Агромаркет

Реорганізація

Реорганізація

Як власникові агробізнесу не втратити ні земельний банк, ні податкові пільги: розбираємо найпоширеніші помилки

 

З різних причин власник агробізнесу може прийти до рішення, що в структурі керування компанії необхідні зміни. Грамотна реорганізація може допомогти з оптимізацією фінансових і трудових ресурсів; дозволить спокійно «продати» земельний банк «через корпоративні права», звільнитися від «проблемних» активів або ж навпаки збільшити свої активи та структурувати їх. Утім, реорганізація аграрних підприємств концептуально відрізняється від реорганізації будь-якого іншого бізнесу саме земельними та податковими нюансами, а також тим, що в їх структурі дуже часто є фермерські господарства.  

 

Розглянемо дві найпопулярніші форми реорганізації: виділ та приєднання. Аби з вами бути на одній хвилі, визначимося з тлумаченням понять. Виділ — це коли з вашої компанії (без її припинення) за розподільчим балансом передаються активи, пасиви до нової компанії (їх може бути декілька). Приєднання — це коли у вас є хоча б дві компанії; компанія «А» приєднується до компанії «Б»; активи, пасиви передаються за передавальним актом і в результаті цієї історії компанія «А» перестає існувати, а ми отримуємо компанію «Б» зі всім нажитим компанією «А». 

 

Виділ та приєднання завжди передбачають проведення податкової перевірки, тому до цього дійства необхідно узгодити в часі дії корпоративних та податкових юристів, аби ваш бухгалтер вчасно подав усі декларації, сплатив податки й, що найголовніше, не проходив таку податкову перевірку двічі! Деякі інші нюанси розглянемо далі. 

 

Збереження єдиного податку 4 групи 

 

Якщо хоча б одна компанія, яка задіяна в структуруванні, не є платником ЄП 4 групи, то перше запитання, яке необхідно поставити власнику бізнесу: чи важливо йому, щоб компанії після реорганізації були на ЄП 4 група. Якщо відповідь стверджувальна, то слід або перевести бізнес на 4 групу (а це може тривати цілий рік, бо цей спецрежим надається за результатами попереднього звітного року), або вносити ще на старті корективи в структурування. 

 

Щоб жодна з компаній не втратила 4 групу, треба на дату виділу (чи приєднання) застосовувати такий спецрежим, виручка кожної компанії від постачання сільгосппродукції має становити 75% і вище (п. 291.4.3 Податкового кодексу України; далі — ПКУ). Якщо цього моменту не врахувати, власникові доведеться платити до бюджету: 

 

  • податок на прибуток (водночас, коли ніхто не стежив з такою метою за співвідношенням доходів та витрат, очевидно, що сплачувати 18% з такого «неконтрольованого» доходу може бути доволі обтяжливо); 
  •  земельний податок;
  • податок на нерухомість; 
  • якщо бізнес на Півдні України, то найбільше коштів «потягне» спецводокористування. 

 

Крім того, власникам земельних ділянок, у яких цей бізнес орендує землю, надійдуть ППР про сплату земельного податку, і «пайовики» ринуть з проханням «компенсації» до агропідприємства. 

 

Тож питання щодо 4 групи слід вирішити ще на старті. І не забути, що за реорганізації діють інші правила обрахунку питомої ваги постачання сільгосппродукції та змінюються строки сплати єдиного податку 4 групи. 

 

Обрахунок питомої ваги. Супутні послуги 

 

У рік реорганізації до 75% виручки від постачання сільгосппродукції включаються доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг: 

 

  • послуги зі збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю); 
  • послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю); 
  • послуги зі зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю); 
  • послуги з відгодівлі та забою свійської худоби й птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю) (абзац шостий підпункту 298.8.3 ПКУ). 

 

Перша сплата єдиного податку 4 групи 

 

Перша сплата єдиного податку 4 групи для утвореної внаслідок приєднання (виділу) компанії настає протягом 30 календарних днів після останнього календарного дня податкового (звітного) кварталу, коли відбулося таке обрання/ перехід, і, відповідно, виникло право на земельну ділянку, а надалі — у загальному порядку (пп. 295.9.3 ПКУ). 

 

Приєднання фермерських господарств 

 

Поширеною є ситуація, коли треба оптимізувати витрати на обслуговування фермерських господарств. З’ясувавши питання з 4 групою, необхідно переходити до землі. Якщо вона у приватній власності, то популярним рішенням є спершу перетворити господарства в товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) і потім приєднати їх одне до одного. 

 

Втім, дуже часто на фермерських господарствах є державна й комунальна земля. Ба більше, оскільки, за процедурою, земельні ділянки спершу отримували в оренду під створення господарства, а потім уже створювалося саме господарство, то орендарем такої ділянки буде фізична особа, яка вже може не мати жодного стосунку до цього бізнесу. 

 

В такому разі треба уважно вивчити договір оренди, аби зрозуміти, яка саме земля орендується, й визначитися: чи готовий власник продовжувати структурування, якщо є реальний ризик підвищеної зацікавленості з боку прокуратури та ризик втратити таку землю. 

 

Слід звернути увагу ще й на таке. Згідно з законодавством України, приєднання юридичних осіб є однією з форм реорганізації. Закон України «Про фермерські господарства» (далі – ЗУ про ФГ) прямо допускає можливість реорганізації фермерських господарств. Щоправда, процедура такої реорганізації цим законом не врегульована. З позиції ч. 1 ст. 2 ЗУ про ФГ, до відносин, пов’язаних з реорганізацією фермерських господарств, мають застосовуватись, у тому числі, й інші нормативно-правові акти України, зокрема Цивільний кодекс України (далі — ЦК України). Водночас в силу нещодавньої реформи корпоративного законодавства, низку норм, які регулювали реорганізацію юридичних осіб, було виключено з ЦК України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Застосування останнього до відносин з реорганізації фермерських господарств є неоднозначним: з одного боку, ЦК України прямо передбачає можливість застосування законодавчих актів за аналогією, з іншого боку — можливість такого застосування прямо залежить від позиції конкретного державного реєстратора (нотаріуса). Тому якщо в структуруванні фігурують фермерські господарства, обов’язково слід з’ясувати нюанси: чи «перезареєструються» права на землю за передавальним актом. Погодьтеся, якщо цей момент не врахувати, то сюрприз буде не вельми приємним. 

 

Важливу увагу слід приділити статуту фермерського господарства. Під час реорганізації є реальна можливість «виправити усі ляпи» (за нашим досвідом, вони є в статутах більшості господарств). Програма мінімум: обов’язково сформувати складений капітал (аби платити дивіденди за пільговою ставкою 9%, а не 18%), описати землі господарства та врегулювати питання спадкування таких земель. 

 

Дотації 

 

Обов’язково слід уточнити, чи користуються підприємства дотаціями. Якщо, наприклад, підприємство, з якого буде виділятися інша компанія, отримало дотацію на корів, то його поголів’я корів в жодному разі не повинно зменшитися на 1 липня поточного року та 1 січня наступного року, як порівняти з поголів’ям, на яке було отримано дотацію. Якщо в цей період буде здійснено, наприклад, виділ, то формально поголів’я зменшиться. В такому випадку абз. 10 п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» №107 від 07.02.2018 (далі — Постанова КМУ №107) передбачає, що отримана дотація має бути повернена, і не робить з цього правила винятки, коли здійснюється реорганізація. Звісно, можна зайняти позицію, що змінився фактично власник корів та користувач дотації, але поголів’я не зменшилось. І хоча в Постанові КМУ №107 відсутні будь-які згадки чи особливі правила дії норми абз. 10 п. 8 Постанови КМУ №107, але і заборона такої реорганізації не встановлена. Разом з тим цей момент має бути прораховано завчасно. 

 

Щодо отриманих дотацій, то необхідно врахувати, по-перше, дотації беруть участь у розрахунку частки сільськогосподарської діяльності; по-друге, такі дотації збільшують саме дохід від не несільськогосподарської діяльності. Віднедавна в розрахунку з’явилася окрема графа для зазначення таких сум, тому необхідно бути обережним, аби постачання сільськогосподарських товарів було на рівні не менше 75%. 

 

Подання декларації: уточнюємо інформацію про земельні ділянки 

 

Коли ми успішно реалізували виділ чи приєднання, необхідно не забути новоутвореним компаніям-правонаступникам подати декларації з ЄП 4 групи за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов’язків щодо погашення податкових зобов’язань або боргів, які передані йому як правонаступнику. Такі декларації подаються протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем утворення компаній, до податкової за основним місцем обліку та за місцем розташування земельних ділянок (пп. 298.8.2 ПКУ). 

 

Сподіваюся, що ці поради будуть корисні й допоможуть у плануванні та реалізації структурування агробізнесу. 

 

Андріана Мартинів, юрист

газета “АгроМаркет”, лютий 2019 року

 

Усі авторські права на інформацію розміщену у газеті “АгроМаркет” та інтернет-сторінці газети за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ