Агрономія

Науковець пояснив, що відбувається з рослиною за дефіциту вологи

Дефіцит вологи викликає низку біохімічних реакцій у рослині, що природно позначається на процесі фотосинтезу.

Про це пише Сергій Димитров, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин Українського інституту експертизи сортів рослин у журналі The Ukrainian Farmer.

В усіх зелених рослин тільки частина сонячної енергії, що поглинається, витрачається на фотосинтез, а значна її частка тільки нагріває листки.

Рослина починає витрачати вологу з моменту проростання насіння. Проте витрата вологи на цьому етапі загалом незначна. Багато її рослина починає вбирати після появи сходів, причому майже вся волога спрямовується на випаровування (транспірацію).

Дефіцит вологи загальмовує біосинтез хлорофілу. У посуху часто відбувається руйнація хлорофілу. Пожовтіння листків за сильних посух є звичайним зовнішнім проявом водного дефіциту.

Стресова дія посухи й недостатня аерація ґрунту індукують зниження вмісту води в тканинах рослин, що призводить до уповільнення або припинення їх росту, побуріння, засихання й опадання листків. Водночас відбувається масове відмирання дрібних коренів і гальмування приростів як за дії посухи, так і після неї.

Вологість ґрунту чинить значний вплив на діяльність коренів із поглинання води, проте значна її частина у ґрунті є недоступною для рослин. Співвідношення доступної й недоступної води у ґрунтах різного механічного складу визначає його вологозабезпечення.

Нагадаємо, сівба озимих на Чернігівщині затримується через перезволоженість ґрунту.