Тваринництво

Органічні цинк і залізо — незамінні елементи для організму молодняку свиней, особливо в період відлучення

Мікроелементи з макрозначенням

Мікроелементи з макрозначенням

Органічні цинк і залізо — незамінні елементи для організму молодняку свиней, особливо в період відлучення.     

Михайло Коваль

Ще з інститутського курсу ветеринарної медицини відомо,  що до поживних речовин належать білки, жири та вуглеводи. Утім, західна школа додає до них  вітаміни та мікроелементи, адже без  них неможливе нормальне функціонування організму. Так, цинк незамінний для організму поросят. Він бере  участь у формуванні цілісності кишківника, який є бар’єром для проникнення  збудників хвороб до кров’яного русла.  Цинк бере участь у формуванні імунної  відповіді, виконуючи протизапальну  функцію. Цинк є антиоксидантом, саме тому західна школа залічує його до незамінних поживних речовин. 

Постійний і швидкий 

Розрізняють два види цинку. Один  у певній кількості постійно міститься  в кістяку та м’язах тварини — так званий  повільний цинк. Інший — у плазмі крові  та печінці. Цей цинк швидко оновлюється, його потрібно постійно підтримувати  на певному рівні, адже він допомагає  у створенні специфічних клітин крові  для формування імунної відповіді. Без  швидкообмінного цинку утворення специфічних тіл у крові неможливе. У цьому  полягає його гемопоетична функція. 

Один із найкритичніших моментів  усього циклу вирощування свиней —  період відлучення поросят, що супроводжується зміною раціону, умовами  утримання, зниженням імунітету  тварини. Надзвичайно важливо в цей  період забезпечити порося цинком,  що поліпшує цілісність і функціонування кишківника, кишкової мікробіоти,  підвищує стійкість організму до анти мікробних препаратів, формує імунну  компетентність. 

Цинк має неорганічні й органічні форми: оксид або сульфат цинку. Поросята  вже здатні засвоїти неорганічні форми.  Так, оксид цинку засвоюється на 10–15%,  сульфат цинку — до 25%. Органічні форми цинку, створені для поросят, організм може засвоїти на 99%. 

Двосічний меч 

Уплив заліза на організм тварини  можна порівняти з двосічним мечем: без  нього — неможливо, з ним — важко. Залізо є незамінним нутрієнтом для мікрофлори, особливо товстого кишківника.  Залізо бере участь у синтезі гемоглобіну  й забезпечує його здатність транспортувати кисень. Як антиоксидант залізо  здатне нейтралізувати негативну дію вільних радикалів. 

Дефіцит заліза в організмі поросяти  проявляється поганим зростом, зниженим апетитом, блідістю рила, вух  і слизової оболонки, грубим волосяним  покривом. 

Відомо, що поросята народжуються  з 50 мг запасами заліза. У день на 1 кг  маси тіла порося має використовувати  21 мг заліза, але молоко свиноматки  дуже бідне на залізо. На 3–5-й день  профілактують брак заліза шляхом під шкірної ін’єкції. Але ця ін’єкція працюватиме до 20 дня. Натомість до 40 дня  порося також треба забезпечити залізом. Важливо пам’ятати: до 42-денно го віку поросята не здатні засвоювати  неорганічні форми заліза. 

Важливо дотримуватися балансу  в забезпеченні організму поросяти залізом. Бо крім позитивних функцій залізо  відіграє й негативну роль — це антагоніст кальцію, міді, марганцю та віта міну Е, прооксидант, а також сприяє  росту бактерій. Таким чином, і дефіцит,  і надлишок заліза негативно впливають  на продуктивність поросят, пошкоджують цілісність кишківника, спричиняють запалення в організмі. 

Щоб перевірити цей баланс в організмі поросяти, свого часу було проведе но дослідження. Відомо, що в раціоні  поросяти міститься 100–200 мг/кг залі за (фонове залізо). Окрім того, залізо  потрапляє в організм поросяти разом  із водою, а неорганічне залізо вводять  із раціоном — таким чином, дозування  доходить до 500 мг/кг. Натомість дослідники дійшли висновку: у віці 26 днів  (початок досліду) свині не здатні засвоювати неорганічне залізо. Бо організм  поросят має захисну функцію: коли  велика доза заліза, ферменти, що відповідають за його утилізацію, перестають  працювати. 

Інші досліди доводять: дуже великі  дози фітази призводять до вивільнення  надвеликої кількості неорганічного залі за, доступного для утилізації шкідливою  мікрофлорою. Відтак західна школа нутриціології рекомендує  за великих доз фітази не додавати неорганічне залізо в раціон  поросят. Його можна замінити на органічний у доступній  формі для поросят, та недосяжній для патогенної, та умовно  патогенної мікрофлори, що позитивно впливатиме на стан  здоров’я поросяти. Так, дослідним шляхом доведено: тривалість  дизентерії у відлученців за використання сульфату заліза становить 2 дні, за додавання органічного заліза — 1,3 дня. 

Дві форми — результат різний 

За здоров’я свиней ведеться постійна боротьба. Так, 70%  вироблених у світі антибіотиків застосовують у свинарстві,  з них 70% — для поросят-відлученців, щоб зменшити вплив  шкідливої мікрофлори на організм. Утім, якщо побудувати  ефективну стратегію зміцнення молодого організму, зокрема,  додавши в раціон органічне залізо та цинк, до антибіотиків  можна і не вдаватися. Що надзвичайно актуально, зважаю чи на світову тенденцію до зменшення антибіотикотерапії  у тваринництві. 

Дослід, проведений у Польщі, показує, що падіж поросят  у післявідлучний період, яким уводили в раціон органічне  залізо, становив 1,9%, неорганічне — 3,4%. Форма заліза також має велике значення для збільшення маси тіла  поросяти. Так, на 56-й день після відлучення порося, якому  вводили в раціон органічне залізо, важило 29,9 кг, неорганічне залізо — 28 кг. 

Позитивний вплив органічних цинку та заліза на зростання поросят було доведено й під час досліджень на данській  фермі. Відлученим поросятам протягом 42 днів згодовувати  чотири різні раціони, до яких входили органічні й неорганічні  мікроелементи, контрольна група споживала неорганічні  мікроелементи. У першу фазу зменшили дозу неорганічного  заліза майже вдвічі, замінивши частину органічним залізом.  Дозу оксиду цинку лишили незмінною, але частину його  замінили на органічний цинк. У другу фазу повністю замінили  неорганічний цинк на органічний, залізо — у співвідношенні  50 . 50. Аналогічно вчинили у третю фазу відгодівлі відлученців. У четверту фазу в раціон уводили тільки неорганічні  елементи. У результаті прирости поросят, що отримували  неорганічні мікроелементи, становили 540 г, органічні — 570 г.  Окрім того, завдяки «органіці» вдвічі зменшилася кількість  вибракуваних поросят, а рентабельність зросла в понад тричі. 

Таким чином, органічний цинк у раціонах поросят-відлученців сприяє підвищенню цілісності й функціонуванню  кишківника, пом’якшенню прояву діареї, швидшому одужанню та відновленню тварини, зростанню стресостійкості,  має протиокисні властивості. Органічне залізо підтримує  належний рівень гемоглобіну, пом’якшує прояви діареї, підтримує стійкість до хвороб, покращує стан здоров’я та продуктивність тварин.   

Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ