Тваринництво

Доведено позитивний вплив рідкої молочної годівлі поросят на покращення якості гнізда під час відлучення

Ефективний інструмент

Ефективний інструмент

Доведено позитивний вплив рідкої молочної годівлі поросят на покращення якості гнізда під час відлучення.

Ураховуючи нові виклики у свинарстві, пов’язані з генетичним і технологічним прогресом, ЗЦМ та рідкі молочні престартери вже затвердились як ефективні інструменти для покращення показників продуктивності поросят і в результаті стали запорукою ведення успішного бізнесу. Саме тому за останні кілька років фахівці зі свинарства особливу увагу приділили проведенню досліджень щодо ефективності використання рідких молочних продуктів. 

Компанія Swinco Int. B.V., яка є одним із флагманів у розробленні програм рідкої годівлі підсисних поросят, провела велику кількість досліджень у цьому напрямі, довівши ефективність їх використання. У наступних публікаціях ми плануємо поділитися нашими розробками та дослідженнями щодо ефективності рідкої годівлі поросят у відділенні для опоросу. 

Дві програми годівлі 

2023 року компанія Swinco Int B.V завершила нове тестування двох програм годівлі на дослідній комерційній фермі Brand Pigs, Нідерланди. Метою дослідження було визначення ефективності додаткового згодовування замінників молока та рідких молочних престартерів підсисним поросятам, порівнюючи з традиційною сухою годівлею престартерними комбікормами. 

Загальні дані про ферму Brand Pigs (табл. 1)

• кількість свиноматок — 400 гол.; 

• замкнутий цикл виробництва; 

• двотижнева групова система, відлучення на 21-й день; 

• Topigs TN 70 свиноматки x Tempo кнурі; 

• сухий тип годівлі. 

Контрольна група А: тільки сухий корм

Дослід ставили на 2614 поросятах. Контрольна група А мала 102, а дослідна група В — 91 свиноматку. Згідно зі схемою досліду (табл. 2) для конт рольної групи А була застосована традиційна програма годівлі тільки із сухого гранульованого корму Opticare Motivate (комбікорм для привчання) і Opticare Wean&Grow (комбікорм для відлучення). Для поросят дослідної групи В була застосована комбінована програма годівлі, яка передбачала годівлю сухим гранульованим кормом із додаванням рідкого замінника молока (Opticare Milk) та рідкого молочного престартера (Opticare Preshake). 

Дослідна група В: сухий корм + рідкі молочні продукти

Рідкі продукти згодовували за допомогою повністю автоматичної системи годівлі Opticare Automix 24/7, розробленої компанією Swinco Int. B.V. 

Усі зважування поросят проводили індивідуально у два етапи на четвертий день після опоросу та під час відлучення (21-й день). Поросят зважували на вагах, під’єднаних до бази даних ферми. Також поросята мали чіпи у вусі (фото 2), за допомогою яких автоматично передавалися дані й зберігалися результати зважувань. Вказані впровадження гарантували точність і надійність отриманих показників. 

Результати дослідження 

Споживання сухих гранульованих кормів було подібним як у дослідній, так і в контрольній групах. Основна різниця в споживанні кормів між двома групами була на користь групи В завдяки додатковим 255 г рідких молочних продуктів (у перерахунку на суху речовину), згодованих через чашкову систему Opticare Automix 24/7. 

Після опрацювання даних досліду було отримано важливі зоотехнічні результати, які наведено в табл. 4. Дані таблиці чітко показують вплив комбінованої годівлі рідкими молочними продуктами на поросят у підсисний період. Значне покращення відбулося за всіма параметрами ефективності: 

• кількість відлучених поросят; 

• маса гнізда під час відлучення; 

• темпи росту. 

Як результат — середня маса поросяти під час відлучення зросла на 150 г. 

Окрім більшої ваги під час відлучення та збільшення на 0,5 поросяти на свиноматку додаткова рідка годівля молочними продуктами значно зменшила навантаження на свиноматок. Власники ферми Brand Pigs зазначили, що в дослідній групі В потрібно було значно менше переміщувати поросят між станками, тому більше поросят лишалися зі своєю свиноматкою. Також вдалося зменшити до мінімуму кількість прийомних свиноматок. Окрім того, було суттєво зменшено навантаження на персонал ферми. 

Рис. 1. Маса поросят на відлученні по групах
Рис. 3. Розподілення поросят по категоріях відповідно до маси на відлученні

На рис. 3 показано розподілення індивідуальної маси поросят під час відлучення. Зокрема, чітко видно, що в групі А поросят із масою меншою як 5 кг — близько 20%, тоді як у групі В частка таких поросят становить близько 13%. Тобто в дослідній групі В зменшилася кількість некондиційних поросят, які завдяки вищим темпам росту перемістились у наступну вищу категорію поросят — від 5 кг і більше за масою. 

Рис. 3. Розподілення поросят по категоріях відповідно до маси на відлученні

Тобто це показує, що найменші підсисні поросята мають найбільшу користь від комбінованої годівлі сухими та рідкими молочними кормами. 

Згідно з отриманими даними чітко спостерігається вплив рідких молочних продуктів на показники продуктивності поросят у відділенні для опоросу, завдяки чому вдалося покращити: 

• споживання корму: група В з використанням рідкої годівлі споживає  на 255 г сухої речовини більше на одне порося; 

• споживання сухого гранульованого корму подібне в контрольній та дослідній групах, тобто в разі застосування рідких продуктів не спостерігалося зменшення споживання сухих гранульованих кормів; 

• + 150 г вища маса поросяти під час відлучення; 

• + 0,5 поросяти на свиноматку під час відлучення, або + 0,3, якщо брати початкову різницю між групами; 

• більш однорідне гніздо та менше некондиційних поросят під час відлучення. 

Наступний дослід 

Наша компанія разом із власниками ферми Brand Pigs плануємо надалі вести серію дослідів щодо визначення ефективності рідких молочних продуктів. Наступним кроком буде висвітлення результатів проведеного досліду (грудень, 2023 р.) щодо впливу годівлі рідкими молочними продуктами на подальшу продуктивність поросят на дорощуванні до переведення на відгодівлю.   

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ