Тваринництво

Оптимальна кількість амінокислот сприяє високій продуктивності бройлера

Раціони з умістом амінокислот 110% протягом ростової фази бройлерів забезпечують вищий вихід м’яса грудки.

Про це свідчать результати досліджень шотландських науковців, пише журнал «Наше птахівництво».

Залежність від умісту збалансованого протеїну в стартовому кормі та тривалості його використання була відносно однаковою й навіть більш вираженою, коли бройлери отримували 90% ростового раціону. Відповідно максимальний вихід м’яса грудки був за найвищого вмісту амінокислот і найтривалішого стартового періоду відгодівлі.

На загальну продуктивність бройлерів впливає кількість амінокислот у раціонах стартового й ростового періодів. Отже, подовження стартової фази з 7 до 21 дня в поєднанні з підвищеною концентрацією амінокислот у стартових і ростових раціонах поліпшує ріст, конверсію корму й особливо вихід м’яса грудки, що вказує на високу потребу молодняку в амінокислотах.

Оптимальна тривалість фаз годівлі й кількість амінокислот у певній фазі встановлюється виходячи з економічних міркувань і розрахунків рентабельності. Птиця має бути забезпечена оптимальною кількістю амінокислот для досягнення високих показників продуктивності. Теоретично це успішно реалізується збільшенням кількості фаз годівлі чи щоденним коригуванням раціонів.

Оптимальний уміст амінокислот у раціоні залежить не лише від біологічних показників, а й від низки чинників, що можуть бути пов’язані з економічною ефективністю.

Як повідомлялося, вітамін D додають до раціону птиці в кристалічній формі.