Агрономія

Якісне насіння озимої пшениці від Агрофірми «Колос» забезпечать аграріям стабільний урожай

Нехай «КОЛОС»иться пшениця

Якісне насіння та рекомендації щодо технології вирощування озимої пшениці селекції ТОВ «Агрофірма „Колос”» забезпечать аграріям стабільний урожай.

Леонід Центило, керівник ТОВ «Агрофірма „Колос”»

Вітчизняні аграрії готуються до сівби озимини й покладають великі надії на майбутній урожай. Однак, щоб мрії стали реальністю, потрібно закладати фундамент майбутнього успіху тепер. Про те, як підібрати цінні сорти озимої пшениці та реалізувати їх потенціал розповів в інтерв’ю журналу The Ukrainian Farmer керівник ТОВ «Агрофірма «Колос» Леонід Центило.

— Пане Леоніде, «Агрофірма „Колос”» пропонує великий вибір насіння сортів озимої пшениці. У чому їх особливості та переваги?

— Пшениця озима — одна з культур, яка традиційно засівалася сортами вітчизняної селекції. Більшість сортів селекції ТОВ «Агрофірма „Колос”» мають досить високі ознаки зимостійкості та потужну кореневу систему, вони посухостійкі та стійкі до вилягання, а за вмістом білка, клейковини та силою борошна належать до сильних і цінних пшениць, тобто здатні формувати зерно 1-го та 2-го класів.

Найбільшого поширення набули сорти Центилівка, Світило, Пустоварівка, Смуглянка, Подолянка, Богдана та Фаворитка, які були внесені до Реєстру 6–10 і більше років тому. Є і нові перспективні сорти з високою врожайністю, а саме АФК ПАУЕР, АФК ЕЛІТ ГРЕЙН, АФК СТРОНГ, АФК СТАБІЛІТІ, АФК ФУЛ СПАЙК, АФК ЛАЙТ ГРІН, АФК ФЕНТЕЗІ, АФК ЮНІОН.

На сьогодні нашому виробництву притаманний інтенсивний пошук нових високопродуктивних сортів рослин, адаптованих до конкретних умов вирощування, стресових чинників природного середовища, дія яких спостерігається все частіше й відчувається гостріше. «Агрофірма „Колос”» пропонує сорти високо кондиційного насіння, яким притаманні підвищені біологічні й господарсько-цінні ознаки. Високоврожайні сорти — це Центилівка й Світило; стійкіші до ураження хворобами — Пустоварівка, АФК ЕЛІТ ГРЕЙН, АФК СТРОНГ, Смуглянка, Подолянка, Богдана і Фаворитка; з високим умістом білка — Смуглянка, Подолянка, Богдана, Фаворитка, Центилівка, Світило, АФК СТРОНГ. З «новачків» високі продуктивність і показники якості зерна мають сорти АФК ПАУЕР, АФК СТАБІЛІТІ, АФК ФУЛ СПАЙК, АФК ЛАЙТ ГРІН, АФК ФЕНТЕЗІ, АФК ЮНІОН, а високу стійкість до несприятливих природних умов — АФК ПАУЕР, АФК ЕЛІТ ГРЕЙН, АФК СТАБІЛІТІ (зимостійкість), АФК ЕЛІТ ГРЕЙН, АФК СТРОНГ, Пустоварівка (посухостійкість). Сорти, які під час сортовипробування сформували більший урожай, як порівняти зі стандартними сортами, належать до сильних чи цінних сортів. Кожному з них притаманна своя сортоспецифічність, ознаки якої набувають особливого прояву за природних негараздів.

Вибираючи сорт, треба брати до уваги тип його інтенсивності й адаптивні властивості до природного середовища, господарсько-цінні ознаки, можливості забезпечити умови інтенсифікації його вирощування, оптимальну тривалість збирання й інші чинники. Високу сортову чистоту, збереженість ідентифікаційних ознак сорту та відповідні посівні якості насіннєвого матеріалу гарантує наше насіннєве господарство. Отже, для збільшення валових зборів зерна пшениці озимої надзвичайно важливим є правильний добір сортового складу з акцентом не лише на врожайному, а й на адаптивному потенціалі.

— Скільки сортів варто вирощувати одночасно?

— Сорт є надійним і економічно вигідним чинником підвищення врожайності озимої пшениці за будь-якої технології вирощування. Особливо зростає роль сорту за інтенсивної й інтегрованої технології вирощування в умовах зростання посушливості клімату нашої зони. Потенціал продуктивності наших сортів озимої пшениці сягає 14 т/га, однак у виробничих умовах він реалізується на третину, а в деяких випадках всього на 20%. Головна причина недоборів урожаю — це невідповідність технології біологічним особливостям сорту й екологічним ресурсам. Зміна клімату вимагає вирощування інтенсивних високопродуктивних і посухостійких сортів. Рекомендуємо господарствам вибирати для сівби 3–5 перспективних сортів озимої пшениці, які за комплексним оцінюванням найдоцільніше висівати в кожному окремому господарстві.

Одним з основних чинників, що забезпечують одержання високих і стабільних урожаїв сільськогосподарських культур, є якість насіння. Фітоекспертиза насіння допоможе проконтролювати якість насіння, оцінити ступінь ураження хворобами, а результати фітопатологічного аналізу — обрати дієві заходи із захисту рослин у допосівний (протруєння) та післяпосівний періоди, щоб мінімізувати ризики.

— Що потрібно враховувати, визначаючи оптимальні строки сівби?

— Рослини озимої пшениці мають високу екологічну пластичність щодо строків висівання, а також умов вирощування. Але і занадто ранній висів, і занадто пізня сівба пшениці негативно впливають на ростові процеси пшениці озимої.

Однак клімат міняється, і через аномально теплу затяжну осінь і відсутність вологи в ґрунті минулої осені сіяли в пізніші строки. Часто виникає ситуація, коли оптимальні строки вже підходять, а вміст вологи в орному шарі недостатній. У такому разі сівбу пшениці варто відкласти до допустимих строків, проте якщо дощів усе-таки не буде, слід починати висів навіть у сухий ґрунт. Інакше значно зменшуються строки осінньої вегетації рослин пшениці, що негативно впливає на морозостійкість і продуктивність культури загалом.

Сортові особливості також впливають на оптимальні строки сівби пшениці. Найкраще перезимовує озима пшениця з добре сформованим вузлом кущення, 3–4 пагонами й добре розвиненою кореневою системою. Залежно від сорту така кількість пагонів утворюється за 50–60 днів (від сівби до припинення активної вегетації, коли середньодобова температура встановлюється на рівні +5 °С). Цього досягають за сівби її в оптимальні (календарні) строки, встановлені для кожної ґрунтово-кліматичної зони: в нашій місцевості — 10–25 вересня.

— Чому норма висіву для традиційних й інтенсивних сортів різна?

— У традиційних сортів озимої пшениці норма висіву зазвичай становить 3–5 млн штук насінин на гектар, а в несприятливих умовах (пізня сівба) — 5,5–6 млн. Норму висіву пшениці диференціюють з урахуванням сорту, попередника, добрив, строків сівби.

У сучасних сортів, які мають високий коефіцієнт кущіння і в гібридів пшениці норма висіву буде значно нижчою, вона визначається насамперед рекомендаціями селекціонера-оригінатора цієї пшениці. Одним із технологічних способів формування оптимальної густоти рослин пшениці на посівній площі є вибір ґрунтових умов, біологічних особливостей сорту, строків і способів сівби й інших чинників урожайності. Установлюючи норми висіву, ми враховуємо кущистість і високорослість сорту. Як правило, висококущисті й високорослі сорти, що формують густий стеблостій, схильний до вилягання, висівають рідше, ніж менш кущисті й менш високорослі сорти, стійкі проти вилягання.

Норми висіву залежать від строків сівби пшениці: за запізнення їх підвищуємо, щоб зменшити загрозу можливого зрідження посівів унаслідок загибелі недостатньо розвинених рослин із настанням ранніх осінніх заморозків. Норми висіву підвищуємо за сівби пшениці після стерньових попередників, на площах, недостатньо очищених від бур’янів. Визначаючи норму висіву, ми обов’язково враховуємо якість насіння — його схожість, чистоту та масу 1000 насінин.

— Порекомендуєте оптимальну схему сівби ваших сортів озимої пшениці.

— Найпоширенішим є міжряддя 15 см, що пов’язане не лише з агрономічними рекомендаціями, а й із використанням зернових сівалок із таким міжряддям. Доволі поширеними також є схеми 12–12,5 та 18 см.

Широкорядні схеми властиві насінницьким посівам пшениці, а вузькорядний, розосереджений і перехресні способи сівби застосовують для найбільш рівномірного розподілу насіння на поверхні, що забезпечує однаковий рівень живлення кожній рослині.

Оптимальна глибина висіву пшениці — 2–3 см, але допускається сівба на глибину до 4 см. Не варто забувати про проведення якісного обробітку ґрунту, інакше існує загроза суттєвого зменшення схожості рослин озимої пшениці, відповідно, зниження врожайності.

— У чому полягає ефективність вашої системи захисту посівів?

— Невіддільною частиною технології вирощування озимої пшениці в нашому господарстві є боротьба з бур’янами, особливо в осінній період. Вибір гербіциду залежить від видового складу бур’янів на конкретному полі, від попередника (якщо є падалиця ріпаку чи соняшнику), і загалом від сівозміни. Ми організовуємо своєчасне проведення обстеження полів з виявлення хвороб (борошнистої роси восени й інших плямистостей) і пошкодження посівів гусеницями озимої совки та личинками малої хлібної жужелиці. Проводимо осінні розкопки з виявлення заселення шкідниками.

— Яка оптимальна система живлення для інтенсивних сортів пшениці?

— Вирощуючи інтенсивні сорти з високими вимогами до забезпечення ґрунту поживними речовинами, потрібно добре збалансувати систему живлення для максимальної реалізації генетичного потенціалу. На тонну врожаю озима пшениця використовує 24–35 кг азоту, 10–15 — фосфору, 20–26 — калію, 5 — кальцію, до 5 — магнію, 4 — сірки, 250 г заліза, 80 — марганцю, 55 — цинку, до 8 г міді та бору.

Найкращі показники врожайності ми отримуємо тільки за повного забезпечення рослин усіма елементами живлення та балансу поживних речовин, бо неправильне співвідношення N, P, K мікро- та мезоелементів призводить до зменшення продуктивності рослин і якості продукції.

Оптимальна система живлення передбачає внесення мінеральних добрив: під основний обробіток ґрунту, у рядок під час сівби та підживлення впродовж вегетації. Під основний обробіток потрібно вносити повну норму фосфорно-калійних добрив. Перемішування мінеральних добрив із шаром ґрунту під час оранки забезпечує максимальну ефективність від їх використання. Проте варто врахувати, що надмірне азотне живлення з осені призводить до різкого зниження зимостійкості, переростання рослин пшениці. Узимку ж значна частина азоту, що не була використана, буде промиватись у глибші шари ґрунту, зменшуючи ефективність від застосування. Важливим моментом є внесення бору на посіви пшениці після соняшнику та ріпаку, адже ці культури й бобові виносять із ґрунту великий відсоток цього елемента. Внесення 100 г бору в діючій речовині сприятиме кращому розвитку кореневої системи, покращенню кущення, підвищенню зимостійкості. У вирощуванні озимої пшениці використовуйте мікроелементи: цинк і мідь — по 0,5 кг/га.

— Що загрожуватиме посівам у новому сезоні?

— Під час осінньої посівної 2020 року виробники-аграрії ймовірно можуть наразитися на такі труднощі, як пересушення ґрунту й неможливість його своєчасного обробітку. Зміна клімату в бік посухи, можливо, подіє і на отримання сходів. Тільки завдяки якісному проведенню обробітку ґрунту (максимальне збереження вологи в ґрунті) й сівбі насінням посухостійких сортів із високою схожістю можна отримати дружні сходи.

Сійте правильно, вирощуйте перспективні сорти нашої колекції і збирайте високі врожаї! Успіхів Вам!

Лариса Степанушко

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ