Агрономія

Досвід застосування гербіцидів компанії BASF для захисту посівів сої від бур’янів

Досвід застосування гербіцидів компанії BASF для захисту посівів сої від бур’янів

 

Бур’яни — один з головних факторів, які дестабілізують виробництво сої в Україні. Незважаючи на сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, рівень врожайності цієї культури в нашій країні значно поступається розвинутим країнам. Серед основних причин цього експерти називають бур’яни.

 

Як засвідчили результати багаторічних експедиційних і польових досліджень Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, у посівах сої зустрічаються такі види бур’янів: мишій сизий, мишій зелений, плоскуха звичайна, гірчиця польова, чистець однорічний, куколиця біла, підмаренник чіпкий, гірчак розлогий, щириця звичайна, осот городній, талабан польовий, фіалка польова, лобода біла, калачики непомітні, ромашка непахуча, фалопія березковидна, жабрій звичайний, паслін чорний, грицики звичайні, осот рожевий, осот жовтий (польовий), березка польова, кульбаба лікарська, зірочник середній, галінсога дрібноквіткова, злинка канадська, неслея волосиста, чорнощир звичайний, цикорій дикий, льонок звичайний, подорожник великий, горошок волохатий, портулак городній, латук компасний, конюшина повзуча, просо посівне (падалиця), пирій повзучий, амброзія полинолиста, нетреба звичайна, молочай прутовидний, соняшник однорічний (падалиця), полин гіркий та багато інших.

 

Зазначимо, що, за результатами наших багаторічних досліджень, у посівах сої з вищенаведених бур’янів домінантними є пізні ярі види: щириця звичайна, мишій сизий і плоскуха звичайна. Також, за нашими даними, в останні роки значного розповсюдження в посівах культури набули ранні ярі бур’яни, насамперед лобода біла і амброзія полинолиста. У цілому, для посівів сої характерні злаковооднорічний (види мишіїв, плоскуха звичайна), дводольномалорічний (всі ярі, зимуючі та дворічні бур’яни з класу двосім’ядольних) та коренепаростковий (коренепаросткові і дуже обмежена кількість багаторічних бур’янів інших агробіологічних груп, які відносяться до двосім’ядольних рослин) типи забур’яненості. Тому захист посівів сої від бур’янів має першочергове значення для успішного вирощування культури.

 

У сучасних технологіях вирощування сої захист культури від бур’янів значною мірою вирішується шляхом застосування гербіцидів. Система застосування гербіцидів компанії BASF у посівах сої передбачає внесення ґрунтових (базових) і післясходових (страхових) препаратів.

    

Таблиця 1. Чутливість окремих видів бур’янів до гербіцидів компанії BASF (за повної норми витрати)

Примітка. Чутливість бур’янів до гербіцидів: ч — чутливі, сч — середньочутливі, мч — малочутливі, у — стійкі до гербіцидів. В окремих випадках можливе відхилення від зазначених показників, коли відбувається процес формування резистентності у видів бур’янів.
 

Базові гербіциди Стомп® 330 і Фронтьєр® Оптіма звільняють соєві поля від злакових просовидних (мишій сизий і зелений, плоскуха звичайна) та широколистих бур’янів. Ці ґрунтові препарати контролюють значну кількість і дводольних малорічних бур’янів (щириця (види), гірчак розлогий, дурман звичайний, портулак городній, ромашка (види), зірочник середній та інші). Проте за дводольномалорічного типу забур’яненості в посівах сої позбутись цієї групи бур’янових рослин можливо й у вегетаційний період за допомогою протидводольного гербіциду Базагран® і препарату широкого спектра дії, який одночасно контролює дводольні та злакові бур’яни, Пульсар® 40. Інформацію про чутливість окремих видів бур’янів до вищенаведених гербіцидів уміщено в табл. 1.

 

Висока ефективність дії ґрунтових препаратів Стомп® 330 і Фронтьєр® Оптіма залежить від агрофізичного стану поверхні поля. Вона повинна бути розробленою до дрібногрудкуватого стану, на поверхні не має бути післяжнивних решток. Досягається це якісною оранкою і вирівнюванням поверхні поля.

    
Таблиця 2. Ефективність бакової композиції гербіцидів Стомп® 330 і Фронтьєр® Оптіма проти основних бур’янів у посівах сої, 2015 р.
Примітка. Еталон — бакова суміш ґрунтових гербіцидів на основі ацетохлору (1,5 л/га) і прометрину (2,0 л/га).
 

Ґрунтовий гербіцид Фронтьєр® Оптіма вносять (0,8–1,2 л/га) як до сівби, під передпосівну культивацію, так і після сівби, але до появи сходів сої. Зауважимо, що в умовах нестійкого режиму зволоження більш надійним є внесення ґрунтових гербіцидів у посівах до сівби сої із загортанням у вологий шар ґрунту. Однак рівень ефективності препарату Фронтьєр® Оптіма практично не залежить від вологості ґрунту. Зараз у виробничій практиці ґрунтові гербіциди в посівах сої застосовують і після сівби. Зокрема, гербіцид Стомп® 330 (3,0–6,0 л/га) слід застосовувати в післяпосівний період. Крім того, післяпосівне внесення може забезпечити кращі результати, ніж допосівне використання гербіцидів, особливо в роки, коли в перші 15–20 діб після проведення обробітку кількість опадів буде не меншою за 20–30 мм. На соєвих полях, де планується післяпосівне внесення ґрунтових гербіцидів Стомп® 330 і Фронтьєр® Оптіма, для кращої їх дії ми рекомендуємо ущільнювати ґрунт кільчасто-шпоровими котками відразу після сівби. Крім того, коткування посіву сприяє дружному проростанню насіння культури.

 

Загальновідомо, що зуби важких і середніх борін не здатні загорнути якісно гербіцид у вологий ґрунт, але руйнують гербіцидний «екран» і дають можливість частині бур’янів уникнути токсичного впливу препарату. Стомп® 330 не потребує заробки в ґрунт та механічної обробки міжрядь. Але за посушливих метеорологічних умов Стомп® 330 доцільно заробляти в ґрунт лише легкими боронами.

 

Загалом, Стомп® 330 дуже ефективно очищає посіви сої від бур’янів. Близький гербіцидний ефект забезпечує Фронтьєр® Оптіма. Певна перевага Фронтьєр® Оптіма над Стомп® 330 полягає в кращому контро люванню галінсоги дрібноквіткової, пасльону чорного і жовтозілля звичайного, що особливо має значення на соєвих полях, де домінують зазначені види бур’янів.

 

Враховуючи дещо різний спектр дії препаратів Стомп® 330 і Фронтьєр® Оптіма на окремі види бур’янів у посівах сої, компанія BASF пропонує поєднувати ці ґрунтові гербіциди в баковій суміші. Так, за результатами досліджень співробітників компанії в 2015 р., зазначена бакова композиція гербіцидів контролювала лободу білу і щирицю звичайну — види, які є основними засмічувачами в посівах сої, відповідно на 98 і 99% (табл. 2). Запропонована компанією бакова суміш не поступалась за ефективністю щодо зазначених видів бур’янів взятій за еталон баковій суміші ґрунтових гербіцидів на основі ацетохлору (1,5 л/га) і прометрину (2,0 л/га). Проте відомо, що гербіциди на основі ацетохлору мають негативний вплив на формування азотфіксуючих бульбочок на кореневій системі сої (за нашими дослідженнями — зменшують кількість та масу бульбочок удвічі і більше).

 

Сьогодні сільськогосподарські виробники приділяють значну увагу також системі застосування страхових гербіцидів у посівах сої, оскільки в період вегетації культури легше визначитись із забур’яненістю поля, а відтак, виходячи з видового складу бур’янів, є цілком реальна можливість обрати найефективніший гербіцид та одночасно провести захист, за потреби, від шкідників і хвороб.

 

Високоселективний та зручний у використанні контактний гербіцид Базагран® (норма внесення 1,5–3,0 л/га), як правило, застосовують у фазі 1–3 справжніх (трійчастих) листків сої. Загалом, Базагран® і всі контактні протидводольні гербіциди доцільно застосовувати після появи сходів однорічних дводольних бур’янів у початкові фази їх розвитку. Для досягнення максимальної ефективності обробки гербіцидом Базагран®, листя і стебла бур’янів повинні бути достатньо змочені робочим розчином препарату. Після застосування препарату протягом наступних 6 годин не повинні випадати опади та проводитись полив. До Базагран® чутливі проблемні зараз у посівах сої види бур’янів: дурман звичайний, нетреба звичайна, гібіскус трійчастий, канатник Теофраста, портулак городній. Препарат ефективно контролює падалицю Clearfield® ріпаку у фазу сім’ядоль — 4 листки та Clearfield® соняшнику у фазу сім’ядоль — 2 листки. 

 

Таблиця 3. Ефективність бакових сумішей післясходових гербіцидів у контролюванні сирої маси бур’янів наприкінці вегетації сої, 2012–2014 рр.
Примітка. Еталон — гербіцид на основі імазетапіру з додаванням хлоримурон-етилу (70 г/га), грамініцид — флуазіфоп-П-бутил. бакові суміші гербіцидів вносили в період формування соєю примордіальних листків.
 

Суперечливим залишається питання доцільності застосування Базагран® в баковій суміші з протизлаковими гербіцидами (грамініцидами) в посівах сої. Дехто вважає, що в цьому випадку завжди можливе певне пригнічення культури. Проте наші багаторічні дослідження свідчать, що токсичне пригнічення рослин сої баковими сумішами Базагран® з грамініцидами може виникнути лише в результаті екстремально високої середньодобової температури повітря в період обробки. Крім того, нами встановлено, що таке поєднання дозволяє підвищити їхню ефективність. 

 

Оцінюючи біологічну ефективність гербіцидів у посівах сої, важливіше враховувати їхній вплив на масу бур’янових рослин, ніж на їхню кількість. У результаті проведених нами трирічних досліджень встановлено, що застосована в період формування соєю примордіальних листків бакова суміш Базагран® з грамініцидом на основі флуазіфоп-Пбутилу знижувала загальну сиру масу злакових просовидних і дводольних малорічних бур’янів відповідно на 96 і 95%, зокрема знижувала на 98% сиру масу одного з найважче контрольованих бур’янів у посівах сої — лободи білої (табл. 3). Взята нами для порівняння (еталон) бакова суміш цього ж грамініциду з препаратом на основі імазетапіру з додаванням хлоримуронетилу контролювала загальну сиру масу згаданих вище груп бур’янів дещо менше (відповідно на 85 і 92%). Зауважимо, що бакова суміш Базагран® з грамініцидом на основі флуазіфоп-П-бутилу забезпечила найбільший приріст урожайності культури в досліді.

 

У більшості країн світу основою захисту посівів сої від бур’янів є застосування страхових гербіцидів широкого спектра дії, які одночасно контролюють злакові та дводольні бур’яни. До таких гербіцидів належить препарат Пульсар® 40. Його здебільшого застосовують за наявності в сої 1–3 справжніх (трійчастих) листків у нормі 0,75–1,0 л/га. Пульсар® 40 має виражену ґрунтову дію, яка дозволяє стримувати появу наступних хвиль бур’янів у посівах сої. Препарат високоефективно діє проти широкого спектра однорічних злакових і дводольних бур’янів, у тому числі карантинних — види повитиць, амброзія полинолиста. 

 
Контроль                                       Стомп® 330 3 л/га + Фронтьєр® Оптіма 0,8 л/га
Досліди BASF 2015 р. (с. Денисівка, Хмельницька обл.)
 

Крім бур’янів, гербіцид Пульсар® 40 високоефективний проти падалиці традиційних гібридів соняшнику. Також, за умов вчасної та правильної обробки посівів сої препаратом Пульсар® 40, ефективно контролюється падалиця зернових колосових і гречки посівної.

  

Нашими дослідженнями встановлено, що шкідливість дводольних бур’янів у посівах сої значно вища порівняно із злаковими. Нами також встановлено, що Пульсар® 40 за внесення у фазі 2–3 справжніх листків сої сильніше за гербіцид на основі імазетапіру (еталон) знищує дводольні малорічні бур’яни. Зокрема, Пульсар® 40 зменшував загальну сиру масу дводольних малорічних бур’янів наприкінці вегетації сої відповідно на 87%, а еталон — на 77%. Щирицю звичайну препарат знищував на 12% краще, ніж гербіцид, взятий за еталон. Обидва препарати знищували гірчицю польову на 99%. Пульсар® 40 зменшував кількість підмаренника чіпкого, талабану польового і калачиків призабутих відповідно на 84, 78 і 64%. Крім того, відмічено, що більшою толерантність рослин сої була до Пульсар® 40, а меншою — до гербіциду на основі імазетапіру. 

 

Таблиця 4. Ефективність післясходових строків внесення гербіциду Пульсар® 40 проти основних бур’янів у посівах сої, 2015 р.
Примітка. Еталон — гербіцид на основі імазетапіру з додаванням хлоримурон-етилу (100 г/га).
 

Таблиця 5. Вплив на сою та бур’яни гербіциду Пульсар® 40 за різних післясходових строків внесення, 2014–2015 рр.

 

Згідно з даними компанії BASF, отриманими у різних ґрунтово-кліматичних зонах нашої країни в 2015 р., позитивні результати забезпечує внесення Пульсар® 40 в ранні післясходові строки на сої. Так, використання препарату Пульсар® 40 в ранній післясходовий період сприяло знищенню в посівах сої лободи білої і щириці звичайної відповідно на 96 і 100%, а в пізній — на 86 і 96% (табл. 4). Еталонний варіант контролював лободу білу і щирицю звичайну в посівах сої відповідно на 55 і 100%. 

 

Результати досліджень компанії BASF щодо доцільності застосування гербіциду Пульсар® 40 в ранні післясходові строки на посівах сої підтверджені й нашими даними. Зокрема, нами виявлено, що внесення гербіциду Пульсар® 40 в період утворення соєю примордіальних листків суттєво знижує забур’яненість посівів і підвищує рівень врожайності сої. За пізнішого строку внесення цього препарату встановлено зростання рівня забур’яненості та зниження приростів врожайності сої. Так, унесення Пульсару® 40 у фазі примордіальних листків і 2–3 справжніх листків сої сприяло зниженню загальної сирої маси бур’янів наприкінці вегетації відповідно на 94 і 72%. Застосування гербіциду в зазначені строки зменшувало сиру масу злакових просовидних бур’янів відповідно на 95 і 66%, а дводольних малорічних — на 99 і 98%. Також, виявлено зростання сирої маси однієї рослини сої і азотфіксуючих бульбочок на ній за використання Пульсар® 40 в ранню фазу розвитку сої (табл. 5). 

 

Така різниця в ефективності контролю бур’янів підтверджує думку, що при визначенні терміну внесення післясходових гербіцидів потрібно більше звертати увагу на фазу розвитку бур’янів. Якщо бур’яни не переросли і знаходяться у найбільш чутливій до гербіцидів фазі, ми можемо забезпечити практично стовідсотковий їх контроль. В умовах сходу України, де ми проводили дослідження, цей період співпадав з фазою примордіальних листків у сої. 

 

Загалом, результати проведених нами досліджень підтверджують, що дозволені до використання на сої гербіциди компанії BASF здатні на найвищому рівні контролювати найбільш розповсюджені, проблемні та злісні бур’яни:

 

• однорічні злакові та дводольні бур’яни у період до появи сходів — гербіциди Стомп® 330 та Фронтьєр® Оптіма — окремо або ж у баковій суміші;

• після появи сходів сої — для боротьби з подальшими хвилями бур’янів або падалицею інших культур — Базагран® (зокрема, для контролю падалиці Clearfield® соняшнику або Clearfield® ріпаку) та Пульсар® 40. 

 

Застосування цих гербіцидів — простий та надійний крок до отримання чистих від бур’янів посівів та високих врожаїв сої.

 
Пульсар® 40 1 л/га                                 Базагран® 3 л/га, Арамо 1,5 л/га
 Досліди BASF 2015 р. (с. Денисівка, Хмельницька обл.)

 

 

Роман Гутянський, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії рослинництва і сортовивчення

Віра Петренкова, д-р с.-г. наук, професор, член-кореспондент НААН України, головний науковий співробітник лабораторії імунітету рослин до хвороб і шкідників Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України

журнал “The Ukrainian Farmer”, квітень 2016 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 
 

 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ