Техніка
Головне:
Техніка

Менше ущільнення – більша врожайність

Менше ущільнення – більша врожайність

Результати досліджень тракторних рушіїв засвідчили потребу здвоєння шин, особливо навесні.

  

Причину нестабільності врожаїв більшість фермерів сприймає як результат дії «закону постійного зменшення родючості ґрунтів». Той факт, що основні положення цього «закону» формують самі ж сільгоспвиробники, залишається, на жаль, поза їхньою увагою. На практичному прикладі спробуємо з’ясувати, до яких наслідків це приводить.

 

Кожній сільгоспкультурі притаманна своя оптимальна щільність ґрунтового середовища, якої, за потреби, досягають застосуванням таких технічних знарядь, як котки. Водночас збільшувати щільність ґрунту вище від оптимальної не можна. Під впливом надмірного питомого тиску, створюваного ходовими системами енергетичних засобів і машин/знарядь, повітряні пори між частинками ґрунту руйнуються. Наслідки цього процесу (навіть за наявності достатньої кількості гумусу) зумовлюють перехід ґрунту зі структурного в безструктурний стан. А оскільки водний режим безструктурного ґрунту є стихійним, то це і визначає випадковість коливань урожайності сільгоспкультур.

 

Існує ціла низка технічних заходів, спрямованих на зменшення надмірного ущільнення ґрунту ходовими системами енергетичних засобів і сільськогосподарських машин та знарядь. У першу чергу це стосується важких колісних тракторів.

 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання здвоєних (і навіть строєних) шин. Для оцінки ефективності такого конструктивного рішення нашим університетом проведено спеціальні дослідження. Як об’єкти випробувань обрали колісні трактори ХТЗ-17021 і К-701, гусеничний трактор Т-150, тримостовий модульний енергетичний засіб МЕЗ-80 і колісний трактор ХТЗ-16131 зі здвоєними штатними шинами 23,1R26.

 

Таблиця. Коротка технічна характеристика порівнюваних енергетичних засобів

 

ХТЗ-17021

ХТЗ-16131

Т-150

(гусеничний)

МЕЗ-80

К-701

Експлуатаційна маса, кг

8700

8800

8150

7200

12500

Тяговий клас

3

3

3

1,4-3

5

Ширина колії, мм

1860

2100

1435

1400

2115

Шини: передні

23,1R26

23,1R26

7,5R20

28,1R26

задні

23,1R26

23,1R26

16,9R38

28,1R26

 

Під час досліджень вивчали вплив ходових систем вказаних енергетичних засобів на ущільнення ґрунту та урожайність ярого ячменю. Вологість ґрунту дослідного поля в шарі 0–15 см становила 24,2%, а щільність – 1,1 г/см3. У результаті встановлено, що найбільший ущільнювальний вплив на агрофон здійснює колісний трактор тягового класу 5 – К-701.

 

Щільність ґрунту в колії, яку формували його рушії, становила 1,42 г/см3. У порівнянні з вихідним фоном (1,1 г/см3) цей показник зріс на 29%. Новий, розроблений нашим університетом модульний енергетичний засіб перемінного тягового класу 1,4 МЕЗ-80, за ущільнювальним впливом знаходився практично на одному рівні з гусеничним трактором Т-150. Пояснюється це тим, що експлуатаційна маса МЕЗ розподіляється не на два, як у звичайних колісних тракторів, а на три мости. Причому третій міст, як засвідчили дослідження, попри загальновідомі протилежні твердження, майже не змінює щільності ґрунту після впливу на нього першого та другого мостів трактора.

 

Найменший ущільнювальний вплив на ґрунт, як і передбачалося, мав трактор ХТЗ-16131 зі здвоєними шинами. Як наслідок, урожайність ярого ячменю за його слідами була найвищою.

 

Урожайність ячменю в колії, яку залишав гусеничний трактор Т-150, була меншою. У порівнянні з ХТЗ-16131 отримана різниця (35,9-33,8 = 2,1 ц/га) є суттєвою і статистично не випадковою, оскільки найменша істотна різниця (НІР05) між показниками урожайності в умовах проведення досліджень з довірчою ймовірністю 95% становила 2,0 ц/га. Різниця між показниками урожайності для гусеничного трактора Т-150 та модульного енергетичного засобу МЕЗ-80 дорівнювала 0,8 ц/га, а оскільки це менше за НІР05=2,0 ц/га, то можна стверджувати, що за цим показником обидва енергетичних засоби є на одному рівні.

 

Щодо тракторів ХТЗ-17021 та К-701, то урожайність ячменю за слідами їх ходових систем виявилася найнижчою. У порівнянні з ХТЗ-16131 – на 16% і 23% відповідно. Зменшення ущільнення ґрунту ходовою системою останнього зумовлено тим, що здвоєння шин збільшує удвічі площу контакту рушіїв з ґрунтом. Через це стає меншою сила опору коченню енергетичного засобу агрофоном, а також зменшується його буксування. У кінцевому підсумку це сприяє збереженню структури ґрунту (завдяки меншому його перетиранню) та зменшенню погодинних (л/год.) і навіть питомих (л/га) витрат пального.

 

Тому наша рекомендація є такою: у ранньовесняний період колісні енергетичні засоби під час виконання ними польових робіт краще обладнувати здвоєними шинами. Для вітчизняних аграріїв це не новина, оскільки про здвоєння мова йде вже давно. Водночас, якщо нині проїхати сільськогосподарськими угіддями від Луганська до Львова, то переконаємося, що на здвоєних, і навіть строєних шинах працюють лише трактори закордонного виробництва. А от колісні енергетичні засоби виробництва країн пострадянського простору аграрії категорично не хочуть здвоювати! Ситуацію ще якось можна було б зрозуміти за відсутності пристроїв для здвоювання коліс. Але на ринку достатньо пропозицій для цього обладнання. Наприклад, Харківський тракторний завод для своїх колісних тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 виробляє здвоювачі коліс. Аналогічні пристрої можна придбати для здвоювання коліс універсально-просапних тракторів серії МТЗ.

 

Якщо процес здвоювання шин оцінюють як занадто трудомісткий, то трактори обладнують шинами наднизького тиску. Тиск повітря у них зменшують до 0,05 мПа. Такі шини нині пропонує аграріям один з вітчизняних виробників.

 

 

Володимир Надикто, доктор технічних наук

Таврійський державний агротехнологічний університет

журнал “The Ukrainian Farmer”, січень 2011 року 

  

Усі авторські права на інформацію розміщену у журналі The Ukrainian Farmer та інтернет сторінці журналу за адресою https://agrotimes.ua/journals належать виключно видавничому дому «АГП Медіа» та авторам публікацій, згідно Закону України “Про авторське право та суміжні права”.
Використання інформації дозволяється тільки після отримання письмової згоди від видавничого дому «АГП Медіа». 
Інші статті в цьому журналі

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ

Журнали