Тваринництво

Роль мінеральних амінокислотних комплексів у збереженні цілісності кишківника свиней у період теплового стресу

Підтримати цинком

Підтримати цинком

Роль мінеральних амінокислотних комплексів у збереженні цілісності кишківника свиней у період теплового стресу 

Розвиток теплового стресу у поголів’я може спричинити значні фінансові витрати. Так, наприклад, витрати американських свинарських господарств, пов’язані з тепловим стресом, оцінюють у 900 млн доларів на рік, з яких приблизно 450 млн доларів припадає на поросят на дорощуванні/відгодівлі та 450 млн доларів — на батьківське стадо. Ці цифри добре пояснюють поширеність систем охолодження на американських фермах. Проте встановлення систем охолодження не завжди економічно виправдане, а в разі механічної несправності може спричинити непередбачуваний розвиток теплового стресу у тварин. 

Механізм впливу 

В умовах теплового стресу температура тіла тварини підвищується, від тканин, що вистилають кровоносні судини, шлунок, травний тракт й інші внутрішні органи, кров припливає до поверхні шкіри, щоб збільшити віддачу тепла. Зі зменшенням припливу крові до тканин внутрішніх органів скорочується і надходження кисню (гіпоксія) та енергії до ентероцитів, клітин одношарового епітелію, що вистилає кишківник. Коли це відбувається, щільні міжклітинні зв’язки між ентероцитами можуть слабшати, що полегшує проникність у кровотік патогенним мікроорганізмам та їхнім токсинам і, врешті-решт, призводить до розвитку так званого «синдрому дірявого кишківника». 

Як відомо, з настанням теплового стресу тварини помітно менше споживають корм, що ймовірно є механізмом скорочення виробництва метаболічного тепла. Подібне зниження споживання корму багато в чому сприяє падінню показників продуктивності в умовах теплового стресу, але лише частково пояснює причину низької продуктивності у цей період. 

Крім того, пришвидшене дихання, пов’язане з посиленням тепловіддачі, призводить до утворення вільних радикалів кисню й азоту, здатних послабити або зруйнувати щільні міжклітинні зв’язки в кишківнику. Сильний тепловий стрес може викликати морфологічні зміни в кишківнику, зокрема зменшення висоти та збільшення ширини кишкових ворсинок, також можливе руйнування щільних міжклітинних зв’язків між ентероцитами. Кишковий бар’єр може стати уразливим до транспорту ліпополісахаридів (ЛПС) або ендотоксинів через кишкову стінку в кровотік, що призводить до активації імунної системи. 

Цинк і цілісність кишківника 

У ході низки досліджень було встановлено, що цинк відіграє ключову роль у підтримці цілісності кишківника внаслідок зміцнення щільних міжклітинних зав’язків у періоди стресу. Дослідження показали, що цинк посилює синтез білків у зоні щільних міжклітинних зав’язків і білків теплового шоку. Крім того, цинк має антиоксидантну дію, а оксидативний стрес є найчастішою причиною дірявого кишківника. Дослідження також підтвердили, що форма цинку визначає його ефективність зниження проявів дірявого кишківника. 

Розвиток синдрому дірявого кишківника за умов гострого теплового стресу було вивчено в дослідженнях Університету штату Айова. Результати показали, що годівля поголів’я високоефективними металамінокислотними комплексами, наприклад, Availa®Zn, допомагає знизити поширеність синдрому дірявого кишківника підвищенням безпеки та цілісності кишкового бар’єра. 

Згадане дослідження проводили за участю 32 кросбредних свиней початковою вагою 63 кг, яких довільно розподілили на чотири групи з одним із чотирьох варіантів раціону в кожній. 

Група 1 (контрольний раціон і нейтральні умови вмісту): введення 120 мг цинку із сульфату цинку/кг корму, вміст за нейтральних умов (+21 °C, вологість 70%); необмежена годівля. 

Група 2 (обмежений раціон і нейтральні умови вмісту): введення 120 мг цинку із сульфату цинку/кг корму, уміст за нейтральних умов (+21 °C, вологість 70%); обмежена годівля. Тварини цієї групи могли споживати стільки корму, що і тварини з двох груп, схильних до теплового стресу (Групи 3 і 4, 17% обсягу необмеженої годівлі). Такі умови дають змогу порівняти результати з контрольною групою. 

Група 3 (контрольний раціон за теплового стресу): введення 120 мг цинку із сульфату цинку/кг корму, схильність до гострого теплового стресу (+37 °C, вологість 40%); необмежена годівля. 

Група 4 (введення Availa-Zn в умовах теплового стресу)введення цинку в сумарному дозуванні 120 мг (60 мг Zn з Availa-Zn та 60 мг Zn із сульфату цинку) / кг корму в умовах гострого теплового стресу (+37 °C; вологість 40%), необмежена годівля. 

Як і очікувалося, вплив гострого теплового стресу призвів до підвищення ректальної температури, почастішання дихання та зниження споживання корму свинями. До того ж дослідження також дало змогу вивчити процеси, що перебігають в організмі свиней в умовах гострого теплового стресу. 

Дослідники вимірювали проникність клубової кишки, нижнього відділу тонкої кишки у випробуваних групах свиней. Тварини з Групи 3, схильні до теплового стресу, і Групи 2, які отримували обмежений раціон і перебували в нейтральних умовах, демонстрували вищу проникність кишківника, як порівняти з тваринами з Групи 1, що перебували в нейтральних умовах. Отриманий результат указує на зростання ризику проникності кишківника (розвиток синдрому дірявого кишківника) у свиней в умовах теплового стресу, а також вимушеного зниження споживання корму, коли корм закінчується (див. дані Групи 2, яка отримувала обмежений раціон). 

В умовах гострого теплового стресу додавання в раціон Availa-Zn сприяло усуненню проблеми дірявого кишківника, порівнюючи з годівлею неорганічним сульфатом цинку. У тварин, які отримували Availa-Zn з кормом, спостерігалася більш виражена імунна відповідь. В умовах теплового стресу свині, які отримували Availa-Zn з кормом, демонстрували вищу секрецію ліпополісахарид-зв’язувального білка (ЛСБ), як порівняти зі свинями, які отримували сульфат цинку. Виступаючи як білок гострої фази, ЛСБ пов’язує бактеріальний ліпополісахарид таким чином, що останній може бути зруйнований іншими компонентами імунної системи. Свині, що зазнали теплового стресу й отримували Availa-Zn з кормом (Група 4), мали кількісно нижчий рівень сироваткового ендотоксину, ніж свині, які отримували сульфат цинку (Група 3). 

Тепловий стрес — поширена проблема свинарства, що потребує розв’язання. Щоб унеможливити довгострокову дію теплового стресу на продуктивність тварин, дуже важливо розробити план дій до настання спекотної погоди. Додаткове введення до раціону свиней мікроелементів у складі Availa-Zn сприяє зменшенню проявів синдрому дірявого кишківника в умовах теплового стресу. 

За результатами досліджень джерело цинку, що надходить із кормом, відіграє вирішальну роль у зниженні наслідків теплового стресу. 

Щоб отримати додаткову інформацію про переваги годівлі свиней мінеральним комплексом Availa-Zn у боротьбі з тепловим стресом і запаленнями, зв’яжіться з представником компанії Zinpro у вашому регіоні. 

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ