Тваринництво

Додавання в корм фітази, що має покращену ефективність, сприяє розкриттю продуктивного потенціалу птиці у її вирощуванні

Біоефективна фітаза

Біоефективна фітаза

Додавання в корм фітази, що має покращену ефективність, сприяє розкриттю продуктивного потенціалу птиці у її вирощуванні.  

Фітази широко застосовують у кормах для бройлерів, бо вони підвищують доступність амінокислот і фосфору в процесі травлення, тим самим покращуючи продуктивність і процеси росту. 

Виробництво бройлерів постійно збільшується, спостерігається підвищення глобального попиту на курчат як основне джерело тваринного білка. Щоб забезпечити кормові потреби цієї індустрії, що стабільно розвивається, було розроблено для птиці високоенергетичні раціони з додаванням зернових культур (кукурудзи або пшениці) та соєвого борошна. Незважаючи на те, що ці зернові багаті на фосфор, що є там у формі фітату, його доступність для моногастричних тварин, таких як бройлери, є обмеженою через низький рівень ендогенної фітази. Це призводить до необхідності додавання фосфору в корм для мінімізації відбраковування туш і подальших економічних втрат, спричинених деформаціями скелета, переламами кісток і високою смертністю стада. Додаткове введення неорганічного фосфору в корми для бройлерів є досить дорогим, на доданок це призводить до зменшення прибутковості й надмірного викиду фосфору в навколишнє середовище.

 ВАЖЛИВІСТЬ ВДАЛОГО СТАРТУ 

Процеси раннього розвитку та зростання перебігають досить швидко в курчат. У цю початкову фазу в кістках накопичується велика кількість мінералів, особливо фосфору та кальцію, а також магнію, калію та цинку. Життєво важливо, щоб щільність кісткової тканини збільшувалася пропорційно зі збільшенням ваги. Нездатність отримати основні поживні елементи в початкову фазу часто негативно впливає на здоров’я та продуктивність птиці впродовж усіх наступних фаз вирощування. Щоб не допустити дефіциту фосфору й розв’язати завдання нормального розвитку птиці та забезпечення високої продуктивності, до раціону бройлерів додають фітазу. Збільшуючи доступність фосфору в кишківнику, фітаза зменшує потребу в дорогих добавках неорганічного фосфору. Покращена засвоюваність фосфору також забезпечує зниження вмісту фосфору у фекаліях, тим самим зменшуючи забруднення фосфором ґрунту, поверхневих і ґрунтових вод. 

Фітази відіграють важливу роль у протидії антипоживним ефектам фітату, зокрема усувають зв’язування фітату з протеїном і розчинним кальцієм у кишківнику, що заважає росту. Такі переваги, пов’язані з використанням фітаз, неодмінно сприяють подальшому розробленню ферментних композицій, доступних на ринку. 

Фітаза покращує розщеплення фітату, але ступінь ферментативної реакції значною мірою залежить від його концентрації в кормі та властивостей використовуваної фітази. Різні комерційні фітази демонструють різні біохімічні та каталітичні властивості, які можуть дати різні результати за додавання в корми для бройлерів. Ферменти з чудовим профілем у низькому та широкому діапазоні рН гарантують, що більша частина фітату гідро лізується й стає доступною на ранніх стадіях травлення. Швидкий гідроліз фітату у верхніх відділах кишкового тракту птиці допомагає звести до мінімуму антипоживні властивості фітату. 

НАВІТЬ НЕВЕЛИКІ МОДИФІКАЦІЇ МОЖУТЬ МАТИ ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ 

Фітазні препарати постійно вдосконалюють, щоб підвищувати цінність комбікормів для бройлерів і задовольняти потреби промисловості, які зростають. Від першої комерційної фітази, отриманої з грибів, до ефективніших бактеріальних фітаз, пошук нових альтернатив і вдосконалення сучасних фітаз триває з позитивними проривами. Нова фітаза Axtra® PHY GOLD показала чудові результати у вивільненні фосфору in vitro та in vivo, зокрема в покращенні ефективності використання кормів і підвищенні показників продуктивності на ранніх стадіях життя бройлерів. 

Були проведені випробування in vitro з використанням п’яти різних фітаз і оцінена ферментативна активність у діапазоні різних значень pH. Чим ширший функціональний діапазон pH, тим краще, бо це забезпечує чудову біоефективність у різних середовищах pH у кишківнику бройлера, включно з дуже кислими верхніми відділами (шлунок і передшлунок). Нещодавно розроблена фітаза Axtra® PHY GOLD продемонструвала покращений профіль pH, порівнюючи з конкурентами, показуючи кращі показники, ніж усі інші фітази, навіть за дуже низьких рівнів pH (>2) (рис. 1). Її термостабільність і здатність до вивільнення фосфору також було покращено, як порівняти з іншими фітазами, що є на ринку, що було підтверджено в результатах тестів in vivo. Нову фітазу Axtra® PHY GOLD та конкурентну фітазу тестували in vivo на бройлерах, яких годували раціоном на основі кукурудзяно-соєвого шроту. 

Рис. 1. Порівняльний профіль pH у п’ятьох різних фітазних препаратів, включно з новою фітазою Axtra® PHY GOLD

Бройлерів, яких годували 2000 FTU/кг нової фітази, продемонстрували вищу кінцеву масу тіла та покращений коефіцієнт конверсії корму з поправкою на вагу тіла (FCRc), порівнюючи з тими, хто фітазу не отримував (рис. 2). 

Рис. 2. Рівень конверсії корму в бройлерів за додавання двох різних фітаз у кількості 2000 FTU/кг

Засвоюваність фосфору є показником того, як успішно фермент може вивільнити фосфор і зробити його доступним, тож засвоюваність для Axtra® PHY GOLD була найвищою. 

Ефективність фітази також було протестовано за різних дозувань — 250, 500 і 1000 FTU/кг — і вона показала найкращі результати для кожної окремо та всіх концентрацій разом, особливо на початковій фазі розвитку бройлерів та в процесі вирощування (рис. 3). 

Рис. 3. Вплив збільшення дози фітази з 250 до 1000 FTU/кг на засвоюваність фосфору в клубовій кишці в молодих бройлерів

ПОКРАЩЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ 

Висока біоефективність Axtra PHY GOLD проти фітаз конкурентів забезпечила їй перше місце серед кормових фітаз. Axtra PHY GOLD має чудовий функціональний діапазон pH, демонструє кращу термостабільність, покращує показники продуктивності бройлерів і знижує виділення фосфору в навколишнє середовище. Усі ці переваги безперечно впливають на розкриття ще більшого потенціалу у вирощуванні бройлерів. 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
6
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ