронома. Однак застосування якісних ґрунтових і страхових гербіцидів допоможе в боротьбі зі стійкими видами бур’янів і забезпечить збереження посівів культури з високими показниками врожайності.

журнал “The Ukrainian Farmer”, травень 2019 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ