Техніка

Альтернатива. Надійність. Якість. Новий VECTOR у системі точного землеробства

Альтернатива. Надійність. Якість. Новий VECTOR у системі точного землеробства

В умовах постійної інтенсифікації сучасного сільськогосподарського виробництва й технологій обробітку ґрунту дедалі частіше постає питання оптимізації кількох технічних операцій та раціонального використання матеріально-технічних ресурсів

Якщо ми говоримо про основний обробіток ґрунту, то можна сказати, що такий елемент агротехнології має два напрями: відвальний (традиційний) та безвідвальний. Враховуючи постійну зміну кліматичних умов та нестабільну ситуацію з ґрунтовою вологою, дедалі більше фермерів намагаються максимально накопичити та зберегти вологу в полі, що можливо досягти застосуванням безвідвального обробітку. За такої технології можна не лише зберегти ґрунтову вологу, а й дати доступ кисню до нижніх рівнів орного шару, зруйнувати «плужну підош­ву». Здебільшого для такої технології використовують глибокорозпушувачі, проте є й універсальні культиватори, які можуть вирішувати завдання такого характеру. 

У нинішніх умовах сільськогосподарського виробництва основною тенденцією є напрям на універсальні машини, котрі можуть виконувати кілька операцій водночас, що має позитивний ефект як з економічного боку (зменшення кількості проходів агрегату — відповідно зменшення матеріально-технічних затрат), так і з боку агротехнології — зменшення кількості проходів агрегату забезпечує зменшення ущільнення ґрунту. При проведенні основного обробітку досить важливим є питання одночасного внесення складних комплексних добрив.

Універсальність роботи машин подібного функціоналу полягає в одночасній можливості проведення культивації як на невелику глибину (5–10 см), так і можливості проведення глибокого розпушування та перемішування ґрунту.

Пропоную на прикладі розглянути багатофункціональний комбінований культиватор Vector від Köckerling.

Детальніше розберемося в деяких конструктивних та технічних деталях культиватора. Основним робочим органом культиватора є потужна стійка, яка має пружинний захист та витримує навантаження до 650 кг. Робочі органи агрегату розташовані в чотири ряди, що в поєднанні з висотою рами у 85 см дає змогу працювати навіть за наявності великої кількості пожнивних решток. Завдяки зміні робочих органів (оборотне долото, долото / стрілчаста лапа, вузьке долото) можливі різні варіанти роботи, від неглибокої культивації на глибину (5–10/10–25 см) до глибокого рихлення на глибину до 40 см. Така конструктивна особ­ливість і робить цю машину багатоцільовою. Ще однією конструктивною особливістю Vector є можливість зміни робочої ширини захвату. Це здійснюється шляхом від’єднання/приєднання бокових секцій — так ми можемо змінити ширину захвату з 6,2 м до 4,6 м і навпаки. Якщо, наприклад потрібно провести глибоке рихлення, а потужності трактора не достатньо, ми можемо без значних затрат часу та ресурсів від’єднати бокові секції, зменшивши ширину захвату, й мати можливість працювати на максимальну глибину. Таку саму зміну можна провести й у зворотному порядку.

Окремою технічною перевагою є встановлення на Vector системи для локального внесення (на одну або дві глибини) мінеральних добрив — Boxer. Ця система являє собою комплексну модульну конструкцію, яка має два спарені бункери максимальною загальною ємністю 3700 л, власну турбіну, два окремі дозатори, тукопроводи, один або два розподільники. Внесення можливе на одну або дві фіксовані глибини. Використання такої системи є досить ефективним як з погляду економіки (внесення проводиться локально, тобто відсутня перевитрата добрив), так і з погляду росту й розвитку рослин, оскільки забезпечує живлення культури необхідними мінеральними елементами безпосередньо в точці росту кореневої системи.

Можна сміливо сказати, що культиватор Vector в поєднанні з системою Boxer нині є одним із найпрогресивніших рішень на ринку серед агрегатів для альтернативного основного обробітку ґрунту.

Повертаючись до теми «практичного» використання ґрунтообробної техніки Köckerling, неможливо не згадати таку тему, як елементи точного землеробства. Технологічні задачі, що ставить перед технікою технологія точного землеробства, система Köckerling Vector + Boxer вирішує без будь-яких складнощів, як, наприклад, у СТОВ «Шевчен­кове» (с. Шевченкове, Велико­писа­рівського району, Сумської області), де вже четвертий сезон поспіль працює культиватор Vector 6,2 в комбінації з системою Boxer. Від себе хочу зазначити, що на момент придбання господарством цього агрегату, на всіх площах господарства протягом 12 років винятково застосовувалася мінімальна технологія обробітку ґрунту, тобто проводилося лише дискування на глибину до 12 см після збирання.

Восени 2019 року при проведенні основного обробітку під урожай соняшнику сезону 2020-го було закладено польовий дослід. Схема досліду виглядала так: під внесення амофосу та калію хлористого дослідну ділянку, площею в 67 га, було розділено на дві частини: на першій внесення добрив відбувалося зі сталими нормами, на другій частині — внесення проводилося відповідно до проведеного аналізу ґрунту та чітких рекомендацій щодо внесення.

Кінцевий результат: економія добрив на дослідній ділянці порівняно з контрольною — 7 проти 12 т. На момент збирання посіви соняшнику на дослідній ділянці продовжували вегетацію на 14 днів довше, ніж на контрольній.

Тож можна сміливо говорити, що культиватор Vector із системою Boxer від Köckerling успішно виконує завдання як зі звичайної технології основного обробітку, так і без жодних проблем працює з елементами технології точного землеробства.

«Спектр-Агро» дбає не лише про забезпечення своїх клієнтів передовою сільськогосподарською технікою, а й шукає можливості для достатнього та доступного фінансування її придбання. Саме тому ми співпрацюємо з передовими на фінансовому ринку України банками та лізинговими компаніями, щоб запропонувати вигідні та комфортні умови кредитування агровиробникам (назви банків не називаються з огляду на політики їх комплаєнсу):

Олександр Ворона, продукт-Менеджер напрямку с/г техніки

Поділитись:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ