Овочі-Ягоди-Сад

Про підтримку

Про підтримку

Агропідприємства, що офіційно зареєстровані виробниками плодово-ягідної продукції, можуть претендувати на грошові компенсації з бюджету.

 

Законом України «Про Державний бюджет України у 2018 році» передбачено фінансування програм підтримки АПК, якими зможуть скористатись садівники. Нині діє чотири програми:

 

І. Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними, у сумі 300 млн гривень;

ІІ. Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств, у сумі 1 млрд гривень;

ІІІ. Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів;

ІV. Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників.

 

На програму підтримки розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників, ягідників та нагляду за ними держава запланувала витратити кошти у сумі 300 млн гривень. Її регулює «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства», затверджений постановою КМУ від 15 липня 2005 року № 587 (зі змінами). Відповідно до нього державна підтримка може надаватися в межах нормативів, встановлених Мінагрополітики за напрямами:

 

1) роботи із закладення насаджень, догляду за ними до вступу у плодоношення, що передбачає виконання проектних робіт, підготовку ґрунту та садіння, догляд за насадженнями, спорудження шпалери, встановлення систем крапельного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт;

 

2) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (до 80% здійснених у поточному та попередньому бюджетних роках витрат без урахування сум ПДВ);

 

3) будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва, придбання ліній товарної обробки плодів;

 

4) будівництво розсадницькими господарствами лабораторних комплексів для виробництва безвірусного садивного матеріалу, виробниками плодів і ягід — камер швидкого заморожування такої продукції;

 

5) придбання механізмів та техніки, зокрема й імпортної, яка не виробляється в Україні, для виконання технологічних операцій у виноградарстві, садівництві та хмелярстві і нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів; для модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках ємністю від 500 тонн (за умови власного виробництва столових сортів винограду та плодів в обсязі, не меншому ємності такого холодильника).

 

Водночас Мінагрополітики залежно від обсягів бюджетних коштів на відповідний бюджетний рік та пріоритетності окремих напрямів державної підтримки самостійно визначає напрями, за якими буде надаватися державна підтримка у такому бюджетному році. У зв’язку з чим, відповідно до наказу Мінагрополітики від 12 березня 2018 року №131 «Про визначення напрямів державної підтримки розвитку», у 2018 році фінансування за вищезгаданою програмою відбуватиметься за напрямом придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю. Надалі передбачається, що такі напрямки будуть розширені на відшкодування вартості шпалери, систем зрошення, сортувальних ліній і будівництва фруктосховищ.

 

На фінансову підтримку розвитку фермерських господарств передбачено 1 млрд гривень. Їх розподіл регулює «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств», затверджений постановою КМУ від 7 лютого 2018 року № 106. Існують обов’язкові вимоги до фермерських господарств — отримувачів бюджетних коштів:

• зареєстровані права на власність та/або користування земельною ділянкою;
• наявність до 500 га сільськогосподарських угідь в обробітку;
• чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік не перевищує 15 млн гривень;

• потрібна ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин (для спеціалізованих рідприємств).

 

За цією програмою відшкодовується 70% вартості обладнання — сортувального, переробного чи іншого технологічного устаткування.

 

Фінансову підтримку у формі здешевлення кредитів регулює «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», затверджений постановою КМУ від 29 квітня 2015 року № 300.

 

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитами:

 

• короткостроковими (до 12 місяців), залученими для покриття виробничих витрат;

• середньостроковими (до 36 місяців), залученими для витрат капітального характеру.

 

Компенсація надається за нараховані і сплачені у 2018 році відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

 

Фінансову підтримку для сільгосптоваровиробників регулює «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», затверджений постановою КМУ від 1 березня 2017 року № 130. Одну частина компенсаційних коштів (25%) покриває бюджетна програма КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва», іншу (15%) — КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств». Щоб отримати кошти, садівниче господарство має зробити 6 кроків.

 

Крок 1 — перевірити чи має право на державну підтримку, адже вона надається лише офіційно зареєстрованим виробникам плодово-ягідної продукції незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

 

Крок 2 — подати необхідні документи до Мінагрополітики. Для цього — надіслати на офіційну поштову або електронну адресу Мінагрополітики заяву для включення до переліку претендентів на державну підтримку. Форма заяви встановлюється Мінагрополітики, її можна завантажити на сайті Міністерства.

 

Протягом 10 днів з моменту надходження заяви, у разі її правильного оформлення, комісія Міністерства приймає рішення про включення виробника до Переліку претендентів на державну підтримку. Також на офіційному веб-сайті Мінагрополітики розміщується інформація про суб’єктів господарювання, яких не включено до переліку претендентів із зазначенням підстав відмови. Асоціація «Укрсадпром» надає своїм членам підтримку у заповненні й поданні документів, аби уникнути безпідставних зауважень з боку державних органів, а представник Асоціації у комісії Мінагрополітики, оперативно реагує у разі порушення інтересів претендента.

 

Крок 3 — подання документів до районної (обласної) комісії. Після отримання інформації щодо включення суб’єкта господарювання до переліку претендентів на державну підтримку, розміщеного на офіційному веб-сайті Мінагрополітики, господарство повинне подати до утвореної районної комісії (а у випадку її відсутності — до обласної) наступні документи залежно від напрямку державної підтримки:

 

Раз на рік

 

• документи, що посвідчують право на користування земельною ділянкою;

• проектну документацію на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень або хмільників. У разі закладення виноградників технічних сортів — затверджену Мінагрополітики проектну документацію на їх створення;

• довідку про банківські реквізити;

• зобов’язання щодо повернення до державного бюджету у місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання; До 20 червня та 20 листопада

• заяву про компенсацію;

• акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат за встановленою Мінагрополітики формою (бухгалтерські документи, що підтверджують оплату/ придбання/ оприбуткування садивного матеріалу);

• реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів;

• довідку про відсутність (наявність) заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

• сертифікати, що засвідчують сортові та товарні якості садивного матеріалу, для ввезеного на митну територію України — фітосанітарний сертифікат та сертифікат країни-експортера.

 

На підставі поданих документів та результатів виїзних перевірок комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб’єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 га.

 

Крок 4 — направлення районними (обласними) комісіями документів до Мінагрополітики. До 1 липня та 1 грудня районні (обласні) комісії незалежно від результатів розгляду документів та проведених виїзних перевірок забезпечують надходження до Мінагрополітики зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами виїзних перевірок та аналізу отриманих документів за встановленими Мінагрополітики формами, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики — інші підтвердні документи.

 

Крок 5 — визначення остаточного обсягу компенсації Мінагрополітики. Комісія, утворена Мінагрополітики, до 1 числа місяця, що настає за місяцем отримання документів, вивчає інформацію про попередні обсяги компенсації, подану комісіями (див. Крок 4) та визначає остаточний обсяг компенсації щодо кожного претендента на державну підтримку.

 

Крок 6 — фактичне отримання грошових коштів. Кошти державної фінансової підтримки надійдуть на банківський рахунок після оприлюднення відповідного наказу Мінагрополітики.

 

Дмитро Крошка, Асоціація «Укрсадпром»

журнал “Садівництво по-українськи”, листопад 2018 року 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Садівництво по-українськи” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 

 

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
5
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ