Агрономія

Сучасний погляд на внесення фосфору

Сучасний погляд  на внесення фосфору

Характеристики та спосіб внесення добрив є важливою частиною ефективної технології вирощування будь-якої культури. Правильне розташування та раціональний вибір форми добрив часто підвищує ефективність поглинання рослинами елементів живлення й зумовлює істотне збільшення врожайності культур. Для фосфору питання правильного способу внесення є найкритичнішим серед макроелементів, зважаючи на дуже низьку рухливість і високу схильність до фіксації ґрунтом.

Для фосфору питання правильного способу внесення є найкритичнішим серед макроелементів, зважаючи на дуже низьку рухливість і високу схильність до фіксації ґрунтом.

Внесення фосфору врозкид є досить економним і швидким способом, що забезпечує відносно рівномірне розташування добрив. Проте цей спосіб має низку недоліків, а саме: без загортання фосфор добрив зостається майже повністю на поверхні ґрунту поза зоною коренів; із загортанням відвальним плугом добриво перевертається дуже глибоко, в зону, недоступну для молодих рослин; загортання чизелем чи диском розташовує більшу кількість добрива у приповерхневому шарі ґрунту, ускладнюючи живлення у разі пересихання цього шару.

Проте головне обмеження рівномірного внесення фосфорних добрив полягає в підвищенні ризику зв’язування фосфору ґрунтом, що є причиною дуже низького коефіцієнта використання його з добрив: тільки в середньому 10–15% фосфору добрив може поглинути рослина в рік внесення.

А враховуючи реалії сьогодення на ринку фосфоровмісних добрив в Україні, рівномірне внесення фосфору є обґрунтованим тільки за дуже низького його вмісту в ґрунті.

Тому на сьогодні особливо актуальним стає локальне внесення добрив до сівби, під час сівби (технологія InFurrow чи внесення за схемою «5 на 5») та в кореневе підживлення. Такий спосіб зменшує площу контакту і взаємодію фосфору з ґрунтом, розташовує добрива у кращій доступності для рослин (а не для бур’янів), що сприяє підвищенню коефіцієнта використання фосфору з добрива (за науковими даними до 25–40% і більше).

Так, др. Wilcox (Purdue University, 1988) підрахував, що внесення фосфору під час сівби в насіннєве ложе (технологія In-Furrow) у 40 разів ефективніше за внесення врозкид і у 4 рази ефективніше за внесення під час сівби за схемою «5 на 5». Таким чином, локальне внесення фосфорних добрив дозволяє знизити норми внесення без втрати ефективності.

Отже, нам потрібно відкинути наші старі звички й по-новому подивитися на способи, якими ми вносимо добрива. Практика високорозвинутих країн свідчить, що подальше підвищення норм внесення добрив не призводить до відповідного підвищення врожайності. Слід змістити акцент із того, щоб «нагодувати ґрунт», до того, щоб «нагодувати рослину». Генетичний потенціал культур сьогодні значно вищий, ніж раніше, а ми намагаємося керувати розвитком рослин старими методами.

Поряд зі способом внесення за умови зміни клімату все актуальнішим стає вибір форми добрива. Рідкі добрива все міцніше входять у технології вирощування всіх основних культур в Україні. І якщо рідкі азотні добрива вже стали традиційними, то сьогодні ми спостерігаємо поступовий перехід на рідкі фосфоровмісні добрива, про що свідчить зростання інтересу аграріїв і виробників добрив до цієї теми. Проте не всі рідкі комплексні добрива є однаковими як за складом, так і за призначенням.

Так, традиційні РКД на основі поліфосфатів чи суспензії, а також усі модифікації рідких добрив, що їх виробляють у господарствах із доступної сировини, — це найкращий вибір для заміни традиційних гранульованих фосфоровмісних добрив. Відносно невисока ціна діючої речовини фосфору зумовлює їх економічну привабливість для внесення у високих нормах.

Для внесення за технологією In-Furrow (у насіннєве ложе під час сівби) були розроблені спеціалізовані стартові добрива, що відрізняються високою чистотою сировини, низьким сольовим індексом, відсутністю шкідливих домішок і баластних солей. Отже, такі добрива обов’язково мають характеристики, які максимально зменшують ризик ураження насіння й  проростків. На ринку України піонером із виробництва такого виду добрив марки Квантум Діафан була компанія НВК «Квадрат», яка й на сьогодні є найбільшим виробником.

Компанія має значні напрацювання щодо повноцінної реалізації технології In-Furrow, а саме: внесення разом із рідким стартовим добривом необхідних мікроелементів, рістрегуляторних речовин, інсектицидів і мікробних препаратів.

Крім того, цього року Компанія пропонує ринку нове покоління преміальних рідких стартових добрив — Квантум Діафан із технологією Action. Їх розробка базується на новій концепції менеджменту елементів живлення в зоні кореня, яка враховує взаємодію рослини і ґрунту й дозволяє оптимізувати ризосферні процеси. Крім елементів живлення, добрива лінійки Квантум Діафан Action містять у своєму складі компоненти, що підвищують ефективність кореневих і ризосферних процесів у мобілізації елементів живлення й стимулюють розвиток мікробіоти, поліпшуючи таким чином умови живлення культури.

Невелика кількість спеціалізованих стартових добрив дозволяє покращити умови початкового росту рослин. Їх розташування в зоні, де розвиваються корені з самого початку, зумовлює максимально швидкий доступ рослин до елементів живлення й рівномірність умов на початку росту для всіх рослин незалежно від варіабельності родючості ґрунту в межах поля.

Однак не правильним буде розглядати спосіб внесення добрив In-Furrow як можливість «обійтися» невеликою кількістю добрив і знизити витрати. Внесення добрив у насіннєве ложе є тільки етапом «естафети», яку надалі переймають на себе добрива, внесені на невеликій відстані від насіння (наприклад, за схемою «5 на 5» чи локальне глибше допосівне внесення), а пізніше — основне добриво (традиційні органічні чи мінеральні добрива, внесені врозкид) та резерви самого ґрунту. Тільки на високо – родючих ґрунтах внесення спеціалізованих стартових добрив може стати єдиним способом внесення.

Основним обмеженням на шляху широкого запровадження внесення рідких стартових добрив в Україні є відсутність систем на сівалках, які б дозволяли їх застосування. Дотримуючись провідних тенденцій, НВК «Квадрат» протягом кількох років успішно впроваджує програму переобладнання сівалок у господарствах України, які дозволяють максимально відчути всі переваги технології In-Furrow. У спеціалістів компанії вже є напрацьований успішний досвід переобладнання сівалок різних марок (John Deere, Great Plains, KINZE, Väderstad, Gaspardo, VESTA й ін.).

НПК «Квадрат» у виборі партнера виробника систем внесення зупинилася на американській компанії AgXcel. Пропозиція охоплює як найпростіші системи з ручним регулюванням норм, так і досконаліші рішення з автоматичним налаштуванням. Додатково можливий монтаж різноманітних інноваційних складників, серед яких опція Rebounder Seed Cover, що дозволяє рівномірно розподілити насіння в  посівній борозні з одночасним внесенням рідких добрив, унікальна система візуального контролю внесення Manifold, дозатрон тощо.

Наприклад, одним із найпопулярніших варіантів є система для внесення добрив GX1. Це недорога, проста у використанні, але надійна система, ідеальна для 6–8-рядних сівалок.

За детальнішою інформацією щодо запровадження системи In-Furrow у вашому господарстві звертайтеся до сервісної служби Компанії НВК «Квадрат».

Сергій Полянчиков, директор з розвитку,

Ірина Логінова, канд. с.-г. наук, консультант із питань живлення рослин, НВК «Квадрат»

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ