Тваринництво

Про що свідчить зміна показників молока корови

Про що свідчить зміна показників молока корови

Зміни деяких показників молока безпосередньо пов’язані з метаболічним статусом корови, інші ‒ зі станом здоров’я вимені. Низька ж продуктивність вказує на системне порушення здоров’я та функції молочної залози.

Про це пише пише журнал The Ukrainian Farmer.

Уміст жиру в молоці ‒ один із найчутливіших параметрів годівлі молочних корів. Якісний склад молока можна легко змінити, корегуючи режим годівлі. Низька концентрація молочного жиру часто використовується як індикатор підгострого рубцевого ацидозу та для прогнозування ефективності раціону годівлі за його структурністю.

Низька жирність молока зумовлена браком основного попередника синтезу жиру ‒ оцтової кислоти в рубці, яка виробляється менше за необхідну кількість через недостатній рівень клітковини в раціоні, що забезпечується грубими кормами.

Уміст молочного білка істотно залежить від годівлі та рубцевої ферментації. Збільшення його вмісту за зниження вмісту молочного жиру свідчить про субклінічний ацидоз. Тоді як зниження вмісту молочного білка з підвищенням умісту молочного жиру вказує на розвиток кетозу, частіше на початку лактації.

Оптимальне співвідношення молочного жиру до молочного білка ‒ 1,2-1,5. Значення нижче за 1,2 вказує на брак структурних вуглеводів у раціоні і, як наслідок, на можливий розвиток ацидозу рубця. Значення вище за 1,5 може бути зумовлено перевищенням частки концентрованих кормів (зернова група) і свідчити про розвиток кетозу.

Уміст лактози в молоці тісно пов’язаний зі станом здоров’я кожної корови й знижується з подовженням періоду лактації. Також установлено, що вміст лактози значно збільшується за кетозу.

Моніторинг умісту сечовини в молоці є показником азотного балансу в корів. Основними чинниками, що впливають на рівень сечовини в крові корів і згодом у молоці, є надходження енергії та сирого протеїну з кормом. Зі збільшенням умісту сирого протеїну за браку енергії вміст сечовини в молоці зростає, а в разі збільшення енергетичної складової за недостатнього вмісту сирого протеїну в раціоні ‒ знижується.

Якщо раціон добре збалансований, рівень сечовини в молоці перебуває в межах норми: 0,2-0,4 г/л. Підвищена концентрація сечовини в молоці погіршує його якість і може сигналізувати про розвиток рубцевого алкалозу.

Як повідомлялося, Тернопільська регіональна лабораторія додала нове випробування щодо якості молока.