Агрономія

Соя має перспективи збільшення площ на Поліссі

Соя має перспективи збільшення площ на Поліссі

Завдяки потеплінню клімату соя на Поліссі може посісти свою нішу в посівних площах.

У цьому переконаний Микола Зосимчук, заступник директора з наукової роботи Сарненська дослідна станція ІВПіМ НААН, пише журнал The Ukrainian Farmer.

«Про можливість успішного вирощування сої в цій ґрунтово-кліматичній зоні вказує той факт, що в окремих господарствах Півдня сусідньої Республіки Білорусь стабільно отримують 2,5–3,5 т/ га зерна», – додав фахівець.

Ґрунтовий покрив зони Полісся складають два типи ґрунтів – мінеральні й органогенні. Мінеральні ґрунти здебільшого представлені дерново-підзолистими супіщаними відмінами, які в переважній більшості є мало гумусними й слабо забезпечені азотом, фосфором і калієм.

На таких ґрунтах вирощування сої можливе тільки за умови належного удобрення та регулювання водного режиму, зауважив науковець.

Для вирощування сої найкращими є дерново-підзолисті суглинисті ґрунти, які здатні утримувати вологу. Органогенні ґрунти в зоні Полісся в основному представлені низинними торфовими ґрунтами різної потужності, які на відміну від дерново-підзолистих добре забезпечені азотом і вологою.

Питання можливості вирощування сої на осушуваних торфовищах майже не досліджено.

Попри коротший, порівнюючи із суходолом, вегетаційний період на торфових ґрунтах і обмежені теплові ресурси, низьку забезпеченість фосфором і калієм, брак таких мікроелементів, як мідь, магній, сірка, марганець, перевагою цих ґрунтів є те, що вони добре забезпечені вологою, яка критично важлива у вирощуванні сої.

Раніше було названо сорти сої, рекомендовані для вирощування на Поліссі.