Тваринництво

Фітомолекули рослин допомагають підвищити продуктивність птиці без застосування антибіотиків

Фітомолекули замінять антибіотики

Фітомолекули замінять антибіотики

Фітомолекули рослин є перспективним інструментом для підвищення продуктивності птиці без застосування антибіотиків у її вирощуванні.   

Антимікробна резистентність (AМР) є головною загрозою глобальному здоров’ю населення. В основному це спричинено надмірним застосуванням антибіотиків у медицині та сільському господарстві. За інтенсивного вирощування птиці більшість антибіотиків застосовують для стимуляції росту та/або профілактичних, метафілактичних заходів для підтримання здоров’я тварин. Зменшення таких втручань має вирішальне значення для зниження захворюваності АМР. Однак зниження застосування антибіотиків часто призводить до небажаного зниження продуктивності. Саме тому для підвищення продуктивності птиці потрібні альтернативні рішення. 

Фітомолекули мають протимікробні, травні, протизапальні й антиоксидантні властивості, що може зробити їх ефективними при зниженні продуктивності. 

Продуктивність птиці залежить від здоров’я кишківника 

Продуктивність птиці значною мірою залежить від здоров’я кишківника. Адже в ньому перетравлюються поживні речовини, електроліти й вода, продукується муцин, виділяється імуноглобуліни та створюється бар’єр від антигенів і патогенів. 

Крім того, це важливий компонент імунної системи організму. Робота імунної системи кишківнику — виявляти збудників хвороб і знищувати їх, водночас приймаючи нешкідливі та корисні мікроорганізми. Якщо кишківник не працює належним чином, це може призвести до несприйняття їжі, дисбактеріозу, патологій та інфекційних захворювань кишківнику. Все це згубно впливає на перетравлення кормів, а отже, і на продуктивність тварин. 

Антибіотики зменшують кількість мікроорганізмів у кишковому тракті. З погляду ефективності, це має дві переваги: по-перше, зменшується кількість збудників, а отже, ймовірність виникнення захворювань; по-друге, бактерії знищуються як конкуренти за наявні поживні речовини. Однак неналежне застосування антибіотиків призводить не тільки до виникнення антимікробної резистентності: антибіотики також знищують пробіотичні бактерії, що негативно впливає на мікрофлору травного тракту. 

З метою підвищення продуктивності птиці можна вводити добавки з кормом або водою. Вони варіюються від прета пробіотиків до середньоланцюгових жирних кислот, органічних кислот і рослинних екстрактів або фітомолекул. Останні мають особливий потенціал значного скорочення використання антибіотиків у птахівництві. 

Фітомолекули – перспективний інструмент для зниження використання антибіотиків 

Рослини продукують фітомолекули для протистояння таким збудникам, як пліснява, дріжджі та бактерії. Їх антимікробна дія досягається різноманітними складними механізмами. Наприклад, терпеноїди та феноли порушують або руйнують клітинну стінку збудника. Інші фітомолекули пригнічують їх ріст, впливаючи на їх генетичний матеріал. Дослідження на бройлерах показують, що певні фітомолекули зменшують адгезію патогенів до стінки кишківника. Виявлено ефективність карвакролу й тимолу проти різних видів еймерій. 

Існують навіть дані про те, що вторинні рослинні сполуки також мають антимікробні властивості проти стійких до антибіотиків збудників бактерій. Випробування in vitro з олією кориці, наприклад, показали протимікробну дію проти стійкого до метициліну золотистого стафілокока, а також проти багаторезистентної кишкової палички, Klebsiella pneumoniae та Candida albicans

Важливо зазначити, що на сьогодні випадки бактеріальної резистентості до фітомолекул невідомі. Ба більше, фітомолекули підвищують секрецію й активність травних ферментів, вони пригнічують метаболізм протизапальних простагландинів і діють як антиоксиданти. Їх властивості, таким чином, роблять їх перспективною альтернативою нетерапевтичному застосуванню антибіотиків. 

Дослідження впливу фітомолекул 

Щоб оцінити вплив фітомолекул на продуктивність птиці, було проведено дослідження з кількома повтореннями на бройлерах і несучках. Їм згодовували фітогенний премікс (Активо, EW Nutrition GmbH), що містить стандартизовану кількість відібраних фітомолекул. 

Для досягнення стійкості до високих температур під час обробки корму та цільового вивільнення в шлунково-кишковому тракті птиці продукт мікрокапсулюється. Впродовж кожного дослідження було оцінено як стійкість преміксу, так і ефективність різних доз. 

Дослідження 1. Оцінка ефективності різних доз фітогенного комплексу на бройлерах. 

Дослід провели на 400 бройлерах віком від 1 до 35 доби. Птиці згодовували базовий раціон. Бройлерів було розділено на 4 дослідні групи: 1 — негативний контроль; 2 — група з додаванням кормової добавки Активо в дозі 100 мг /кг корму; 3 — добавки Активо в дозі 1000 мг / кг корму; 4 — добавки Активо в дозі 10 000 мг / кг корму. Досліджували такі параметри: збільшення маси тіла, поїдання корму, коефіцієнт конверсії корму, стан здоров’я та показники крові. 

У першій дослідній групі з додаванням у раціон 100 мг / кг Активо спостерігали значне покращення приросту маси тіла впродовж початкового періоду (+4%) проти контрольної групи. Додаткові покращення коефіцієнта конверсії корму (FCR) у період росту (+4%) призвели до загального покращення FCR на 3%. За дозування 1000 мг/кг спостерігали вірогідне зниження FCR на 6% впродовж усього періоду відгодівлі. Гематологічні показники були в межах норми здорової птиці за згодовування до 10 000 мг Активо/кг корму. 

Дослідження 2. Оцінка ефективності різних доз фітогенного комплексу на курях-несучках. 

Дослід провели на 200 курях-несучках віком від 20 до 43 тижнів, яким згодовували базовий раціон для курейнесучок. Курей розділили на 5 дослідних груп: 1 — негативний контроль; 2 — група з додаванням кормової добавки Активо в дозі 100 мг / кг корму; 3 — добавки Активо в дозі 250 мг /кг корму; 4 — добавки Активо в дозі 500 мг / кг корму; 5 — добавки Активо в дозі 5000 мг / кг корму. Досліджували такі параметри: збільшення маси тіла, поїдання корму, коефіцієнт конверсії корму, стан здоров’я та показники крові. 

За дозування 100 мг/кг Активо й вище спостерігали покращення яєчної продуктивності, маси яєць і зниження конверсії корму проти контрольної групи. За згодовування до 5000 мг Активо /кг корму гематологічні показники були в межах норми для здорової птиці. 

Дослідження 3. Оцінка ефективності різних доз фітогенного комплексу на бройлерах, вакцинованих проти кокцидіозу. 

Дослід провели на 960 бройлерах віком 42 дні, яким згодовували стандартний раціон. Птицю розділили на 7 дослідних груп: 1 — без домішок (негативний контроль); 2 — 50 г Активо / тонну корму; 3 —100 г Активо / тонну корму; 4 — 150 г Активо / тонну корму; 5 — 200 г Активо / тонну корму; 6 — 250 г Активо/тонну корму; 7 — Антибактеріальний стимулятор росту (AСР) (позитивний контроль). Досліджували такі параметри: збільшення маси тіла, поїдання корму, коефіцієнт конверсії корму, стан здоров’я та показники крові. 

Рис. 1: Вплив різних доз фітогенного комплексу на масу тіла
бройлерів, вакцинованих проти кокцидіозу

Було відмічено чітку кореляцію між дозами, збільшенням маси тіла та ефективністю корму (рис. 1): за збільшення кількості додавання фітогенного преміксу спостерігали підвищення продуктивності птиці. Група з додаванням 200 г Активо / тонну корму мала аналогічні показники, порівнюючи з позитивною контрольною групою, з додаванням антибактеріального стимулятора росту. 

Дослідження 4. Оцінка впливу додавання різних доз продукту Активо на ефективність кормів у курей-несучок. Дослід провели на 40 курях-несучках віком від 20 до 43 тижнів, тривалістю 168 днів, яким згодовували стандартний раціон для курей-несучок. Птицю розділили на 5 дослідних груп: 1 — без домішок (негативний контроль); 2 — 100 мг Активо / кг корму; 3 — 250 мг Активо / кг корму; 4 — 500 мг Активо / кг корму; 5 — 5000 мг Активо / кг корму. Досліджували такі параметри: збільшення маси тіла, поїдання корму, коефіцієнт конверсії корму, стан здоров’я. 

Рис. 2: Вплив різних доз продукту Активо на яєчну продуктивність
несучок

Спостерігалося підвищення несучості курей несучок за згодовування більшої концентрації фітомолекул (рис. 2). Відповідно, покращені результати спостерігали по ефективності кормів. За підвищення дозування фітогенного преміксу до раціону відбувається покращення ефективності кормів (рис. 3). 

Отже, всі чотири дослідження свідчать про те, що додавання фітомолекул у раціон бройлерів і курей-несучок покращує їх продуктивність. Підвищення концентрації фітогенного преміксу (Активо) значно підвищило параметри продуктивності обох груп.

Рис. 3: Вплив різних доз фітогенного комплексу
на ефективність кормів

Ці покращення можуть підтримати ефективність виробництва птиці без антибіотиків на рівні з попередніми показниками ефективності, досягнутими за допомогою антимікробних стимуляторів росту. 

Дослідженнями також встановлено, що мікрокапсульовані фітогенні премікси є безпечними для застосування в дозах, рекомендованих постачальниками. Жодних негативних наслідків для здоров’я тварин не спостерігається навіть за умови згодовування продукту у 100-кратному / 50-кратному перевищенні рекомендованої норми додавання в раціон для бройлерів або курей-несучок відповідно. Завдяки своєму позитивному впливу на здоров’я кишківника фітомолекули підвищують продуктивність птиці безпечним і ефективним способом. 

Матеріали надала компанія EW Nutrition GmbH  

журнал «Наше Птахівництво», листопад 2019 року

Усі авторські права на інформацію, розміщену у журналі “Наше Птахівництво” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій згідно із Законом України «Про авторське право та суміжні права».
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ