Тваринництво

Автоматизована система згодовування рідких молочних продуктів у відділенні для опоросів зберігає поросят

Ситі та здорові

Ситі та здорові
Автомачна система Оптикее Автомікс 24/7 (молочна кухня)

Автоматизована система згодовування рідких молочних продуктів у відділенні для опоросів зберігає поросят.

Нині галузь свинарства стикається з багатьма викликами. Генетичні компанії працюють над багатоплідністю свиноматок, тож кількість поросят під свиноматкою зростає, натомість молока для кожного поросяти не завжди вистачає. Також проблемою є погіршена однорідність новонароджених поросят, найслабші з яких піддаються впливу збудників хвороб. Ускладнює її усунення, зокрема в Західній Європі, заборона на законодавчому рівні додавати в раціон поросят оксид цинку, зменшення вмісту сульфату міді, заборона на антибіотики, що змушує шукати альтернативні способи боротьби з проявами різних захворювань. Окрім того, на європейських фермах останнім часом загострюється кадрове питання — все менше кваліфікованого персоналу працює у відділеннях для опоросів. 

У результаті поросята гірше набирають вагу, відстають у рості, більше піддаються хворобам, наслідком чого є погіршення однорідності гнізда, збільшення падежу поросят. Ті ж поросята, що вижили, менше підготовлені до відлучення. Окрім того, утримання свиней потребує більших затрат праці й стає менш рентабельним. 

Загалом у світовому свинарстві нині окреслилися дві тенденції. Одним із найефективніших рішень для підвищення продуктивності поголів’я, особливо у відділенні для опоросу, останніми роками є згодовування поросятам замінників цільного молока та рідких молочних престартерів. Завдяки такому підходу господарства забезпечують усіх поросят поживними речовинами в необмеженій кількості й готують до відлучення. 

Наша компанія Swinco International B.V спеціалізується на розроблянні рідких молочних продуктів для поросят. Відтак ми також працюємо над тим, щоб нівелювати ризики, які виникають на перших етапах вирощування поросят, максимально ефективно використати свиноматок, зберегти якомога більше поросят, забезпечити їх повноцінною годівлею у вигляді замінника молока та підготувати до відлучення, навчивши перетравлювати поживні речовини за допомогою споживання рідких престартерних кормів. 

Друга світова тенденція у свинарстві — автоматизація годівлі, яка дає змогу забезпечити поросят 24 год/добу свіжими рідкими продуктами, а також мінімізувати вплив людського чинника. Адже якщо згодовувати рідкі молочні суміші вручну, то від персоналу залежатиме частота подачі рідких продуктів і його свіжість, а також чистота тарілок/годівниць для молочних сумішей, що безпосередньо позначається на розвитку поросят і масі гнізда. 

Проведені нами дослідження на власній фермі підтвердили актуальність і дієвість цих процесів. Так, згодовуючи рідкі продукти через автоматизовану систему, ми зафіксували значне зростання однорідності гнізда, а також збільшення мінімальної ваги поросят, порівнюючи з контрольною групою, у якій не застосовували ці технології. Максимальна вага поросят у дослідній групі в період відлучення була на 0,3 кг вищою, а маса всього гнізда становила понад 88 кг, що на 7,6 кг вище, ніж в контрольній групі. Мінімальна вага гнізда в період відлучення збільшилася на 12 кг. 

Автоматизована годівля 

Десять років тому компанія Swinco розробила напівавтоматичну чашкову систему випоювання поросят, яка складалася з двох молочних міксерів. На той момент подібні системи вже існували, утім, на відміну від інших зразків з пластиковими міксерами, наші місткості були виготовлені з нержавіючої сталі. Також ми вдосконалили чашку для випоювання молочними сумішами — зробили її суцільною, що унеможливлює її пошкодження. 

Стефан Херманс доповідає на Всеукраїнському практичному форумі «СВИНОКОМПЛЕКС», квітень, 2023 рік

П’ять років тому наша компанія розпочала новий проєкт — доведення цієї системи до автоматичного стану з мінімальним впливом людини. Ми прагнули створити систему, що працюватиме 24 год/добу й буде легкою в користуванні, яку швидко може освоїти кожен працівник відділення для опоросу, що користується смартфоном. Окрім того, ми запланували за допомогою швидкого автоматичного очищення системи забезпечити свіжість продукту. 

У результаті наша компанія створила автоматизовану систему Opticare Automix 24/7 для згодовування рідких молочних продуктів поросятам у відділенні для опоросу. Основний блок системи — молочна кухня, де відбувається дозування, змішування продукту — рідкого молочного престартера чи замінника цільного молока, після чого його подають у головні молочні лінії. Від кожного блока, де міститься продукт, відходить окрема молочна лінія, підведена до кожного боксу відділення для опоросу. 

Біля кожного відділення для опоросу встановлено панель під’єднання/ від’єднання рідких продуктів, за допомогою якої працівник відділення може вмикати подачу потрібного йому продукту до чашок для випоювання поросят, установлених у кожному станку. Чашку оснащено ніпелем, натискаючи на який порося активізує подачу молока і починає його споживати. Розміщення чашки в станку для опоросу є важливим моментом. Ідеальне місце — біля голови свиноматки, але не в зоні доступу до чашки. Головне — щоб поросята мали вільний доступ до чашки. 

Регулювати параметри рідкого продукту, тобто співвідношення порошкоподібного корму та води, а також температуру в системі Opticare Automix працівник може за допомогою кнопок контрольної панелі на змішувальному блоці. Процес неперервного подавання продукту також забезпечується автоматично: змішувальна чашка в блоці змішування має кілька сенсорів, які отримують сигнали від загального комп’ютера. Як тільки рівень молока в загальній системі знижується до мінімального, система автоматично дозує певну кількість сухого корму та певну кількість води, змішує нову порцію продукту за заданої температури й подає в молочну лінію. 

Важлива складова системи — повністю автоматизоване миття й очищення. Натисканням однієї кнопки система автоматично очищується спершу гарячою водою, потім лужним і нарешті кислотним розчином. Орієнтовно весь процес триває 1–2 год, залежно від довжини молочних ліній. 

Переваги рідких сумішей 

Ми рекомендуємо згодовувати поросятам замінник молока з 3-го по 12-й день від народження, після чого потрібно вводити в раціон рідкий молочний престартер — він є проміжним продуктом між замінником цільного молока і сухим престартерним комбікормом. Навчившись споживати щось інше, окрім молока свиноматки, з 3-го по 12-й день, поросятам уже значно легше засвоювати рідкий молочний престартер. Водночас, згодовуючи поросятам молочний престартер, ми тим самим тренуємо їхню травну систему для споживання рослинних комбікормів. Бо зазвичай рідкий молочний престартер складається з більшої кількості рослинних компонентів, засвоєння яких потребує більше ферментів. 

Одним із важливих результатів розроблення Opticare Automix є наявність завжди свіжого корму. Адже кожного разу система дозує 1 л молока, а її очищення відбуваються 1–2 рази на тиждень. Натомість стандартні чашкові системи (молочні танки), які вміщують 100–200 л молока, треба чистити 3–4 рази на тиждень. Відтак завдяки автоматизації нашої системи та низькому рівню одноразового дозування можна зекономити на очищенні не на шкоду якості молочного продукту. 

Отже, для свиноферми встановлення автоматизованої системи споживання рідких кормів має незаперечні переваги: 24 год/добу сім днів на тиждень Opticare Automix забезпечує поросят свіжим кормом, відтак поросята швидше ростуть і набирають вагу, зменшується відсоток їхнього падежу до відлучення, поросята легше проходять процес відлучення, адже мають натреновану ферментну систему. Для працівників установлення такої системи означає полегшення роботи й допущення меншої кількості помилок. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ