Овочі-Ягоди-Сад

Зауваги щодо зрошення

Зауваги щодо зрошення

Кількість та норма поливів яблуні залежать як від сили росту підщепи, так і від сорту. Ранні сорти потребуватимуть менших норм поливу.

   

Догляд за яблунею навесні і влітку полягає у забезпеченні дерева усіма елементами живлення та у створенні правильного водного режиму. Це важливо як для плодоносного саду, так і для молодих насаджень. Без додаткового зволоження яблуня добре росте у районах із річною сумою опадів 500–800 мм за умови, що ці опади рівномірно розподіляються за часом відповідно до потреб дерева. Найсприятливіша вологість ґрунту у кореневмісному шарі — 70–100% HB. Добрий ріст і розвиток зумовлені також і наявністю у ґрунті 2,5–3% вільної, такої, що може вільно рухатися горизонтами ґрунту, води.

 Режими зрошення

 

Режими поливу розробляються залежно від комплексу чинників — ґрунтово-кліматичних умов, підщепи, сорту, схеми розташування дерев у саду, способу утримання ґрунту в міжряддях. Для кожного саду режим зрошення є індивідуальним та коригується за зміни того чи іншого чинника.

 

На режими зрошення, зокрема на величину поливної норми, значно впливає схема розташування дерев у саду. Із підвищенням щільності розташування дерев зростає витрата зрошувальної води — система зрошення матиме більшу кількість водовипусків, збільшиться і площа зволоження ґрунту.

 

У плодоносних яблуневих садах України, у середні за кількістю опадів роки вологість ґрунту навесні не завжди сягає рівня найменшої вологоємкості, тому запаси доступної вологи невеликі. За утримання міжрядь під чорним паром у посушливі роки полив зимових сортів яблуні починають у середині-кінці квітня, у роки з нормальною кількістю природної вологи — у середині-кінці червня. Затримка з поливами може призвести до пригнічення росту пагонів і листя, тому за відсутності опадів поливи виконують регулярно та в залежності від швидкості витрачання вологи. Літні сорти яблуні витрачають менше вологи порівняно із зимовими і потребують 75% зрошувальної норми для зимових сортів.

 

Для підтримання оптимальної вологості ґрунту у садах яблуні на слабо- та середньорослих підщепах у різні роки потрібна різна кількість поливів, яка залежить від забезпеченості природною вологою. Слаборослі насадження яблуні потребують великої кількості поливів малими поливними нормами, поливний період у таких садах триває від початку вегетації до скидання садом листя. У рік із середньою забезпеченістю опадами протягом вегетації в саду яблуні на слаборослій підщепі слід виконати близько 17–25 поливів нормою 30–60 м³/га. Яблуні на середньорослих підщепах завдяки здатності утворювати потужну кореневу систему, яка займає більший об’єм ґрунту, потребуватимуть 20–30 поливів із поливними нормами 20–45 м³/га.

 

Для обох типів підщеп точна норма поливу залежатиме від віку насаджень та фази вегетації рослин.

 

Через неглибоке залягання кореневої системи дерев у молодих садах поливи мають бути частішими, а норми поливів — меншими, ніж те є для плодоносних садів.

 

Внесення добрив

 

У саду, обладнаному крапельним зрошенням, спрощується процес підживлення мінеральними добривами. Внесення мінеральних добрив системою крапельного зрошення гарантує їх контакт із кореневою системою дерев. Завдяки поєднанню зрошення та удобрення вдається забезпечити рослини поживними речовинами протягом всієї вегетації відповідно до їх фізіологічних потреб. Для удобрювальних поливів придатні лише добре розчинні добрива. На ґрунтах важкого механічного складу маточний розчин азотних добрив вводять у зрошувальну мережу у другій половині поливу, на легких ґрунтах – у кінці, для зменшення втрат азоту від вимивання в глибокі горизонти. Рідкі комплексні добрива вносять у ґрунт після попереднього його зволоження в перший половині поливу, бо формам фосфору, які містяться у комплексних добривах, властива слабка рухомість у ґрунті.

 

Після кожного удобрювального поливу систему протягом 15 хв промивають чистою водою — це роблять, щоб запобігти забрудненню водовипусків.

 

 

Оксана Нечай, канд. с.-г. наук,

Інститут водних проблем і меліорації НААН України

журнал “Садівництво по-українськи”, червень 2016 року 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Садівництво по-українськи” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».  

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
3
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ