Агрономія

Застосування РКД за інтенсивних технологій вирощування культур має суттєві переваги

Рідкі та ефективні

Рідкі та ефективні

Застосування РКД за інтенсивних технологій вирощування культур має суттєві переваги проти розчинних порошкових сумішей

Сучасним аграріям доводиться працювати за інтенсивними технологіями й одночасно запобігати численним ризикам і долати їх наслідки. У таких умовах, щоб отримувати високі та стабільні врожаї, потрібно шукати ефективніші інноваційні рішення та постійно вдосконалювати технології вирощування культур. З тим агротехнології мають пов’язувати всі технологічні операції в одну систему, узгоджену з генетичним потенціалом і мікроперіодами онтогенезу рослин культур. Попередні аграрні сезони довели, що досягти зростання врожайності вирощуваних культур традиційними методами неможливо, а питання живлення рослин за контрастних погодних умов постає особливо гостро. Аграріям потрібні інновації в агрохімії, що здатні забезпечити засвоєння рослиною оптимальної кількості діючої речовини добрива й одночасно мінімізувати витрати на підживлення, знизити вплив препарату на екосистему. Застосування якісних РКД є тим рішенням, що забезпечить зростання рівня продуктивності культур, дозволить заощадити кошти на забезпечення рослин фосфором. 

Рідкі, та не РКД 

Про перевагу РКД над твердими формами нагадувати немає сенсу — численні багаторічні випробування й досвід аграріїв застосування їх у системі підживлення культур, зокрема за умови дефіциту вологи, це довели. 

Ми проаналізуємо ефективність рідких препаратів залежно від типу їх виробництва. За технологією виробництва рідкі добрива діляться на: суспендовані РКД (розчин або суміш твердих солей СРКД); бакові суміші (розчинення МАР або інших порошків у воді) та РКД, виготовлені хімічним синтезом. З цього переліку тільки останні вважаються РКД у класичному сенсі. А от рідкі добрива, виготовлені на підприємстві чи в умовах господарства способом розчинення порошкових препаратів, не можна вважати повноцінними РКД. Це звичайні бакові суміші зі своїми перевагами та недоліками й, на жаль, часто негативними результатами застосування у вигляді «строкатих» посівів. 

Чому не можна бути впевненим у їх ефективності? Порошкові добрива часто дають осад, призводять до помутніння розчину чи стійкого розшарування, виділення газів чи утворення піни під час приготування. Також на результат впливає людський чинник — наприклад, тільки незначна частина господарств перевіряє якість води на жорсткість. Усі ці чинники призводять до зниження розчинності препаратів, втрати ефективності діючої речовини продуктів і загалом суміші. Тож наслідки застосування таких бакових сумішей складно передбачити. Нерідко, потрапляючи у ґрунт під час екстремальних погодних умов, наявні в добривах елементи є недоступними для рослин. 

Секрет — у технології 

Кращою альтернативою бакових сумішей є РКД, виготовлені за технологією хімічного синтезу, що дозволяє отримати продукт із переліком технологічних і екологічних переваг, за які їх цінують аграрії в усьому світі. На українському ринку є лише один вітчизняний виробник рідких комплексних добрив за цією технологією. 

За технологією хімічного кислотного синтезу РКД виготовляють із якісної базової хімічної сировини — чистих кислот і аміаку, тому вони не містять баластних речовин і мають низький сольовий індекс — до 20 одиниць. А кожен агроном знає: чим чистіше добриво, тим ближче його можна розміщувати біля насінини й наносити на її поверхню. 

Завдяки технології виробництва РКД можуть містити до 50% діючої речовини. Рідкі комплексні добрива містять два та більше основних елементів живлення — азот, фосфор, калій і сірку. Тобто є унікальним висококонцентрованим джерелом живлення рослин необхідними елементами. 

Для виготовлення РКД використовується сучасне обладнання, що дозволяє точно та ефективно змішувати реагенти, мінімізувати обсяг повітря, що унеможливлює утворення грудок і пінки. Оскільки керування виробництвом здійснюється тільки в автоматизованому режимі, вплив людського чинника на кінцевий результат зведено до мінімуму. Вагомим аргументом на користь застосування РКД є їх властивість лишатися стабільними за низьких температур до –19 °С за тривалого зберігання. Ці добрива можуть слугувати матрицею для мікроелементів, засобів захисту рослин тощо. 

Отже, споживач отримує хімічно чистий і стабільний розчин з однорідною екосистемою, не схильний до випадіння в осад, на відміну від сольових розчинів, які виготовляють за технологією розчинення сухих порошків. 

Способи внесення 

Рідкі комплексні добрива призначені для: 

• локально-ґрунтового внесення (найефективніший метод) стрічковим методом (за американською технологією 5 . 5 см чи її підвидів) і внесенням у посівне ложе (методом Рор-Up). Глибина внесення залежить від типу ґрунтів і культури. Ґрунтові інжектори дозволяють проводити позакореневе внесення РКД під час проведення міжрядного обробітку ґрунту (дискування чи культивації на 10–15 см); 

• суцільно-поверхневого внесення, яке застосовують на етапі передпосівного обробітку, на ґрунтах, що потребують відновлення позитивного балансу вмісту рухомих фосфатів, а також на культурах суцільного висіву. Обов’язковою умовою такого типу внесення є загортання добрив у ґрунт. Стрічково-поверхневе внесення може застосовуватися також під час підживлення, воно є доцільним у разі застосування азотно-фосфорних РКД; 

• позакореневого (фоліарного) внесення: РКД застосовують у низьких концентраціях спільно з комплексом інших діючих речовин, біостимуляторів і агрохімікатів. Норма внесення й склад суміші для листкового живлення залежить від очікуваних результатів. 

Загалом норма внесення РКД залежить від запланованої врожайності, вмісту доступної вологи, біологічних особливостей рослин і вмісту фосфору в ґрунтах. 

Засвоєння фосфору 

На окрему увагу заслуговує ще одна перевага РКД, а саме те, що елементи живлення в продукті перебувають у доступній для рослин формі. Адже за впровадження високопродуктивних агротехнологій рівень урожайності культур визначається не так кількістю внесеної діючої речовини, як коефіцієнтом її первинного засвоєння (коефіцієнт первинного засвоєння діючих речовин демонструє, який відсоток д. р., що міститься в добриві, може бути засвоєний культурною рослиною протягом одного вегетативного сезону). 

Застосування якісних РКД вирішує такі важливі завдання, як оптимальна форма внесення фосфору та забезпечення пролонгованості дії фосфоровмісних добрив, а також дозволяє уникнути непродуктивних втрат. Своєю чергою, оптимальне фосфорне забезпечення сприяє добрій перезимівлі озимих культур завдяки кращому синтезу вуглеводів. Фосфор бере активну участь у регулюванні та контролі головних ферментативних реакцій, які перебігають за його участю в рослинному організмі. Елемент бере активну участь у формуванні кореневої системи, а отже, у забезпеченні рослин поживними речовинами навіть за несприятливих погодних умов. Тобто наявність фосфору в доступній для споживання рослин формі є життєво важливим. 

Різні типи фосфатних добрив містять діючу речовину в різних формах. Ортофосфати завдяки одномолекулярній структурі відразу після внесення безпосередньо доступні рослинам, але в той самий час вони доступні ґрунтовим сполукам. Через це їх дія обмежена в часі, бо вони швидко переходять у зв’язану і недоступну рослинам форму. 

Поліфосфати майже не взаємодіють із паразитичними ґрунтовими споживачами та віддають діючу речовину поступово (протягом 1–7 тижнів). Тому ефективність первинного засвоєння рослинами РКД із двома формами фосфору (орто і поліформи) становить від 50–90%. 

Наприклад, рідке комплексне добриво марки 10:34 містить у своєму складі 10% азоту в амонійній формі та 34% загального фосфору P2O5, представленого в вигляді ортота поліформ. 

Пролонгована дія 

Що забезпечує РКД пролонгований ефект? Це відбувається завдяки застосуванню принципово іншої схеми отримання добрива, яка полягає в нейтралізації аміаком ортофосфорної кислоти (екстракційної або термічної) до pH близько 6,5. 

Поліфосфорні кислоти отримують за нагрівання у вакуумі ортофосфорної кислоти. Відбувається конденсація (зв’язування двох і більше молекул ортофосфорної кислоти в одну), що супроводжується виділенням молекул води. Таким чином, спостерігається об’єднання мономерних ортофосфатів у полімерний ланцюг — поліфосфат. Коли кислота потрапляє в ґрунт, відбувається зворотний процес, який уже відбуватиметься в іншому напрямі й триватиме до 7 тижнів, що і забезпечить пролонгованість дії.  

Основні переваги РКД  

1. Не потребують розчинення, рівномірно розподіляються по поверхні внесення. 

2. Завдяки однорідності розподілення д. р. у кожній краплі можуть використовуватись у точному землеробстві. 

3. Не посилюють дефіцит вологи в ґрунті. Мають суттєві переваги в застосуванні за посушливих умов. Завдяки рідкій формі РКД можуть переміщатися по щілинах і капілярах ґрунту і менше зв’язуються ґрунтовими колоїдами. 

4. Містять оптимальний баланс ортофосфатів, що забезпечують рослинам потужний старт, і поліфосфатів, що забезпечують пролонговану дію. Мають коефіцієнт засвоєння д. р. до 90%. 

5. Мають високий потенціал міграції фосфатів у ґрунтах: ортофосфати (АР) — близько 1 см, поліфосфати (АРР) — до 7–15 см. 

6. Забезпечують економію в перевалці й спрощення технологічних процесів під час внесення. 

7. Застосовуються на різних етапах онтогенезу, коли внесення твердих добрив є неможливим або неефективним. 

8. Можна застосовувати в одній баковій суміші з мікродобривами, пестицидами й регуляторами росту. 

9. Не потребують часу на приготування, як бакові суміші. 

Олеся Деркач

журнал The Ukrainian Farmer, березень 2021 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі The Ukrainian Farmer та інтернетсторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону УкраїниПро авторське право та суміжні права”.
Використання
інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ