Агрономія

Своєчасна роль підживлення рослин і їх захисту від стресів за несприятливих умов вирощування соняшнику

Розкрити потенціал

Розкрити потенціал

Своєчасна роль підживлення рослин і їх захисту від стресів за несприятливих умов вирощування соняшнику  

Cоняшник в Україні є однією з найбільш економічно привабливих сільськогосподарських культур. Урожайність культури варіює від 1,5 до 5 т/га, хоча потенціал сучасних гібридів може сягати понад 6 т/га. Перепоною на шляху отримання високого врожаю стоять різноманітні стреси, що супроводжують рослину впродовж вегетації, — зокрема низькі та високі температури, дія та післядія гербіцидів, хвороби та шкідники, посухи або надмірне зволоження тощо. Часто в найбільш стресових умовах рослини втрачають свій потенціал через неможливість отримати живлення, навіть якщо воно є в достатній кількості у ґрунті. Саме тут рослині потрібна допомога — правильне підживлення та підвищення стресостійкості.

Важливі етапи 

Для соняшнику найкритичнішими фазами розвитку є проростання, 2–4 пари листочків і бутонізація, коли закладається продуктивний потенціал культури. Початковому періоду у фазу проростків характерний повільний ріст рослин. Коренева система розвивається мляво, особливо за наявності стресів, таких як посуха або надмірна зволоженість, холодний, погано розроблений ґрунт або промивання ґрунтового гербіциду. За таких умов навіть у добре підживленому ґрунті коренева система не може забезпечити живленням молоді рослини в повному обсязі, особливо фосфором за прохолодного ґрунту. 

Характерною особливістю соняшнику є те, що на початковому етапі розвитку він потребує небагато елементів живлення, але їх засвоєння значно випереджає приріст сухої речовини. Тому дуже важливо обробити насіння елементами живлення разом із фунгіцидами. Це підвищує енергію проростання насіння, стимулює розвиток кореневої системи, сприяє формуванню здорової рослини, яка має підвищену стійкість до різноманітних стресів. У періоді активного росту — з фази 2–4 пари листочків до бутонізації, рослини соняшнику потребують великої кількості макро- та мікроелементів. У цей період вносять страхові гербіциди, які викликають певний стрес у рослин, додатково стреси можуть бути спричинені погодними умовами. Брак елементів живлення негативно впливає на закладання та формування генеративних органів. 

Процеси цвітіння й запилення — критичні самі по собі та ще й припадають на найспекотніший період року, тож рослинам доводиться проявляти чудеса жарота посухостійкості. Фосфор підвищує спекостійкість, а калій допомагає утримувати вологу та знизити випаровування. Крім того, від фосфору залежить формування та наливання сім’янок і олійність. 

Соняшник, порівнюючи зі злаковими культурами, потребує у 8–10 разів більше мікроелементів, зокрема сірки, бору, молібдену та міді. Вони відіграють важливу роль у ростових процесах, формуванні генеративних органів, запиленні, виповненості насіння, накопиченні олії та стійкості до стресів. Їх дефіцит призводить до незворотних процесів у рослинах. 

Унесення основного добрива є основою вирощування будь-якої культури, зокрема й соняшнику. Але не менш важливо забезпечити рослини в найкритичніші періоди елементами живлення — для цього в технології вирощування культури застосовують некореневе (листкове) підживлення. Некореневе підживлення — найважливіший агрозахід, який може вирішити два завдання одночасно: по-перше, забезпечити рослини макро- та мікроелементами, по-друге, зняти питання, пов’язані з впливом стресових чинників. 

Визріле рішення 

Науково-виробнича компанія «Євросем» відома як експерт із соняшнику. Проте крім вирощування насіннєвого матеріалу, вона на власних дослідних полях «Поля знань» проводить досліди з метою удосконалити технології вирощування цієї культури для отримання максимального врожаю та прибутку. Результатом глибинних досліджень стало створення інноваційного продукту Євростім Аміно, який підживлює рослини соняшнику та допомагає пройти найкритичніші фази розвитку. 

Препарат містить збалансований склад елементів живлення з додаванням гумінових речовин, бурштинової кислоти й амінокислот, підібраних саме до вимог соняшнику. Фосфор у мікродобриві використовується в ортофосфатній формі, що здатна проникати в рослини через листкову поверхню. Також продукт збагачено азотом і калієм у легкодоступній активній формі, має антистресові, імуностимуляційні та фунгіцидні властивості. Більшість мікроелементів у препараті використовується в хелатній формі, вони добре розчиняються у воді, їх добре і швидко сприймають рослини. Продукт можна застосовувати з більшістю засобів захисту рослин — він нетоксичний і безпечний для навколишнього середовища.  

Перевірено в полях 

Препарат тестували протягом трьох років на дослідних ділянках «Поля знань» і на виробничих полях у багатьох регіонах України. Слід зазначити, що роки різко відрізнялися за погодними умовами: 2019 рік був із достатньою кількістю опадів, 2020-й — навпаки, з різким браком вологозабезпеченості, а 2021 рік відзначився надмірною вологозабезпеченістю. 

На дослідному полігоні «Поля Знань» у Київській і Полтавській областях ефективність препарату досліджували на гібридах компанії «Євросем». Технологія вирощування — традиційна, попередником була кукурудза, основний обробіток — оранка на глибину 23–25 см, ранньовесняне закриття вологи, передпосівна культивація, сівба з шириною міжряддя 70 см в оптимальні для регіону строки, густота стояння рослин — із 60 тис./га, удобрення — основне КАС, 200 л/га. 

У період вегетації соняшнику рослини у варіантах з обробкою Євростім Аміно візуально відрізнялися від контрольного за інтенсивністю забарвлення листків і розмірами листкової поверхні. Обробка позитивно впливала на діаметр кошика та площу листкової поверхні. Найбільші показники отримали у варіанті з обробкою насіння та у двох фазах розвитку рослин, незважаючи на погодні умови року: діаметр кошика збільшувався на 7–9%, а площа листкової поверхні — від 28 до 38% проти контролю. 

Зрозуміло, що головний обмежувальний чинник, на який не може вплинути аграрій, — це вода. Якщо дощу немає, то ніякі біостимулятори, найкраще насіння, найновіші пестициди та добрива не можуть забезпечити врожай. Минулий рік для багатьох регіонів України, зокрема й Полтавщини, був катастрофічним. Але навіть за таких складних умов результати наших дослідів показують позитивний вплив препарату.

У дослідженнях значну увагу було приділено визначенню впливу препарату на рівень урожайності залежно від періоду внесення. У підсумку в усі роки спостерігалась позитивна реакція на обробку, особливо у фазу 2–4 пари листочків, коли закладаються генеративні органи рослини. Максимальний ефект отримано за застосування комплексного добрива за обробки насіння та двічі по вегетації (рис.). У цьому разі врожайність гібрида підвищувалася від 3,9 до 5,2 ц/га залежно від року. 

Рис. Урожайність гібрида соняшнику ТОР залежно від обробки препаратом Євростім Аміно у різні фази розвитку, т/га (Полтавська обл.)

У Центрі та на Півдні 

Характерною особливістю динамічного процесу діяльності листкової поверхні є темпи його усихання. За три роки спостережень було встановлено, що у варіантах з обробкою насіння та двох обробок за вегетацію, функціонування листя подовжувалося на 5–12 днів. Це вказує на ефективність дії препарату на розвиток кореневої системи. Крім того, зі збільшенням кількості обробок спостерігалася тенденція до зменшення рівня розвитку різноманітних хвороб на рослинах. Додаткове підживлення у найкритичніші фази розвитку формує більший природний імунітет, що теж позитивно впливає на рівень продуктивності. 

Звісно, кількість обробок впливає на затрати, але економічний ефект значно перевищував контроль. Економічний ефект за роки випробувань становив від 3,5 до 9,2 тис. грн/га. 

У 2021 році всі посіви на ділянках гібридизації компанії «Євросем» у різних регіонах було оброблено препаратом. Незважаючи на регіон і погодні умови, простежується позитивна кореляція збільшення діаметра кошика, маси 1000 насінин і площі листкової поверхні. А завдяки й вищому рівню виповнення кошика суттєво зросла врожайність. 

Так, на ділянці гібридизації на Київщині за обробки препаратом висота рослин становила 202,7 см (на контролі — 195,3 см), діаметр кошика — 19,2 см (18 см), площа листкової поверхні — 67,71 дм. (50,36 дм.), маса 1000 насінин — 63,5 г (56,8 г), урожайність — 1,64 т/га (1,25 т/га). 

На Херсонщині також отримали позитивні результати: на оброблених препаратом посівах висота рослин становила 192,6 см (на контролі — 184,1 см), діаметр кошика — 22,5 см (18,9 см), площа листкової поверхні — 68,12 дм. (53,46 дм.), маса 1000 насінин — 65,7 г (60,1 г), урожайність — 1,69 т/га (на контролі — 1,5 т/га). 

Практичний досвід показує, що система позакореневих листкових підживлень соняшнику має високу ефективність. Завдяки цьому агрозаходу можна підвищити врожайність насіння в межах до 5 ц/га на товарних посівах і до 4 ц/га на ділянках гібридизації. 

Отже, позакоренева обробка посівів соняшнику Євростім Аміно позитивно впливає на ріст і розвиток рослин, сприяє кращому розвитку кореневої системи, підвищенню природної стійкості рослин до хвороб, покращує запилення та виповненість кошика, допомагає рослинам легше та з меншими наслідками долати стреси через несприятливі погодні умови, що, своєю чергою, позитивно впливає на формування врожайності та виповненості насіння. 

Обираючи перевірені в полі продукти, аграрії можуть розраховувати на максимальний прибуток. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ