Тваринництво

Вакцинація грипу

Вакцинація грипу

Вчасно проведена вакцинація може врятувати стадо від небезпечного контагіозного захворювання

Грип свиней — висококонтагіозне респіраторне захворювання, збудником якого є РНК-вмісний вірус типу А. На підставі антигенної структури гемаглютиніну й нейромінідази (поверхневі білки) вірус грипу А класифікують на підтипи. Серед свиней найпоширенішими є підтипи H1N1, H1N2, H3N2. Відповідно до серологічних досліджень, проведених з 2010-го по 2016 роки, понад 40% ферм у всьому світі інфіковано вірусом грипу свиней, серед яких більшість — це ферми з чисельністю понад 1000 свиноматок.

Небезпека вірусу грипу полягає в тому, що захворювання високонтагіозне. Воно швидко передається повітряно-крапельним шляхом, починає поширюватися через 24 год після інфікування, а також протягом 7–10 днів після того, як тварина перехворіє. Рівень захворюваності стада може становити 100%. До того ж у більшості свиней грип має субклінічну форму, що ускладнює його діагностику. Джерелом хвороби на фермі можуть бути інфіковані птахи, людина й свині. Слід зазначити, що саме свині є тваринами, що можуть бути інфікованими від людини та птахів, тим самим вони є резервуаром, у якому відбувається формування нових мутантних штамів різної патогенності.

У свиней, інфікованих вірусом грипу будьякого підтипу, спостерігається зниження ваги мінімум на 5–6 кг, порівняно зі здоровими тваринами, що призводить до значних економічних втрат. Особливо небезпечним є коінфікування тварин із вірусом респіраторного й репродуктивного синдромів свиней або бактеріями Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis, Streptococcus suis. Це призводить до руйнування епітелію слизової оболонки дихальних шляхів й інтерстиції легень через виділення значної кількості IL-1β, IL-8 і IFN-α, розвитку інтерстиціальної пневмонії, імуносупресії, що, у свою чергу, підвищує частоту летальних випадків й ускладнює лікування хвороби. До того ж ураження супоросних свиноматок може спричиняти репродуктивні проблеми, а саме — безпліддя, аборти й народження мертвих чи ослаблених поросят (ятрогенні аборти). Нині грип у свиней більше не є сезонним захворюванням. Випадки інфікування можна спостерігати протягом усього року. Ця хвороба нині є однією з найзбитковіших для свинарства.

Як і раніше, боротьба з вірусом грипу ґрунтується на вакцинації, дотриманні біобезпеки та досконалому менеджменті. Однак в ендемічних за вірусом грипу фермах саме вакцинопрофілактика відіграє важливу роль у запобіганні клінічним проявам захворювання. Формування гуморальної імунної відповіді є ключовим для захисту тварин від патогену. Наразі на ветеринарному ринку доступні інактивовані вакцини для однократного чи двократного введення. З огляду на це метою роботи було порівняти активність гуморальної імунної відповіді внаслідок застосування згаданих типів комерційних вакцин.

Для цього було відібрано 34 серонегативних за вірусом грипу тварини віком 10 тижнів. Поросят розподілили на три групи: №1 — вакциновані комерційним препаратом для однократного введення у нульовий день експерименту (n = 15), №2 — вакциновані у 0-й та 21-й день експерименту препаратом Гріпорк (n = 15). До складу препарату Гріпорк (Hipra Laboratorios, S.A.) входить водно-олійний ад’ювант й інактивований вірус грипу свиней (а саме — штами A (Hsw1N1) OLL, A (Hsw3N2) G й A (Hsw3N2) SH). Водночас чотири тварини були негативним контролем. Рівень гуморального імунітету перевіряли протягом 55 днів за допомогою Idexx influenza A Ab ELISA тест-системи: на 0-й, 21, 35 та 55-й дні експерименту.

На 0-й день експерименту рівень антитіл коливався в межах 0,79–0,87 одиниці, що свідчить про серонегативність обраних для дослідження тварин. Слід зазначити, що Idexx influenza A Ab ELISA тест-системи розроблена за принципом блокувального ІФА, тому чим менше значення S/N, тим більший титр антитіл, і навпаки. Через 21 день після першої вакцинації у групах №1 і 3 не відмічали вірогідного зростання середньогрупового рівня антитіл. Однак середньогруповий титр антитіл у групі №2 зріс на 0,12 одиниці порівняно з нульовим днем. У групах № 1 і 2 виявлено 6,67% позитивних зразків на 21-й день після вакцинації. На 35-й і 55-й дні експерименту рівень антитіл у групі №1 (вакциновані препаратом для однократного введення) відповідав рівню в невакцинованих тварин, що свідчить про незахищеність імунізованих тварин і низьку ефективність застосування продуктів для однократного введення.

Водночас у групі, імунізованій двократно препаратом Гріпорк, на 35-й день 100% тварин були серопозитивними, а середньогруповий рівень антитіл, як порівняти з 21 днем, зріс у 5 разів. Цей факт свідчить про активний розвиток гуморальної імунної відповіді внаслідок бурстування захисту.

Отже, активна сероконверсія відбувається через два тижні після ревакцинації. На 55-й день експерименту середньогруповий рівень антитіл дещо знизився, однак був достатнім для забезпечення повноцінного захисту від вірусу грипу. Отже, в ендемічних по вірусу грипу регіонах двократна вакцинація препаратом забезпечує формування гомогенного імунітету та високий рівень захисту, що дає можливість ефективно профілактувати захворювання.

Стівен Мартинез, спеціаліст бізнес-відділу напряму свинарство
Олексій Нечипуренко, спеціаліст з технічної підтримки
Людмила Дудар, директор з розвитку та технічної підтримки в Україні та СНД Laboratorios Hipra, S.A.
журнал The Ukrainian Farmer, вересень 2019 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “The Ukrainian Farmer” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ