Тваринництво

Ремонтний молодняк індиків

Ремонтний молодняк індиків

Правильне комплектування й експлуатація батьківського стада, грамотне вирощування ремонтного молодняку забезпечать рівномірне надходження якісних інкубаційних яєць протягом року.    

За промислового вирощування індиків величезне значення має насамперед вибір вихідних порід і ліній індичок із гарантованою високою продуктивністю, виживаністю тощо. Успішне вирощування індичат на м’ясо багато в чому залежить від якісної підготовки батьківського стада індиків, тобто правильного вирощування ремонтного молодняку. 

Розмір батьківського стада в кожному господарстві залежить від його потужності, продуктивності індичок, забійних партій індиків і відповідної потужності забійного цеху. Невідповідність між потужностями цехів вирощування та забійного призводить до порушення технології, перетримання вирощеної птиці або недовикористання виробничих потужностей. 

За вирощування птиці кросу BIG-6 кожен пташник комплектується одновіковою партією ремонтного молодняку індиків 120-денного віку. Інкубують яйця, отримані від птиці, що досягла 240-денного віку. Рівномірність валового виходу індичих яєць залежить від кратності комплектування пташників батьківського стада. 

За промислового виробництва м’яса індиків кросу BIG-6 ремонтний молодняк до 120-денного віку вирощують у приміщеннях із регульованим мікрокліматом, розташованих на спеціальному майданчику. Способи вирощування індичат у цей період, нормативи щільності посадки, фронту годівлі й напування, мікроклімату не відрізняються від способів вирощування індичат на м’ясо. 

У вирощуванні ремонтного молодняку, призначеного для комплектування батьківського стада, яке утримується в клітинах, перевагу слід віддати способу вирощування на ґратчастих підлогах або в клітинах. Площа цих клітин має бути у 2–3 рази більша проти клітин для індиків товарного стада, що забезпечує активний рух птиці, кращий розвиток і зміцнення організму майбутніх несучок. 

Молодняк батьківських ліній вирощують в окремих приміщеннях або секціях, де не допускається змішування. Якщо до 120-денного віку бажано роздільне вирощування самців і самок в окремих приміщеннях або светлоізольованих секціях, то в наступний період таке вирощування є обов’язковим, бо режими їх утримання (насамперед світловий) значно відрізняються. 

За підлогового утримання батьківського стада ремонтний молодняк у приміщення для дорослої птиці переводять у 120-денному віці. Допустима щільність посадки на 1 м. підлоги ремонтних самок важкого кросу — дві птиці, середнього — три і легкого — чотири голови. Практично щільність посадки ремонтних самок у цей період тільки на 20% вища, ніж дорослих індичок, бо після 120-денного віку залишають 120% самок (від дорослого поголів’я) і розміщують їх у пташниках для дорослих індичок. Ремонтний молодняк у клітини батьківського стада доцільно переводити у 200-денному віці, після остаточного відбору, дотримуючись рекомендованих норм щільності посадки для дорослої птиці. 

У вирощуванні ремонтного молодняку індиків крім оптимального мікроклімату особливе значення має регулювання світлового режиму. Освітленість у приміщенні має бути відрегульована на рівні 30 лк. 

Жива маса ремонтного молодняку — одна з основних ознак відбору племінної птиці. Індичат, що не досягли відповідної маси, вибраковують. Щоб забезпечити контроль за ростом і розвитком молодняку, щотижня слід зважувати по 100 індичат. Перший відбір індичат за живою масою й розвитку проводять у добовому віці, другий — у 90-денному, третій — у 120-денному віці, а остаточний — у 200-денному віці. 

Відбір індичат у 90-денному та в 120-денному віці проводять за живою масою, екстер’єром, шириною грудей, оперенню й життєздатністю залежно від кросу й батьківської форми індичок. Комплектуючи стадо, проводять остаточний відбір молодняку за екстер’єром, кістяком, живою масою, а в материнських лініях також за вираженістю ознак яєчного типу. 

Якщо для комплектування батьківського стада молодняк вирощували на ґратчастих підлогах або в клітинах, особливу увагу слід звертати на стан ніг птиці (вони не мають бути травмовані чи ушкоджені), правильний розвиток кіля й оперення. 

Для подовження строків використання індичок-несучок й отримання інкубаційних яєць високої якості часто в господарствах застосовують примусову линьку птиці. За зоотехнічного способу її виклику триває вона до 12 тижнів. Линьку індичок зоотехнічним способом проводять так: у 1-й день припиняють постачання води для птиці й повністю затемнюють приміщення — корм залишається; на 2-й день відновлюється постачання води, але повністю забирають корм, освітлення залишають на 2 год; на 3-й знов забирають воду, птицю годують обмежено, а світловий день триває 2 год; на 4-й день збільшується тривалість світлового дня до 6 год; на 5-й день слід повністю припинити обмеження у воді й кормі (у птиці на цей час вже починає випадати перо). На початку дев’ятого тижня світловий день збільшують до 14 год на добу. Птицю годують повноцінним раціоном для продуктивної птиці. Через два тижні починається яйцекладка, а через три вона досягає 50% і вище. Доведено, що додаткове додавання метіоніну в кількості 150% норми, яка була в племінний період із четвертого дня линьки, забезпечує її пришвидшення (до 7 тижнів). Застосовувати примусову линьку птиці кросу BIG-6 треба в той період, коли продуктивність індичок у першому циклі яйцекладки становитиме не більше як 25%. 

Для збереження тривалої продуктивності індичок батьківського стада важливим також є запобігання появи інстинкту насиджування в несучок. Один з ефективних заходів — відсаджування квочок в окремі секції із сітчастою підлогою та посиленою вентиляцією. Через 2–3 дні після відсадження індички знову починають яйцекладку. В практиці промислового індиківництва для рознесення птиці застосовують також яскраве світло (300 лк) на 10 хв протягом дня. Найефективніший спосіб ліквідації інстинкту насиджування — утримання індичок батьківського стада в клітинних батареях. 

Валентина Мовчунова  

журнал “Наше Птахівництво”, липень 2019 року

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Наше птахівництво” та інтернет сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

Інші статті в цьому журналі
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
Наше Птахівництво
4
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ