Агрономія

Потенціал озимих зернових реалізується із застосуванням і органічних, і мінеральних добрив

Потенціал озимих зернових реалізується із застосуванням і органічних, і мінеральних добрив

Максимальне використання потенційних генетичних можливостей озимих зернових культур можна досягти за ведення землеробства з інтегрованим застосуванням органічних і мінеральних добрив, що забезпечує збереження та відтворення родючості ґрунтів.

Про такі результати досліджень Миколаївської ДСДС ІЗЗ НААН пише журнал The Ukrainian Farmer.

Як і в інших областях України, у Миколаївській області процес втрати гумусу прогресує внаслідок того, що зменшилося внесення органічних і мінеральних добрив, суттєво скоротилися площі зернобобових і багаторічних бобових трав тощо.

У таких господарствах учені Миколаївської ДСДС для пришвидшеного відтворення родючості низькопродуктивних ґрунтів розробили спосіб екологізації ґрунну в сівозмінах, що заснований на певному визначеному розміщенні культур і заорюванні їхніх післяжнивних решток спільно з унесенням мінеральних добрив.

В запропонованих сівозмінах досягається певний компроміс між екологічними вимогами та економічною доцільністю, що дозволяє оптимізувати моделі землекористування відповідно вимог сучасних систем землеробства.

Адже така технологія дозволяє досягти бездефіцитного балансу гумусу в ґрунті й забезпечує високий вихід сільськогосподарської продукції на 1 га сівозмінної площі. Рівень рентабельності таких сівозмін становить 30-40%.

Раніше повідомлялося, які особливості застосування мікроелементів на посівах озимих зернових та як збалансувати систему підживлення озимих зернових.