Овочі-Ягоди-Сад

Фірма Fruit Expert провела у Вінниці садівничий семінар із виїздом у товарні насадження

Наше дорадництво

Наше дорадництво

10–11 лютого 2020 року незалежна консалтингова фірма Fruit Expert провела у Вінниці садівничий семінар із виїздом у товарні насадження для демонстрації методів обрізки зерняткових культур.

Фірма Fruit Expert — відносно молода, й існує лише дру гий рік. Проте заснували її фахові садівники з Буковини,  що глибоко розуміють і добре знають усі проблеми й по треби сучасного садівництва. Базуючись у Хотинському  районі Чернівецької області, Fruit Expert провадить консал тингову діяльність по всій Україні. Сферою компетенцій  фірми є інтенсивні насадження яблуні й груші. Окрім  українських фахівців, дорадництво на базі Fruit Expert веде  також і провідний садівничий консультант із Нідерландів  Пітер ван Аркель. 

Десятого лютого у Вінниці на базі ТРС «Мегамол» відбу лася пленарна частина семінару, і її відвідав кореспондент.  Нижче — докладніше про сам семінар й теми, підняті того  дня до обговорення в садівничій спільноті. 

Місце й мета 

Анна Сахончик

Буковинські організатори семінару свідомо обрали для  нього Вінницьку локацію. Як пояснила керівник фірми  Fruit Expert Анна Сахончик, Вінниця має добре транспорт не й магістральне сполучення з усіма регіонами України,  тому у ній зручно збиратися усім охочим садівникам. 

Фахівчиня зазначила: 

— Про наш проєкт добре знають у Чернівецькій області,  адже голландський консультант Пітер ван Аркель спів працював із нами й консультував наших садівників ще  до створення фірми. Нині, коли ми розпочали офіційну  консультативну роботу, хочемо поширювати свої знання  і досвід далі по Україні. 

Ситуацію у садівництві знаємо із середини, адже самі  є садівниками. Уже давно зауважили наскільки сильно  нам усім бракує фахової і незалежної консультативної  підтримки. Прагнемо з цим допомогти й дати відповіді  на питання, які усіх нас нині хвилюють. 

Ми консультуємо садівників із широкого переліку пи тань: від закладання саду, до удобрення, проріджування,  хімічного захисту й захисту від приморозків, і відстань,  якщо котрийсь із наших клієнтів працює в іншій області,  не перепона. Нині добре працює інтернет, є мобіль не покриття, тому інформаційні повідомлення, які ми  регулярно розсилаємо клієнтам, зорієнтують їх щодо  основних технологічних аспектів у конкретний період  вегетації. Якщо інформація з повідомлень не допомагає,  або є незрозумілою — тоді спілкуємось у телефонному  режимі, і якщо є необхідність, приїздимо безпосередньо  у господарство. 

Обговорювані теми 

Під час семінару було піднято актуальні й нагальні для  сучасного садівництва питання. 

Передусім обговорили загрози. Так, консультант Зіновія  Елінська розповіла садівникам про біологію небезпечного  фітофага — мармурового клопа Halyomorpha halys Stal. Цей  карантинний вид нині завдає значної шкоди у плодових  насадженнях теплих регіонів Європи, і оскільки клімат  України теж зазнає потепління, з часом існує ймовірність  його появи на півдні Одеської та Херсонської областей. 

Консультант Пітер ван Аркель застерігав садівників від  більш реальних і нагальних загроз — бактеріального опіку  (Erwinia amylovora) та раку плодових (Neonectria ditissima). 

Фахівець зокрема наголосив, що проблема бактері ального опіку у садівництві є тим актуальнішою, чим  південніший регіон вирощування плодових. Основним  резерватом інфекції є рослини глоду, тому треба слід кувати, щоби в радіусі 250 м від товарних садів не роз ташовувалися такі рослини. Пітер ван Аркель пояснив,  що слиз зі старих бактеріальних ран, якщо такі є на  ураженому опіком дереві, містить мільярди спор і є со лодким та ароматним для комах, які його й розносять  на інші рослини. Тому уражені рослини слід вилучати  із саду й знищувати. 

Для профілактики бактеріального опіку Пітер ван Ар кель, окрім іншого, радив використовувати для яблуні  стійкі підщепи, зокрема Geneva. Також фахівець розповів  про хімічні препарати, які світова садівнича практика за стосовує для захисту від бактеріального опіку. Як зазначив  консультант, найдієвішим є антибіотик стрептоміцин,  хоча його застосування у садах з цією метою у деяких  країнах ЄС нині заборонене (Німеччина, Швейцарія,  Австрія). Причиною є виникнення в людському організ мі стійкості до цієї групи антибіотиків. У разі внесення  стрептоміцину в українських садах Пітер ван Аркель  радив обов’язково подбати, щоб механізатори виконували  це внесення у тракторах, що обладнані непроникними  кабінами, й були в масках. 

Прочитав нідерландський консультант й лекцію з реко мендаціями по проріджуванню зав’язей у яблуні. Виступ  Анни Сахончик було присвячено аналізу витрат на виро щування десертного яблука — ішлося про частки витрат на  хімічний захист, зберігання, робочу силу тощо. Зокрема,  фахівчиня наголосила, що 65% витрат у виробництві де сертного яблука припадає на зберігання й післязбиральну  доробку.

Леся Каделя

журнал “Садівництво по-українськи”, лютий 2020 року 

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі “Садівництво по-українськи” та інтернет-сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/ належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа».

Інші статті в цьому журналі
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
Садівництво по-українськи
1
Статті з журналу:

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ