Агромаркет

Як купити фермерське господарство

Як купити фермерське господарство

Про особливості укладання договорів, які дозволять отримати контроль над фермерським господарством.

 

Уляна Подригуля, юрист МЮК «Александров і партнери»

 

Доки діє мораторій на продаж землі сільгосппризначення, бізнес, що пов’язаний із сільським господарством, часто стикається з питанням, як оптимально розширити банк землі. Нещодавно клієнт нашої компанії стикнувся саме з такою проблемою. Його бізнес-інтересполягав у придбанні корпоративних прав фермерського господарства, у складеному капіталі якого перебували земельні ділянки.

 

Отже, розглянемо можливість здійснення такої операції.

 

Діяльність фермерських господарств (ФГ) регулюється Законом України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р.Відповідно до нього ФГ може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї. Фермерське господарство діє на підставі Статуту, має найменування та може мати печатки.

 

Статтею 3 Закону України «Про фермерське господарство» визначено коло осіб, які можуть бути членами ФГ: подружжя, їхні батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, що об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту.

 

Слід звернути увагу, що фермерське господарство — єдина юридична особа, засновником якої може бути виключно громадянин України. Воно не може бути засноване ні юридичною особою, ні іноземцем, ані пізніше бути продане їм чи передане їм, крім випадків продажу ФГ як цілісногомайнового комплексу.

 

Порядок відчуження частки у статутному капіталі законодавчо не визначено, й на перший погляд виникає сумнів, що у фермерському господарстві є корпоративні відносини, а корпоративні права щодо нього можуть бути відчужені. Однак, проаналізувавши Закон України «Про фермерськегосподарство», ми дійшли висновку, що відносини між господарством і його членами, а також між членами господарства мають корпоративну правову природу, а самі корпоративні права щодо господарства можуть бути відчужені.

 

Таким чином, можна стверджувати, що ФГ є за своєю правовою природою юридичною особою корпоративного типу, а корпоративні права членів господарства (частки в складеному капіталі господарства) можуть бути відчужені за відповідним договором. Частку в складеному капіталі може відчужити засновник або член фермерськогогосподарства чи уповноважена ним особа.

 

До того ж підстав для переукладання договорів оренди земельних ділянок із третіми особами не буде, однак додатково потрібно буде укласти договори оренди земельних ділянок із колишніми членами ФГ.

 

Крім цього, слід звернути увагу на те, що відповідно до статті 12 Закону України «Про фермерське господарство» землі ФГ можуть складатися із:

 

• земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі;

 

• земельних ділянок, що належать громадянам — членам фермерського господарства на праві приватної власності;

 

• земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди.

 

Права володіння та користування такими земельними ділянками, які перебувають у власності членів ФГ, здійснює фермерське господарство.

 

Норми пункту 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного Кодексу України передбачають мораторій на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення до набрання чинності законом про обіг таких земель, але не раніше як 1 січня 2016 року. Такі угоди укладено під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і земельних часток (паїв) є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення).

 

Проте хотілося б зазначити, що на сьогодні судова практика з приводу визнання недійсними таких правочинів на підставі вимог пункту 15 розділу Х «Перехідніположення» Земельного Кодексу України відсутня. Тому за умови виконання вимог законодавства в укладенні договору купівлі-продажу прав власника (власників) фермерського господарства та низки суміжних договорів визнання таких угод недійсними не містять жодного ступеня ризику. Тому можна констатувати, що жодних законнихобмежень щодо можливості придбання ФГ громадянами України (фізичними особами)шляхом укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав не існує. У разі, якщо в придбанні ФГ зацікавлена юридична особа, то це можливо реалізувати шляхом попереднього проведення його реорганізації в іншу юридичну особу, зокрема в товариство з обмеженою відповідальністю.Так, згідно з частиною 1 статті 1 Закону України «Про фермерське господарство» ФГ є формою підприємницької діяльності громадян зі створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, її переробляти й реалізувати для отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповіднодо закону. Статтею 104 Цивільного кодексу України передбачено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права й обов’язки переходять до правонаступників.

 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 35 Закону України «Про фермерське господарство» діяльність ФГ припиняється в разі реорганізації фермерського господарства.Строк проведення реорганізації ФГ становить близько 2–6 місяців.

 

Отже, враховуючи вимоги чинного законодавства України, реорганізувати ФГ у товариство з обмеженою відповідальністю (далі — Товариство) можливо шляхом перетворення.Ризику визнання таких дій неправомірними і незаконними немає. Проте, враховуючи суттєвий часовий інтервал від початку проведення реорганізації ФГ до моменту передачі майна на баланс Товариства, можуть виникнути негативні наслідки, пов’язані як із небажанням контрагента закінчувати процедуру реорганізації господарства, так і з визнанням за Товариством права контролю над об’єктом.Такі зміни в бажанні контрагента можуть виникнути як під впливом конкурентів, так і з власних суб’єктивних міркувань і побажань родичів («передумав продавати»). Тому з метою захисту інтересів клієнта обов’язково потрібно розглянути питання щодо отримання контролю над таким господарствомшляхом призначення на посаду керівника довіреної особи та передачі йому на цей час повного права управління цим ФГ.

 

Також частиною 2 статті 22 Закону України «Про фермерське господарство» передбачено, що за рішенням членів ФГ воно як цілісний майновий комплекс може бутивідчужене на підставі цивільно-правової угоди громадянам України, які мають право на створення фермерського господарства, або юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. У такому разі земельні ділянки,які є власністю фермерського господарства, можуть бути придбані як разом із нерухомим майном під час укладення договорукупівлі-продажу цілісного (єдиного) майнового комплексу фермерського господарства, так і шляхом їх купівлі за окремими договорами одночасно з придбанням цілісногомайнового комплексу.

 

Окрім того, якщо фермерське господарство користувалося землею на підставі договору оренди, то такий договір слід буде укласти заново через зміну орендаря, яким стає покупець господарства. Для цього або укладають додаткову угоду про внесення змін до договору оренди щодо особи орендаря, або ж припиняють старий договір й укладають новий.

 

Суттєвою ознакою застосування такого механізму отримання контролю над майном ФГ є наявність в такого господарства нерухомого майна (цілісного майнового комплексу) та земельних ділянок, на яких воно розташовано, що мають викликатизацікавленість із боку набувача. Тому якщо в набувача відсутня будь-яка зацікавленість щодо отримання контролю над нерухомим майном фермерського господарства, то цей механізм не може бути застосований.

 

 

журнал “The Ukrainian Farmer”, листопад 2015 року

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
The Ukrainian Farmer
11
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ