Агрономія

Боротьбу з бур’янами у посівах озимої пшениці оптимально проводити восени

Чи доцільно застосовувати Аксіал® Крос восени?

Чи доцільно застосовувати Аксіал® Крос восени?

З агрономічного, економічного та організаційного поглядів, боротьбу з бур’янами у посівах озимої пшениці оптимально проводити восени. У цей час бур’яни негативно впливають на рівень закладення продуктивності культури, вузол кущення зернових культур формується ближче до поверхні ґрунту, що значно підвищує вірогідність вимерзання культури, зменшується швидкість відростання вторинної кореневої системи.

Навесні, коли починаються традиційні обробки бур’янів гербіцидами, деякі з них, наприклад падалиця ріпаку, особливо IMI-стійка, фіалка польова, глуха кропива, активно цвітуть і основної шкоди вони вже завдали тим, що використали вологу, елементи живлення, сонячну енергію. Крім цього, знижується ефективність ранньовесняного підживлення озимих азотними добривами, оскільки більша частина їх споживається бур’янами, завдяки чому вони стають стійкішими до гербіцидів.

За даними цілої низки досліджень, у багатьох регіонах України поряд зі звичними зимуючими дводольними бур’янами посилюється засміченість посівів зернових культур злаковими бур’янами, чисельність яких останні роки значно зросла. Насамперед це стосується мітлиці звичайної (фото 1–2).

Фото 1. Типове забур’янення зимуючими бур’янами посівів озимої пшениці.

Цілком очевидно, що ми повинні якомога швидше й ефективніше допомогти культурі отримати максимально кращі умови в конкуренції з бур’янами за світло, вологу, поживні речовини, щоб уже на першому етапі розвитку сформувати хороший потенціал урожаю.

Фото 2. Засміченість посівів зернових культур мітлицею звичайною, Київська обл.

Внесення гербіцидів восени дає змогу вирішити одразу дві проблеми: запобігати засміченості посівів і завдяки цьому покращити майбутню продуктивність культури, а також усунути конкурентів пшениці при весняному відновленні вегетації. Проте не всі «весняні» гербіциди безпечні для застосування восени.

Пропоную продовжити знайомство з новим для ринку України гербіцидом Аксіал Крос 050 ЕС, к. е., який відповідає всім вимогам осіннього застосування, а саме:

  • широкий спектр дії проти зимуючих дводольних та злакових бур’янів;
  • повний контроль будь-яких видів падалиці ріпаку, зокрема стійкої до імідазолінонів та сульфонілсечовин;
  • не має негативного впливу на морозостійкість рослин;
  • ефективний уже при +5 °С.

Використання препарату дозволено восени на озимих пшениці та ячмені без сортових обмежень. У ячмені тільки Аксіал® Крос може вважатися високоефективним і дійсно селективним гербіцидом крос-спектра. Аксіал® Крос забезпечує високий рівень активності проти мітлиці звичайної та зимуючих дводольних бур’янів.

Ще раз нагадаємо, що препаративна форма Аксіал® Крос складається із сучасних якісних компонентів: 45 г/л піноксадену + 5 г/л флорасуламу + 11,25 г/л клоквінтосет-мексил – антидоту. Піноксаден і флорасулам — ідеальні партнери для сумішей. На відміну від суміші грамініцидів з трибенурон-метилом, вони не послаблюють дію один одного на відповідні бур’яни. Окремо слід підкреслити, що Аксіал® Крос проявляє максимум своїх властивостей завдяки наявності в препаративній формі поверхнево-активної речовини Адігор на основі метилового ефіру ріпакової олії. Адігор має унікальну підсилюючу дію на піноксаден і флорасулам (до 30 % мінімум), сприяє кращому розтіканню робочої рідини по поверхні листя злаків, розчиняє восковий шар, готуючи легкий шлях для проникнення діючих речовин усередину рослини. Як наслідок, через 30 хв після внесення гербіцид повністю проникає всередину листка.

Високочутливими дводольними бур’янами до дії Аксіал® Крос є волошка синя, грабельки звичайні, сухоребрик, Дескурайнія Софії, дельфіній посівний, хрінниця смердюча, жовтозілля звичайне, злинка канадська, незабудка польова, грицики звичайні, ромашка непахуча та лікарська, талабан польовий, гірчиця польова, роман польовий, герань розсічена, мак-самосійка та дикий, зірочник середній, талабан польовий, спориш та інші зимуючі види.

При спілкуванні з агрономами щодо осіннього застосування Аксіал® Крос дуже часто лунають одні й ті ж запитання, зокрема, чи забезпечить гербіцид тривалий захист культури від мітлиці та зимуючих видів дводольних бур’янів, наприклад падалиці ріпаку, особливо ІМІ-падалиці ріпаку, падалиць соняшнику? Саме ці бур’яни найтяжче контролювати навесні, зокрема ІМІ-падалицю ріпаку вдається пригніти лише при використанні високих норм д. р. МЦПА.

Зважаючи на велику кількість запитань стосовно здатності Аксіал® Крос ефективно контролювати IMI- та SU-падалицю соняшнику, IMI-падалицю ріпаку, восени 2020 року було проведено додаткові масштабні дослідження по всій території України, на дослідних полях компанії «Сингента» в Білій Церкві, Вінниці та Херсоні. Оцінка ефективності Аксіал® Крос здійснювалася в умовах створення штучного та природного фонів із зазначеними бур’янами. Гербіциди застосували восени в ранній період росту озимої пшениці, починаючи від 2 листків і до початку кущення. Однорічні дводольні бур’яни перебували у фазі 2–4 листки, деякі рослини ІМІ-падалиці — у фазі 6 та 8 листків. Фаза розвитку злакових бур’янів була 2 листки — початок кущіння. Норма витрати робочого розчину — 110 л/га.

Осіннє застосування Аксіал® Крос в умовах минулого року, як і в попередні роки, продемонструвало, що високочутливими (> 95 %) бур’янами до дії даного гербіциду виявилися: мітлиця звичайна, волошка синя, грабельки звичайні, сухоребрик, Дескурайнія Софії, дельфіній посівний, хрінниця смердюча, жовтозілля звичайне, незабудка польова, грицики звичайні, ромашка непахуча та лікарська, талабан польовий, гірчиця польова, роман польовий, герань розсічена, мак-самосійка та дикий, зірочник середній.

Враховуючи підвищений інтерес до рівня контролю ІМІ-падалиці ріпаку, цей бур’ян був на постійному контролі від моменту внесення Аксіал® Крос до збору врожаю. Вже перший облік, на 14-й день, переконливо засвідчив, що даний гербіцид на відмінно контролює ІМІ-падалицю ріпаку, до того ж суттєвої різниці в ефективності контролю ІМІ-падалиці ріпаку між мінімальної нормою 0,7 л /га та максимальною 0,9 л/га не було. На час другого обліку, 28-й день після застосування гербіцидів, загибель ІМІ-падалиці ріпаку у варіанті з Аксіал® Крос у нормі 0,7 л/га становила 98–99% (фото 3).

Фото 3. Ефективність Аксіал® Крос проти IMI-падалиці ріпаку, Київська обл.

У ході спостережень за впливом Аксіал® Крос на ІМІ-падалицю ріпаку виявили дуже важливий чинник, який істотно впливав на ефективність гербіциду проти цього бур’яну, а саме фаза розвитку ріпаку на момент внесення. Застосування Аксіал® Крос у фазу 2–4 (6) листки було найбільш ефективним як з осені, так й у весняний період. Ріпак гинув повністю і не мав можливості відновити вегетацію навесні навіть при мінімальній нормі препарату — 0,7 л/га. Проте окремі рослини ріпаку, який мав фазу розвитку 8 (6) листків на момент внесення, незважаючи на повну загибель восени, завдяки добре розвинутій кореневій системі змогли відновити свою вегетацію навесні. Однак це було відмічено лише у варіантах з мінімальною нормою застосування Аксіал® Крос (0,7 л/га).

Обліки з оцінки ефективності Аксіал® Крос проти цього бур’яну було продовжено навесні 2021 року. Ділянки, де використовувався даний гербіцид, були абсолютно чистими від ІМІ-падалиці ріпаку до збору врожаю (фото 4, 5, 6).

Фото 4. Ефективність Аксіал® Крос (0,7 лга) проти IMI-падалиці ріпаку (в центрі) на фоні контролю (зліва) та конкурента (справа).
Фото 5. Ефективність Аксіал® Крос проти ІМІ-падалиці ріпаку, Київська обл., травень 2021 р.
Фото 6. Ефективність Аксіал® Крос (0,7 лга) проти ІМІ-падалиці ріпаку при осінньому застосуванні, Вінниця, червень 2021 р.

Крім порівняння ефективності Аксіал® Крос у мінімальній та максимальній нормах, у дослідах було проведено порівняльну оцінку препарату з іншими гербіцидами крос-спектра.

Результати досліджень дозволили зробити однозначний висновок, що Аксіал® Крос переконливо переважає конкурентів у контролі  ІМІ-падалиці ріпаку, соняшнику та домінуючих зимуючих дводольних бур’янів. Усі конкурентні продукти з декларованим подібним спектром дії забезпечували істотно нижчий рівень контролю цих бур’янів. Ефективність Аксіал® Крос, навіть при нормі 0,7 л/га, проти ІМІ-падалиці ріпаку була на рівні 98–99 % і переважала конкурентні продукти на 30–40 %, залежно від локації. Крім того, Аксіал® Крос мінімум на 10 % мав кращу ефективність проти ІМІ-падалиці ріпаку в порівнянні з сумішшю трибенурон-метилу з грамініцидом.

Осіннє застосування Аксіал® Крос є високоефективним проти домінуючого переліку зимуючих дводольних бур’янів, у тому числі в контролі всіх видів падалиці ріпаку та соняшнику, незалежно від сорту чи гібрида. Даний гербіцид навіть у мінімальній нормі забезпечував 100 % контроль мітлиці звичайної, водночас слід відзначити, що її не було до збору врожаю.

З огляду на отримані результати приходимо до висновку, що ефективна норма гербіциду проти ІМІ-падалиці ріпаку залежить від фази розвитку цього бур’яну. При внесенні Аксіал® Крос у фазу розвитку ІМІ падалиці ріпаку 2–4 (6) листки ефективною нормою є 0,7 л/га, норму 0,9 л/га доцільно застосовувати у разі наявності цього буряну у фазі 8 (6) листків, великої чисельності фіалки та видів кропиви. При застосуванні Аксіал® Крос в оптимальні строки суттєвої різниці в його ефективності між мінімальною та максимальною нормами не спостерігається.

Крім високої селективності та ефективності, Аксіал® Крос безпечно змішувати з більшістю фунгіцидів, інсектицидів, регуляторів росту рослин, добрив, мікроелементів при осінньому застосуванні.

Оптимальна температура для ефективної дії Аксіал® Крос восени знаходиться у межах +8–20  С. Після застосування препарату оптимальна денна температура повинна зберігатися протягом 10–14 днів. Не бажано проводити обприскування гербіцидом за денних температур нижче ніж +5  С, а також коли рослини перебувають у стані стресу, до чи після різких перепадів температур.

Підсумовуючи, можна сміливо стверджувати, що Аксіал® Крос є еталонним гербіцидом з крос-спектром дії для осіннього захисту зернових культур від злакових та дводольних зимуючих видів бур’янів. Застосування Аксіал® Крос з осені забезпечує неперевершену ефективність проти всіх ключових бур’янів протягом усієї вегетації культури.

Олександр Джам, технічний експерт з підтримки гербіцидів на польових культурах, компанія «Сингента»

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ