Тваринництво

Підтверджено позитивний вплив соняшникового концентрату на здоров’я поросят

«Живий» протеїн

«Живий» протеїн

Французькі дослідники підтвердили високу засвоюваність і позитивний вплив соняшникового концентрату на здоров’я поросят 

Виробництво свинини з відмінними споживчим якостями — кінцева мета кожного свинаря, адже така продукція більш запитувана на ринку та й коштує дорожче. Алгоритм отримання такої продукції простий: якісний корм — здорові поросята — якісне м’ясо. Чимало свинарів, інколи й небезпідставно, відають перевагу комбікормам іноземного виробництва — мовляв, він і більш збалансований, і якісніший, і засвоюється тваринами краще. Утім, не варто ставити знак рівності між вітчизняним і неякісним. 

Високопротеїновий соняшниковий концентрат «Проглот» 51,4%

Не так давно вітчизняні науковці та фахівці олійноекстракційного заводу «Потоки» (м. Дніпро) створили новий продукт — високопротеїновий соняшниковий концентрат «Проглот», який містить 51% білка, а виробництво концентрату новим методом низькотемпературної екстракції дає змогу 95% протеїну зберегти «живим». 

То чи можна замінити традиційний соєвий шрот (СШ), який свинарі широко застосовують для годівлі тварин з огляду на високий уміст у ньому білка — основного джерела протеїну для свиней, білковим соняшниковим концентратом (БСК)? І як впливає така заміна на ріст і розвиток поросят? На ці запитання із січня по березень 2021 року шукали відповідь французькі дослідники з експериментальної станції Euronutrition. Вони висунули гіпотезу, що найкращі показники росту та санітарного стану відлучених поросят можна отримати в групі, що споживатиме соняшниковий концентрат. Адже концентрат має очевидні переваги перед шротом: низький уміст сирої клітковини (5,5%), відповідно й низький уміст кислотно-детергентного лінгніну (1,33%), що є оптимальним показником для маленьких поросят. Окрім того, методом in vitro науковці вже довели, що засвоюваність органічних речовин білкового соняшникового концентрату становить 94,8%, що є дуже високим показником. 

Відтак, щоб підтвердити (чи спростувати) свою гіпотезу, 240 поросят породи макстер (п’єтрен) Х лібра стар (велика біла Х ландрейс) — хайпор було розподілено на чотири групи харчування по 12 загонів із 5 поросятами у кожному. Кожній групі в рецептах престартового корму соєвий шрот замінили на білковий соняшниковий концентрат у співвідношенні 3,3%, 6,6 та 10% відповідно, а в стартовому кормі — у співвідношенні 3,3%, 6,7 та 10% відповідно. Одна група була контрольною, тобто повною мірою споживала соєвий шрот. Упродовж усього періоду досліджень вимірювали індивідуальну масу тіла, середньодобовий приріст, щоденне споживання корму та консистенцію калу на рівні загону. Стан здоров’я тварин контролювали щодня, а необхідне лікування поросят проводили індивідуально (згідно з порадами ветеринара). 

Результати досліджень 

Найважливіші результати, отримані впродовж дослідження, полягали в такому. У групі поросят, які споживали престартерний корм із 10%-м умістом соняшникового концентрату, найменше було випадків водянистої діареї — усього три випадки за час досліджень. Для порівняння: у групі, яка споживала корми з 6,6%-м умістом БСК, таких випадків було 10, а в контрольній групі — 12. Відповідним чином розподілилася і кількість свиней, що отримали лікування: найменше (4 випадки) їх було у групі, що споживала 10%-й БСК, найбільше, 13 випадків — на контролі. 

Консистенція калу на цьому етапі була нормальною у всіх групах. 

У фазі споживання стартового корму з боку індивідуальної медикаментозної терапії різниці між групами практично не виявлено. Але в групі, що отримувала 10%-й БСК, поросята менше страждали на діарею. 

Звідси висновок: чим більше поросята споживають БСК, тим краще працює їхній шлунково-кишковий тракт, вони менше потерпають від шлунково-кишкових розладів, тим менше потрібно процедур для лікування діареї, а відтак витрат на ветеринарне обслуговування. 

Інтенсивніше зростання поросят дослідники помічали в групах, що отримували БСК у концентрації 3,3%, 6,6 або 10%, порівнюючи з групою з 0% БСК в раціоні. Вищий середньодобовий приріст поросята мали за додавання в раціон БСК у фазі Стартер. Так, поросята, що споживали 3,3% БСК в середньому щодня додавали 30,7 г, 6,6% БСК — 36,3 г, 10% БСК — 47,5 г. 

Оскільки білковий соняшниковий концентрат має накопичувальний ефект, то у фазі пре-старту не було помітно різниці в наборі ваги, як порівняти з першим днем після відлучення, а вже у фазу старту, коли був добре розвинений шлунок поросят, коли вони мали менше стресів, пов’язаних із відлученням від свиноматки, менше хворіли (про що свідчить менша кількість діареї), добові прирости зросли. Окрім того, на початковому етапі в раціоні були крупи, сухе молоко тощо, споживання яких позначалося на результаті. 

Висновки 

Отже, проведені на базі експериментальної станції Euronutrition дослідження повністю підтвердили висунуту гіпотезу французьких науковців щодо можливості заміни соєвого шроту на різні концентрації білкового соняшникового концентрату в кормах для поросят після відлучення. З огляду на невисокий уміст клітковини, легкозасвоюваний білок (на 94%) соняшниковий концентрат — цінний харчовий продукт для поросят, який їм смакує, позитивно впливає на стан шлунково-кишкового тракту і, відповідно, на загальний статус здоров’я. Так, дослідження показали, що відсоток медичних процедур, що проводили поросятам для лікування діареї у фазі пре-стартер, був менший у групі з 10% БСК у раціоні. Водночас значно краща консистенція калу спостерігалася у фазі Стартер у групі, що отримувала 10% БСК, порівнюючи з групою, раціон якої містив 17,5% соєвого концентрату (без БСК). Таким чином, найкращі результати за санітарно-гігієнічними та експлуатаційними показниками були отримані для раціону з умістом БСК 10%. 

Результати дисперсійного аналізу (ANOVA): mod=lm(Factor~Group+BWwean, коли може бути застосовано), де lm – линійна модель, Factor –фактор, Group – група, BWwean – маса тіла під час відлучення Умовні позначення: BW – індивідуальна маса тіла; ADG – середньодобовий приріст; ADF1 – щоденне споживання корму на рівні загону ; FCR – Коефіцієнт конверсії корму

Уже з 21 серпня дослідники з Euronutrition планують провести наступний експеримент. Мета досліджень — перевірити рівень засвоюваності свинями сирого протеїну, що міститься в білковому соняшниковому концентраті. 

Надалі французькі науковці планують максимально збільшити вміст соняшникового концентрату в раціоні поросят (до 95%), майже повністю замінивши ним соєвий шрот. 

Насамкінець зазначимо: нині дедалі більше зростає зацікавленість європейських виробників свинини розробкою вітчизняних науковців. Адже європейці віддають пріоритет продуктам, що не містять ГМО, зокрема наполегливо шукають заміну кормам із сої, які, як відомо, здебільшого виготовляють саме з такої сировини. Тож високопротеїновий соняшниковий концентрат може стати рівноцінною заміною соєвому шроту — підтверджено Euronutrition. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ