Агрономія

Дано рекомендації щодо вибору типу ґрунту для озимої пшениці у зоні Полісся

У зоні Полісся озиму пшеницю слід розташувати на дерново-підзолистих суглинкових і супіщаних ґрунтах з вмістом гумусу не менше 2% та забезпеченістю фосфором не нижче 150 мг/кг ґрунту, пише журнал The Ukrainian Farmer.

Також озиму пшеницю рекомендується розміщувати переважно на мінеральних осушуваних ґрунтах.

Найпридатнішими для неї є суглинкові ґрунти, осушені закритим дренажем, де врожаї культури становлять 50-60 ц/га.

Висівати її потрібно передусім на площах, що не затоплюються повеневими водами, а ґрунтові води у ранньовесняний період не піднімаються вище, ніж на глибину 30-40 см до поверхні ґрунту, а в період вегетації — 70-80 см, тобто на площах з добре відрегульованим водним режимом. Не варто розміщувати посіви озимої пшениці на торфових ґрунтах.

Численні спроби науковці розробити технологію отримання стабільних урожаїв озимої пшениці на них успіхом не увінчались: пшениця дає нестійкі врожаї, часто гине.